Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ
Державне агентство водних ресурсів України
29 червня 2019

Адреса

Київська обл., м. Вишгород,вул.
Київська, 10 В
тел. 04596 5 44 25, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

НАЧАЛЬНИК ОФІСУ

Букрєєв Юрій Васильович

       Відповідно до наказу Державного агентства водних ресурсів України від 15 грудня 217 року № 282-ос

призначений на посаду начальника Дніпровського басейнового управління водних ресурсів.

 

 Відповідно до наказу Державного агентства водних ресурсів України від 17 серпня 2018 року № 593 

Дніпровське басейнове управління водних ресурсів перейменовано у Міжрегіональний офіс
захисних масивів дніпровських водосховищ

-    Очолює Офіс та здійснює керівництво його  діяльністю, спрямовує діяльність на реалізацію державних програм у сфері управління  водними ресурсами, довгострокових комплексних програм щодо забезпечення  надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури.

-    Представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями.

-    Забезпечує виконання Офісом актів і доручень Президента України,  актів Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Держводагентства.

-    Координує діяльність та забезпечує здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю регіональних управлінь.

-    Координує  та контролює діяльність заступників начальника, головного інженера, начальників структурних підрозділів, керівників регіональних управлінь.

-    Вносить пропозиції Держводагентству щодо призначення на посади та звільнення з посад начальників регіональних управлінь, їх заступників, головних інженерів.

-    Призначає на посади та звільняє з посад, за погодженням Держводагентства, заступників начальника, головного інженера.

-    Розподіляє функціональні обов’язки між  заступниками начальника та головним інженером.

-    Призначає на посади та звільняє з посад працівників Офісу.

-    Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Офісу, а також зміни і доповнення до них, здійснює контроль за їх додержанням.

-  Приймає рішення про заохочення та накладання  дисциплінарних стягнень на працівників  Офісу, подає пропозиції до Держводагентства щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників регіональних управлінь.

-    Дає у межах повноважень, передбачених законом,обов’язкові для виконання працівниками Офісу та його підпорядкованих організацій доручення.

-    Організовує роботу  по вдосконаленню структури Офісу.

-    Здійснює  в установленому порядку добір кадрів, організовує та координує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Офісу та підпорядкованих йому організацій у сфері.

-    Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

-    Забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

-    Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері управління використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

-    Забезпечує  у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в Офісі та підпорядкованих йому організаціях.

- Організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність.

- Приймає рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій та робочих груп,  затверджує їх кількісний та персональний склад та  положення про них.

- Скликає наради за участю організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, інших учасників водогосподарського комплексу.

            Начальник Офісу несе відповідальність за виконання покладених на Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна, надходжень від платних послуг, організацію діловодства та архівного зберігання документів, забезпечення у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

            Начальник  Офісу  є Головою Міжвідомчої комісії  по узгодженню режимів роботи водосховищ і управлінню водними ресурсами басейнів річок Сула, Псел, Ворскла, Головою Технічної ради, керівником цивільного захисту Офісу.

     Начальник Офісу  безпосередньо координує та контролює діяльність:

-    заступника начальника, головного інженера;

-    відділу бухгалтерського обліку та звітності;

-    відділу економіки;

-    відділу  управління персоналом;

-    юридичного відділу;

-    відділу охорони праці;

-    відділу внутрішнього аудиту;

-  відділу контролю та взаємодії із засобами масової інформації;

-    уповноваженого з антикорупційної діяльності;

-    архіваріуса;

-    секретаря.

 

ПАНКОВ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

      Головний інженер Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ.

       Підпорядковується безпосередньо начальнику Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ.

      Забезпечує надійну експлуатацію водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі Офісу.

     Відповідає за здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацію її наслідків, включаючи протипаводковий захист  населених пунктів та сільськогосподарських угідь у межах захисних масивів дніпровських водосховищ.

      Організовує та забезпечує безперебійну роботу насосних і компресорних станцій, включаючи об’єкти енергетичного призначення, автотранспортної техніки, плавзасобів, вантажопідйомних механізмів.

Несе відповідальність за виконання наступних питань:

-    Забезпечення експлуатації державних водогосподарських об’єктів та проведення планово-запобіжних ремонтів гідротехнічних споруд, що знаходяться на балансі Офісу

-    Забезпечення роботи функціональної підсистеми протипаводкових заходів Єдиної системи цивільного захисту.

-    Моніторинг технічного стану гідротехнічних споруд, насосних і компресорних станцій та об’єктів енергетичного призначення.

-    Розробка заходів по підтриманню захисних гідротехнічних споруд у належному технічному стані.

-    Розробка перспективних і поточних планів ремонтних та будівельних робіт на гідротехнічних спорудах, насосних та компресорних станціях, об’єктах енергетичного призначення, організація їх виконання.

-    Встановлення режимів роботи водогосподарських об’єктів та гідротехнічних споруд на захисних масивах дніпровських водосховищ.

-    Забезпечення виконання організаційних заходів щодо проектування, будівництва і реконструкції, ремонту а також технічного переоснащення  водогосподарських об’єктів та об’єктів  інженерної інфраструктури водогосподарського комплексу у межах  захисних масивів дніпровських водосховищ відповідно до положення.

-    Розгляд, погодження та надання технічних умов для проектування та реконструкції об’єктів у межах земель водного фонду, розгляд проектно-кошторисної документації на будівництво  (реконструкцію) гідротехнічних споруд у межах захисних масивів дніпровських водосховищ.

-    Проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням єдності та необхідної точності  вимірювань при проведенні метрологічних робіт.

-    Організація ведення первинного обліку перекачаної води насосними станціями.

-  Подання пропозицій Держводагентству щодо розроблення, перегляду і затвердження нормативної документації з проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об’єктів.

-    Здійснення гідрогеологічного моніторингу земель на захисних  масивах у зоні впливу дніпровських водосховищ;

-    Контроль за витратами електроенергії, розробка питомих витрат та перспективних енергозберігаючих заходів.

-    Проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям водогосподарських об’єктів.

-    Організація експлуатації та ремонту виробничих та службових приміщень, механізмів, плавзасобів та автотранспорту.

-    Забезпечення об’єктів Офісу обладнанням, устаткуванням та приладами.

-    Розробка лімітів витрат паливно-мастильних матеріалів та контроль за їх виконанням.

-    Контроль за складанням і своєчасною здачею статистичної та технічної звітності з ремонтних, будівельних та експлуатаційних робіт.

-    Оцінка стану механічного і енергосилового обладнання, землерийної техніки, плавзасобів, вантажопідйомних механізмів.

-    За безпечні умови праці, додержання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки, в тому числі при виконанні експлуатаційних, інженерно – геологічних, гідрологічних та ремонтних робіт на гідротехнічних спорудах, насосних і компресорних станціях, енергетичних об’єктах, експлуатації машин, механізмів, плавзасобів, земснарядів, ремонтних цехів, вантажопідйомних механізмів та вантажозахвачуючих пристроїв, котлів і посудин, працюючих під тиском, будівель і приміщень виробничого призначення, технічне навчання персоналу.

Безпосередньо координує і контролює діяльність:

-    технічного відділу;

-    відділу енергозбереження та зв’язку;

-    відділу експлуатації водогосподарських систем;

-    відділу механізації;

-    відділу моніторингу водних об’єктів та захисних споруд;

-    господарського відділу;

-    машинного двору ;

-    цеху з ремонту електротехнічного обладнання ;

-    вимірювальної електричної лабораторії;

-    експлуатаційних дільниць та насосних станцій.

Головний інженер  є заступником Голови Технічної ради.
 

 

СТРЕЛЕЦЬ ІГОР БОРИСОВИЧ

 

 

     Підпорядковується безпосередньо начальнику  Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ.

    Спрямовує та координує діяльність  Офісу з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення гідрологічних, гідрохімічних, гідроморфологічних та радіологічних спостережень за станом поверхневих вод.

    Несе відповідальність за виконання наступних питань:

-    Надання  пропозицій  щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань  управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів  та участі у їх виконанні.

-    Надання пропозицій та участі у розроблені плану управління суббасейнів Верхнього Дніпра, Середнього Дніпра та Нижнього Дніпра.

-     Участь в організації роботи басейнових рад Середнього Дніпра та Нижнього Дніпра.

-    Надання пропозицій Міжвідомчій комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ щодо режиму роботи водосховищ комплексного призначення на р. Дніпро.

-     Прийняття звітів про використання води за формою №2 ТП-водгосп (річна), перевірку їх достовірності та узагальнення результатів державного обліку використання водних ресурсів.

-    Узагальнення та аналіз даних басейнових управлінь про водогосподарську  та гідрологічну обстановку в басейні р. Дніпро та надання оперативної інформації Держводагентству, здійснення моніторингу підтоплення населених пунктів у межах захисних масивів дніпровських водосховищ.

-    Забезпечення функціонування  системи державного моніторингу довкілля у частині проведення радіологічних і гідрохімічних спостережень на  водних об’єктах комплексного призначення, водогосподарських системах міжгалузевого і сільськогосподарського водопостачання   в тому числі моніторинг водних об’єктів за радіологічними показниками на територіях , які зазнали радіоактивного забруднення.

-    Проведення моніторингу  якості вод у контрольних створах у районах основних заборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання,  в тому числі проведення  кризового моніторингу водних об’єктів.

-    Проведення аналізу якості поверхневих вод та сповіщення органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, організацію розроблення оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів, надання результатів басейновим управлінням водних ресурсів та Держводагентству.

-     Забезпечення діяльності пов’язаної з придбанням, зберіганням, використанням прекурсорів при виконанні лабораторних робіт при проведенні моніторингу довкілля, згідно з чинним законодавством.

-    Розгляд та надання пропозицій  територіальному органу Держводагентства (у разі відсутності-Держводагентству) щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування( проекти дозволів або відмов).

-   Надання пропозицій  територіальному органу Держводагентства (у разі відсутності-Держводагентству) щодо погодження нормативів водопостачання.

-     Надання пропозицій Держводагентству щодо затвердження правил експлуатації водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, розробку паспортів водних об’єктів.

-       Розробка схем  комплексного використання   та охорони водних ресурсів, формування довгострокових прогнозів  водогосподарських балансів

-      Ведення  державного обліку водокористування та надання пропозицій Держводагентству щодо наповнення державного водного кадастру за розділами «Поверхневі водні об’єкти» і

 «Водокористування».

-     Здійснення та узагальнення моніторингу прибережних зон каскаду дніпровських водосховищ ( переформування берегів і підтоплення територій), співпрацю з органами місцевого самоврядування з даного питання.

-     Здійснення контролю  за проведенням роботи по оформленню права власності на нерухоме майно та права користування земельними ділянками.

-    Здійснення в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод  та льодоходу.

Несе відповідальність за безпечні умови праці, додержання правил і норм охорони праці у підпорядкованих йому відділах.

         Безпосередньо координує і контролює діяльність:

-    відділу  водокористування та обліку вод;

-    відділу  водокористування та обліку вод по Запорізькій області;

-    відділу  водокористування та обліку вод по Полтавській області;

-    відділу водних об’єктів;

-    кризового відділу;

-    відділ техногенно-екологічної безпеки;

-    басейнової лабораторії моніторингу вод;

    Заступник начальника  є уповноваженою особою Держводагентства з інформування оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС,  членом  Технічної ради.

Веб-представництва