Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ
Державне агентство водних ресурсів України
29 червня 2019

Адреса

Київська обл., м. Вишгород,вул.
Київська, 10 В
тел. 04596 5 44 25, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

 

Структура апарату

Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ

 

Відділ внутрішнього аудиту

Начальник відділу - 

контактний телефон (04596) 5-44-25,

електронна адреса audit_dbuwr@ukr.net

 

Основні завдання:

·        функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

·        удосконалення системи управління;

·        запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів;

·        запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності структурних підрозділів Дніпровського БУВР, а також у регіональних управліннях водних ресурсів, що належать до сфери управління Дніпровського БУВР.

 

Юридичний відділ

Начальник відділу - Варова Аліна Анатоліївна,

контактний телефон (04596) 5-46-86,

електронна адреса ursl@ukr.net

 

Основні завдання:

·        організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів його керівниками та працівниками під час виконання покладених на них їх функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Управління в судах;

·        юридичний відділ управління спрямовує, координує правову роботу, здійснює методичне керівництво та перевіряє її проведення  в підпорядкованих регіональних управліннях водних ресурсів.

 

Відділ контролю та взаємодії із засобами масової інформації

В.о. начальника відділу - Ільїна Лариса Василівна

контактний телефон (04596) 5-44-25,

електронна адреса  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Основні завдання:

·        організація контролю за виконанням актів законодавства, наказів і доручень керівництва Держводагентства та Дніпровського БУВР, за своєчасним розглядом структурними підрозділами апарату Дніпровського БУВР запитів  і звернень народних депутатів України, звернень громадян, інших підприємств, установ, організацій, проведення аналізу причин порушення виконання їх вимог та внесення пропозицій щодо усунення  таких порушень;

·        забезпечення практичної реалізації державної інформаційної політики, ефективної взаємодії із засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення офіційної інформації Дніпровського БУВР з питань водного господарства;

·        проведення моніторингу та аналізу громадської думки щодо діяльності Дніпровського БУВР, сприяння врахуванню зазначеної інформації під час формування та реалізації державної політики в галузі водного господарства;

·        організація єдиного порядку документообігу та діловодства;

·        організаційне забезпечення діяльності начальника Дніпровського БУВР.

 

Відділ  техногенно - екологічної  безпеки

Начальник відділу - Гавриленко Катерина Олександрівна

контактний телефон (04596) 5-43-88,  579-21-15

електронна адреса  adbwo@ukr.net

 

Основні завдання:

·        прийом оперативної гідрологічної інформації по водним об’єктам басейну Дніпра, що надходить від Укргідрометцентру, та  інформацій від АДЦ водогосподарських організацій Держводагентства та організацій інших міністерств і відомств з питань, що відносяться до компетенції відділу;

·        аналітична обробка інформації про гідрометеорологічну обстановку, якісний стан водних  ресурсів, стан гідроспоруд на водних обєктах;

·        комп’ютерна обробка гідрологічної інформації та формування банку гідрологічних даних;

·        розробка режимів роботи гідротехнічних споруд захисних масивів на прибережних територіях дніпровських водосховищ;

·        розробка заходів щодо підготовки гідроспоруд до пропуску льодоходу, паводків та повені, а також заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на гідротехнічних спорудах;

·        розробка пропозицій до режимів роботи дніпровських водосховищ та подання їх до Міжвідомчої комісії по встановленню режимів роботи дніпровських водосховищ;

·        підготовка оперативних, щотижневих та помісячних аналітичних довідок про водогосподарську обстановку на водних об’єктах басейну Дніпра з врахуванням наявної гідрометеорологічної та прогнозної ситуацій і подання їх керівництву Управління, Кризовому центру та МНС України (згідно з вимогами спільного наказу Держводагентства України та МНС).

 

Відділ управління персоналом

Начальник відділу- Умнікова Оксана Ярославівна,

контактний телефон (04596) 5-41-31,

електронна адреса kadru.dbywr@ukr.net

 

Основні завдання:

·        реалізація державної політики з кадрової роботи у сфері діяльності Дніпровського БУВР;

·        здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

·        задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

·        прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до карєрного  росту, забезпечення їх безперервного навчання;

·        забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій працівників Дніпровського БУВР.

 

Відділ  бухгалтерського обліку та звітності

Головний бухгалтер - Ковровська Мілана Федорівна,

контактний телефон (04596) 5-41-21,

електронна адреса davidok2008@ukr.net

 

Основні завдання

·        організація бухгалтерської роботи в Управлінні на основі Положення про Дніпровське БУВР і Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з метою забезпечення фінансовими ресурсами планових витрат, програм виробничого і економічного розвитку, контролю за раціональним і бережливим використанням матеріальних та фінансових ресурсів у підвідомчих регіональних управліннях водних ресурсів;

·        проведення підготовки та здійснення заходів по широкому застосуванню прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку та контролю, з метою ефективного використання обігових коштів, майнових та фінансових ресурсів, мобілізації внутрішньогосподарських резервів із застосуванням електронно - обчислювальної техніки;

·        розроблення відповідно до галузевих особливостей методичних рекомендацій щодо бухгалтерського обліку витрат на виробничі потреби, виходячи з єдиних методологічних засад на основі законодавчих актів України;

·        здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення  бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, надання рекомендацій підвідомчим організаціям про порядок складання і строки подачі фінансової звітності Управлінню;

·        отримання і розгляд фінансової звітності, ведення контролю за внесенням поправок після перевірки і складання зведеної фінансової по всіх видах діяльності і подання їх в установлені терміни та адреси.

 

Відділ економіки

Начальник відділу - Проценко Надія Богданівна,

контактний телефон (04596) 5-44-12,

електронна адреса planekon@ukr.net

 

Основні завдання

·        здійснення заходів щодо раціонального використання коштів, майнових і фінансових ресурсів, ефективного управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Дніпровського БУВР;

·        забезпечення виконання державної політики у сфері соціально – трудових відносин і регулювання оплати праці, додержання штатної дисципліни в управлінні;

·        розробка, аналіз та зведення проектів кошторисів басейнового та регіональних управлінь у частині доходів і видатків Дніпровського БУВР згідно з Бюджетним кодексом України;

·        підготовка розрахунків і опрацювання пропозицій щодо коригування протягом року кошторисів, а також помісячних планів асигнувань управління;

·        аналіз виконання кошторисів басейнового управління та регіональних управлінь у розрізі кодів економічної класифікації, загального та спеціального фондів;

·        формування та застосування цін на послуги, що надаються управлінням;

·        вдосконалення планово - економічної і аналітичної роботи управління.

 

Відділ водних обєктів

Начальник відділу - Коваль  Ярослав  Володимирович

контактний телефон (044) 579-21-14,

електронна адреса wodobject@ukr.net

 

Основні завдання:

·        державне управління водними ресурсами в басейні Дніпра;

·        нагляд за виконанням режимів господарської діяльності на землях водного фонду, навколо водойм та в прибережних захисних смугах водних об’єктів;

·        розробляє та здійснює комплекс заходів щодо екологічного оздоровлення річок Дніпро, Десна, Псел, Ворскла, Сула в межах м.Києва, Київської, Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької областей, бере участь у їх реалізації;

·        в складі Секретаріату Басейнової Ради р.Дніпро забезпечує і організовує спільно з обласними управліннями водних ресурсів роботу Басейнової Ради р.Дніпро та контролює виконання її рішень.

 

Відділ водокористування та обліку вод 

Начальник відділу - Дем"янець Ірина Юліївна,

контактний телефон (044) 520-07-65,

електронна адреса Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Основні завдання:

·       

·        

·       

·        

·         

·       

 

Відділ моніторингу водних об"єктів та захисних споруд

Начальник відділу - Пустовіт Михайло Михайлович,

контактний телефон (04596) 5-46-17,

електронна адреса dbuvr_mon@ukr.net

 

Основні завдання:

·        узагальнення матеріалів моніторингу технічного стану водних об’єктів та гідротехнічних споруд в басейні Дніпра в зоні діяльності Управління, підготовка пропозицій щодо покращення управління станом водних об’єктів та використання водних ресурсів;

·        здійснення заходів, пов’язаних з запобіганням шкідливій дії вод у межах сільських населених пунктів, включаючи протипаводковий захист цих територій у межах захисних масивів дніпровських водосховищ;

·        контроль та методичне забезпечення роботи відділів моніторингу підпорядкованих регіональних управлінь водних ресурсів;

·        координація моніторингових та науково – дослідних робіт, що виконуються на замовлення Управління, експертиза матеріалів з питань водного господарства;

·        проведення експертизи документації на будівництво (реконструкцію) водогосподарських об’єктів на річках Дніпро, Десна, Псел, Ворскла, Сула та захисних масивах у межах м.Києва, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Запорізької та Дніпропетровської областей;

·        розгляд матеріалів щодо надання дозволів на проведення днопоглиблювальних робіт, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду на річках Дніпро, Десна, Псел, Ворскла, Сула та захисних масивах у межах м.Києва, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Запорізької та Дніпропетровської областей;

·        з окремих питань, за завданнями чи за погодженням з керівництвом Управління, відділ взаємодіє з науково – дослідними і проектними організаціями Держводагентства та інших відомств.

 

Кризовий відділ

Начальник відділу -  

контактний телефон (044) 579-21-15,

електронна адреса krcentr@gmail.com

 

Основні завдання:

·        прийом інформації, що надходить від АДЦ  водогосподарських організацій  Держводагентства та організацій інших міністерств і відомств з питань, що відносяться до компетенції відділу;

·        аналітична обробка інформації про водогосподарську та гідрометеорологічну обстановку, якісний стан водних ресурсів, а також заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на гідротехнічних спорудах, водних об’єктах та водогосподарських системах;

·        забезпечення аналітично – диспетчерського контролю за водогосподарською обстановкою;

·        підготовка оперативних та щотижневих аналітичних довідок про водогосподарську обстановку на водних об’єктах України з врахуванням наявної гідрометеорологічної та прогнозної ситуацій і подання їх керівництву Держводагентства України, Кризового центру та ДСНС України (згідно з вимогами спільного наказу Держводагентства та ДСНС України);

·        у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на водних об’єктах та водогосподарських системах – підготовка відповідної інформації керівництву Держводагентства України та Кризового центру з метою запобігання виникненню таких ситуацій;

·        формування нормативно – правової бази документів з питань техногенно – екологічної безпеки та інших (в межах компетенції відділу), організація впровадження їх у виробничу практику АДЦ водогосподарських організацій системи Держводагентства України.

 

Відділ охорони праці

Начальник відділу – Скіміра Назар Володимирович,

контактний телефон (04596) 5-46-86,

електронна адреса DBUVROP@ukr.net

 

Основні завдання:

·        здійснює оперативно – методичне керівництво роботою з охорони праці;

·        організовує спільно з головними фахівцями, начальниками структурних підрозділів за участю трудового колективу розробку профілактичних заходів з охорони праці;

·        бере участь у комплексних обстеженнях стану охорони праці у структурних підрозділах, що проводяться комісією Дніпровського БУВР, здійснює контроль за виконанням графіків їх проведення;

·        організовує аналіз причин нещасних випадків виробничого характеру і професійних захворювань. Контролює виконання заходів щодо усунення виявлених причин. Доводить до відома структурних підрозділів Дніпровського БУВР інформацію про причини нещасних випадків виробничого характеру;

·        призупиняє роботу на окремих дільницях та експлуатацію устаткування у випадку виникнення ситуації, що загрожує життю або здоров’ю працівників;

·        забезпечує проведення вступного інструктажу з охорони праці, контролює проведення навчання та інструктажу з охорони праці;

·        здійснює контроль за виконанням приписів органів державного нагляду

·        організовує забезпечення начальників структурних підрозділів Дніпровського БУВР нормативно – правовими актами з охорони праці, плакатами та іншими засобами наочної агітації;

·        контролює витрачання коштів, що виділені на охорону праці, вносить пропозиції щодо матеріального та морального заохочення працівників відділу.

 

Відділ механізації

Начальник відділу - Михайлов Анатолій Степанович,

контактний телефон (04596)  5-46-86,

електронна адреса mehborysevih@ukr.net

 

Основні завдання:

·        виконання довгострокових програм щодо забезпечення надійної експлуатації гідротехнічних споруд, насосних станцій, транспортних засобів, механізмів та іншого обладнання;

·        розробка та здійснення заходів по збільшенню строків служби вузлів та деталей, міжремонтних періодів, попередженню непланових зупинок обладнання та покращення його збереження;

·        організація та контроль за своєчасною повіркою та представленням на огляд інспекції Держтехнагляду підйомних механізмів та посудин, працюючих під тиском;

·        забезпечення раціонального використання паливно - мастильних матеріалів;

·        організація проведення інвентаризації основних виробничих фондів, визначення застарілого та малоефективного устаткування та впровадження заходів щодо їх заміни.

 

Відділ енергозбереження та звязку

Начальник відділу – Левінчук Дмитро Олександрович,

контактний телефон (04596) 5-44-74,

електронна адреса energo-viddil@ukr.net

 

Основні завдання:

·        загальне керівництво всіма енергетичними об’єктами Дніпровського БУВР;

·        своєчасне вирішення всіх технічних питань по електроенергетичному обладнанню і обладнанню зв’язку,  які виникають при його експлуатації;

·        забезпечення надійної роботи електроустановок на насосних станціях для виконання робіт, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод у межах сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист цих територій у межах захисних масивів дніпровських водосховищ.

 

Басейнова лабораторія моніторингу вод

Начальник лабораторії  Шевченко Олександр Іванович,

контактний телефон (04596) 5-40-32,

електронна адреса Blmvdbuvr@ukr.net

 

Основні завдання:

·        лабораторія виконує вимірювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду;

·        об’єктами вимірювань, що виконує лабораторія, відповідно до заявленої галузі атестації, є поверхневі води, в яких визначаються фізико - хімічні та радіологічні показники якості води, а також підземні і зворотні (стічні) води;

·        перелік показників об’єктів вимірювань визначено у галузі атестації та у формі 6 Паспорта лабораторії;

·        ведення бази даних моніторингу по якості поверхневих вод згідно Програми по басейну р.Дніпро;

·        узагальнення та аналіз даних моніторингу якості поверхневих вод у басейні р.Дніпро.

 

Відділ експлуатації водогосподарських систем

Начальник відділу - Шевченко Валерій Андрійович

контактний телефон, (04596) 5-43-99,

електронна адреса dbuwr_gts@ukr.net

 

Основні завдання:

·        здійснювати заходи, що стосуються експлуатації водогосподарських об’єктів та гідротехнічних споруд на захищених масивах басейну р.Дніпро та р.Десна;

·        визначати необхідність і пріоритетність проведення будівельних та ремонтно - відновлювальних робіт на захищених масивах басейну р.Дніпро та р.Десна;

·        здійснювати контроль і організацію виконання планових завдань по капітальному та поточному ремонтах гідротехнічних споруд і виробничих приміщень, які знаходяться на балансі Дніпровського БУВР

 

Технічний відділ

Начальник відділу -  Морозов Костянтин Миколайович,  

контактний телефон, (04596) 5-43-99,

електронна адреса dbuwr-teh@ukr.net

 

Основні завдання:

·         здійснює виконання заходів з реалізації державних цільових програм, пов’язаних із попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, у сфері діяльності Дніпровського БУВР;

·         організовує виконання робіт, пов’язаних із запобіганням та мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі щодо захисту від підтоплення, протипаводкового і протиповеневого захисту земель, а також сільських населених пунктів, забезпечує в установленому порядку функціонування гідротехнічних споруд і виробничих приміщень, що належать до сфери управління Дніпровського БУВР;

·         забезпечує з урахуванням галузевих особливостей проектування, будівництво і реконструкцію систем захисту від шкідливої дії вод, гідротехнічних споруд і каналів, водогосподарських об’єктів комплексного призначення, що належать до сфери управління Дніпровського БУВР.

·        розробляє кошторисну документацію на будівництво (реконструкцію) окремих обєктів інженерної інфраструктури водогосподарських обєктів, що знаходяться на балансі Дніпровського БУВР.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веб-представництва