Posts

Taget i betragtning, hvor stor en succes Ztool blev for Højer Møbler og vores kunder umiddelbart efter lockdown perioden, så vil vi gerne sige et stort UNDSKYLD til de kunder der gik forgæves. Den smarte Ztool er på lager igen og den fortjener stadig opmærksomhed og en stor thumb up. 👍Den fungerer virkelig fint i udeundervisning. Mange skoler har pga. lockdown måtte ty til intensivering af udeundervisning og er blevet bekræftet i, at der rent faktisk sker noget positivt med børnenes motivation til læring.🤗 Lad os holde fast i den erfaring og krydse fingre 🤞for, at der fremadrettet stadig vil være stor efterspørgsel efter Højer Møblers udendørssortiment, bl.a. #Ztools #Zapconcept #NoteWhiteboard

Considering what a success Ztool was for Højer Furniture and our customers immediately after the lockdown period, we would like to say a big SUPPLY to the customers who went in vain. The smart Ztool is back in stock and it still deserves attention and a big thumb up. 👍 It works really well in outside education. Many schools have due to lockdown had to resort to intensifying outside education and has been confirmed that something positive is actually happening with the children's motivation for learning. 🤗 Let's stick to that experience and keep our fingers crossed 🤞 that there will still be a great demand for Højer Furniture's outdoor range, including #Ztools #Zapconcept #NoteWhiteboard
Translated
Gelsted Børneunivers
May 15

Vi har investeret i nye møbler til skolen. Ztool understøtter vores udendørs undervisning.
Ztolls er blevet afprøvet af 3. og 5. Klasse og de var meget begejstret for dem. 😊
#højermøbler #ztool #godundervisning

Ejer af Højer Møbler og Højer Invest, Jens Højer har 1. juni opkøbt Rumas A/S. Højer Møbler og Rumas er begge møbelvirksomheder med et solidt nordjysk grundlag og begge bliver således søsterselskaber i en stærk alliance. Synergierne for Højer Møbler og Rumas er mange, men det er især en optimeret fælles produktion, et bredt og konkurrencedygtigt sortiment og det veletablerede samarbejde med en lang række arkitekter, Rumas kommer med, der spiller en vigtig rolle i den strateg...i, som Højer Møbler i dag arbejder ud fra ift. indretning af nutidens og fremtidens skoler.
Med tilførslen af Rumas’ møbelsortiment, står Højer Møbler fremadrettet endnu stærkere på skolemøbelområdet, som fortsat vil være Højer møblers primære forretningsområde. Tilsvarende er der i Højer Møblers eksisterende sortiment en lang række møbler, som søsterselskabet Rumas’ forhandlere på kontormøbelmarkedet nu også kan få stor fordel af.
Læs hele pressemeddelelsen her. https://hojermobler.dk/pr…/hoejer-invest-opkoeber-rumas-a-s/

See More
Owner of Højer Furniture and Højer Invest, Jens Højer has bought @[217708828278861:274:Rumas A/S] on June 1. Højer Furniture and Rumas are both furniture companies with a solid North Jutland foundation and thus both become affiliates in a strong alliance. The synergies for Højer Furniture and Rumas are many, but it is especially an optimized joint production, a wide and competitive assortment and the well-established collaboration with a wide range of architects, which plays an important role in the strategy Højer Furniture in day working out of vs. decoration of today's and future schools. With the addition of Ruma s' furniture assortment, Højer Furniture stands even stronger in the field of school furniture, which will continue to be the primary business of Højer furniture. Similarly, in Højer Furniture's existing assortment, there is a wide range of furniture, which the sister company Ruma s' dealers in the office furniture market can now also benefit greatly. Read the full press release here. https://hojermobler.dk/presse/hoejer-invest-opkoeber-rumas-a-s/
Translated
Videos
Efter en lang skoledag går mange elever og lærere hjem ikke kun med ny viden men også med hovedpine på grund af det høje støjniveau i klassen. Derfor har vi hos Højer Møbler A/S arbejdet på at udvikle et produkt der kunne afhjælpe problemet. Vores nye unikke MUTE-bordplade viste i lydmålinger udført af DELTA en tydelig forskel på 18 dB, fra en standard bordplade til MUTE-bordpladen. En reduktion af et støjniveau med ca. 10 dB vil opleves som en halvering af støjen, og derfor er der med MUTE-bordpladen tale om en tydelig reduktion af støjen.
29
6
Højer Møbler A/S arbejder strategisk med miljøledelse
5
Bork Skole lærer bedre, sjovere og mere aktivt
15
Photos