Saving page now... http://www.raa-am.com/raa/public/publish.php?clear=1&mid=5&more=1&cont=33&obid=58 As it appears live September 28, 2020 10:17:53 AM UTC
ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - ՀՃՈՒ ԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - ՀԱՅԵՐԸ ԿԱԽԵԹՈՒՄ
Տեսակ Գիրք
Վերնագիր ՀԱՅԵՐԸ
ԿԱԽԵԹՈՒՄ
Հեղինակ Սամվել Կարապետյան
Հատոր 8
Համառոտ տեղեկություն Աշխատությունը ներկայացնում է Արևելյան Վրաստանում՝ Կախեթում գտնվող և վրացախոս հայերով բնակեցված 103 բնակավայրերի պատմությունը և մշակութային հարուստ ժառանգությունը։
հայտարարություն
36-ՀԱՏՈՐՅԱ ԳՐՔԱՇԱՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
36-ՀԱՏՈՐՅԱ
Նախագիծ
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ ԿԱՅՔ

armenianarchitecture.am