Saving page now... https://www.nezavisne.com/kontakt As it appears live September 20, 2020 8:16:19 PM UTC

Kontakt

NIGD "DNN", Banja Luka
Braće Pišteljića 1
Banja Luka
78000
Bosna i Hercegovina
Tel: +387-51-331-800
Fax: +387 51 331-810
E-mail: desk@nezavisne.com

Portal

Braće Pišteljića 1
Banja Luka
78000
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 51 331 845
Fax: +387 51 331-810
E-mail: portal@nezavisne.com

Štampano izdanje

Braće Pišteljića 1
Banja Luka
78000
Bosna i Hercegovina
Centrala: +387 51 331 800
Fax: +387 51 331-810
E-mail: desk@nezavisne.com

Marketing

Banja Luka
Skendera Kulenovića 93
Banja Luka
78000
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 51 331 864
Mobilni: +387 65 850 446
Fax: +387 51 331 867
E-mail: marketing@nezavisne.com
Sarajevo
Zagrebačka 20/III, Šumarski fakultet
Sarajevo
71000
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 812 009
Mobilni: +387 61 827 779
E-mail: nn_marketing@bih.net.ba

Distribucija

I.D.P.D. "Distribucija" d.o.o.
Braće Pišteljića 1
Banja Luka
78000
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 51 331 847
Tel: +387 51 331 848
Tel: +387 51 331 884
Fax: +387 51 331 857
Fax: +387 51 331 881
E-mail: mirak@nezavisne.com
E-mail: sandras@nezavisne.com
E-mail: darkog@nezavisne.com
Najčitanije