BilgiLink Logo

Türkiye'den Dünya'ya, Dünya'dan Türkiye'ye...

Sizi, sitemize hangi rüzgar getirdi?

  • Web Rüzgarı: Web'de nasıl bulunabileceğinize yardım edeceğini öğrenmek için buradasınız!

  • Ticaret Rüzgarı: Türkiye'de ithalat veya ihracat fırsatlarınızı geliştirmek istiyorsunuz.

  • Sörf Rüzgarı: Web'de sörf yapıyordunuz ve tesadüfen bizim sayfamıza geldiniz. Hazır buradayken, bizim hakkımızda niçin daha fazla öğrenmeyesiniz?

[ ana sayfa ] [ web hizmetleri ] [ ticaret hizmetleri ] [ portföy ] [ hakkımızda ]

© 1998, BilgiLink Bilgi Teknolojisi Danışmanlığı ve Dış Ticaret Hizmetleri Ltd., Son değişiklik 19 Haziran 1998

Linking Businesses to and from Turkey...

What in the world brought you to this site?

[ home page ] [ web services ] [ trade services ] [ portfolio ] [ about us ]

© 1998, BilgiLink Information Technology and International Trade Ltd., Last updated 19 June 1998