Till Försvarets Hemsida
vapen.gif


Försvarsmaktens helikopterflottilj

(2. hkpbat) - Svea Helikopterbataljon
svea.jpg (7012 bytes)

Svea Helikopterbataljon (2. hkpbat) har bildats av Marinens 11.helikopterdivision på Berga samt flygräddningsgruppen på F16 i Uppsala. Ledningen sker från Berga. Huvuduppgifterna är ubåtsjakt, ytmålsspaning, sjö- och flygräddning, personal-, sjuk- och materieltransporter inom Mellersta militärområdet samt havsområdet från Ålands hav till Södra Östersjön. Förbandet är baserat på Berga,
F16 i Uppsala samt F16G på Gotland.

Helikopterbataljonen innehåller även flyg-, vapen- och teknikerskola för helikoptersystemen 4 och 6B och har ansvaret för den tekniska tjänsten för helikopter 4 (Vertol).

Stöd till det civila samhället

sar.jpg (2682 bytes)Svea helikopterbataljon har tillsammans med övriga helikopterbataljoner ett avtal med Sjöfartsverket att dygnet runt upprätthålla sjöräddningshelikopterberedskap med basering på Berga samt på Visby flygplats. Andra åtaganden är sjuktransporter åt landstinget, eftersökningar av försvunna personer, skogsbrandbekämpning samt att vara en transportresurs åt Polisens nationella insatsstyrka. Förbandet har sedan ett antal år ett samarbete med Brandförsvaret vad avser att transportera ut rökdykare till fartyg som drabbats av brand ombord (RITS-styrka). Även transport av Södertörns brandförsvars speciella nationella skogsbrandbekämpningsstyrka ingår i de civila uppgifterna.

Historik

Förbandet bildades den 1 november 1957 då Marinkommando Ost upprättade 1.helikopterdivisionen. Flygverksamheten var då baserad på Bromma flygplats. 1961 flyttades flygverksamheten till Berga, 3,5 mil söder om Stockholm. De helikoptertyper som förbandet opererat/opererar med är Vertol 44 (HKP 1), Alouette II (HKP 2), Vertol 107 (HKP 4), Augusta Bell 206A (HKP 6B), Augusta Bell 204B (HKP 3) samt Super-Puma (HKP 10).


facts_se.gif (384 bytes)

Tjf chef: Överstelöjtnant Otto Svedenblad
Personalchef: Örlogskapten Bertil Gutö
Info/presschef: Kapten Fredrik Uhlin
 
Adress: Svea Helikopterbataljon
Box 25
130 61 Hårsfjärden
Telefon: 08-50268000 vx
Telefax: 08-50268018till toppen
Försvarsmaktens hemsida  |  Frågor  |  Infomaster  |  Webmaster  |  Reviderad 1999-03-24