Till Försvarets Hemsida
vapen.gif


Försvarsmaktens helikopterflottilj

(3. hkpbat) - Göta Helikopterbataljon
top.jpg

Göta Helikopterbataljon (3. hkpbat) har bildats genom en sammanslagning av det tidigare Marinflygets 12:e och 13:e Helikopterdivision samt Flygvapnets flygräddningsgrupper på Såtenäs, Ängelholm och Kallinge. Det nya förbandets stabs- och ledningsresurser har sitt säte på F17 Ronneby med verksamhetsorter i Ronneby, Säve och Såtenäs. Även Visby och Ängelholm är tillfälliga baseringsorter för beredskapshelikopter ur bataljonen.

Förbandets uppgifter
De huvudsakliga uppgifterna är ubåtsjakt, ytmålspaning över havet, flyg- och sjöräddning samt personal- och sjuktransporter för såväl civila som militära ändamål. Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom Götaland, södra Östersjön, Västerhavet samt runt Gotland.

Genom avtal med Sjöfartsverket upprätthåller bataljonen räddningsberedskap dygnet runt på både ost- och västkusten. Eftersom fartygstrafiken är omfattande i dessa farvatten, är civila räddningsuppdrag med bataljonens räddningshelikoptrar mycket vanliga.

Försvarsmaktens helikopter-resurser omfattas också av räddningstjänstlagen. Detta innebär deltagande i exempelvis skogsbränder, transport av räddningspersonal vid större olyckor etc.

Genom närheten till ett stort antal östersjöstater medverkar förbandet ofta i internationella sammanhang vad gäller räddningstjänst och övningar.

Våra resurser
Personal Yrkesofficerare Civila
 
Ronneby973
Säve577
Såtenäs18-
 
Totalt17210
 
Flygfarkoster
 
 • 7 st Helikopter 4
 • 5 st Helikopter 10
 • 5 st Helikopter 6
 • 1 st SH 89 CASA
 • FAKTA
  Bataljonschef:   Överstelöjtnant Göran Hansson
  Stabschef: Kommendörkapten Ulf Söderström
  Personalchef: Major Magnus Reimhagen
  Presschef: Örlogskapten Lars Fridman
  Informationschef: Kapten Johan Melin

  Postadress:
  Göta Helikopterbataljon
  Box 502
  372 25 Ronneby
   
  Telefon: 0457-753 00 växel
  Telefax: 0457-214 06
  till toppen
  Försvarsmaktens hemsida  |  Frågor  |  Infomaster  |  Webmaster  |  Reviderad 1999-04-15