Taloustutkimuksen mielipidetutkimus

 

     

Kaksi kolmesta suomalaisesta kannattaa homo- ja lesboparien virallistamista.
Yli puolet kannattaa myös perheen sisäistä adoptiota.

Oikeusministeriön ehdotus homo- ja lesboparien parisuhteen virallistamisesta saa tukea Taloustutkimus Oy:n tuoreesta mielipidetutkimuksesta. Kaksi kolmasosaa (65%) suomalaisista ilmoittaa kannattavansa homo- ja lesboparien mahdollisuutta virallistaa parisuhteensa. Kolmasosa (35%) suomalaisista ei ole muodostanut asiasta mielipidettä tai vastustaa parisuhteen virallistamista.

Oikeusministeriö on ilmoittanut tuovansa lakiesityksen samaa sukupuolta olevien parisuhteen virallisestamisesta hallituksen käsiteltäväksi joulukuussa. Suomi on pohjoismaista ainoa maa, jossa parisuhteen virallistaminen ei ole mahdollista. Pohjoismaiden lisäksi virallistaminen on mahdollista mm. Ranskassa, Saksassa, Hollannissa ja Belgiassa. EU:n parlamentti on suositellut. EU:n jäsenmaille lainsäädäntöä parisuhteen virallistamisesta.

Yli puolet (55%) suomalaisista kannattaa myös perheen sisäisen adoption mahdollistamisesta homo- ja lesbopareille. Oikeusministeriön asiaa valmistellut työryhmä oli vuonna 1999 erimielinen siitä tuleeko parisuhdelain mahdollistaa puolison lapsen ottaminen ottolapseksi kahden samaa sukupuolta olevan perheessä. Perheen sisäinen adoptio on mahdollista pohjoismaista Islannissa ja Tanskassa. Ruotsissa asiaa valmistelee komitea. Suomessa lakiehdotuksesta annetuista lausunnoista perheen sisäistä adoptiota kannattivat mm. STAKES ja Sosiaali- ja terveysministeriö.

Taloustutkimus haastatteli loka-marraskuussa 990 15-74-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen toimeksiantajana oli kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä Z-lehti, joka on suomalainen homo- ja lesboaikakausilehti.

"Perheen sisäisessä adoptiossa on kyse lapsen edun turvaamisesta. Käytännössä kyse on yleensä tilanteesta, jossa lapsi on syntynyt kahden naisen perheeseen." sanoo Seta ry:n puheenjohtaja Kirsti Pohjanpää. "Parisuhdelaki, joka ei anna lapselle mahdollisuutta saada kumpaakin häntä kasvattavaa henkilöä virallisesti vanhemmikseen, on lapsen kannalta hyödytön. Kansalaiset näyttävät ymmärtävän tämän, mutta ymmärtääkö lainsäätäjä?", kysyy Kirsti pohjanpää huolestuneena.

   

Hyväksyy parisuhteen virallistamisen tai avioliiton:

  kaikki naiset miehet ikä       puolue kanta        
        15-25 25-34 35-49 50-74 VASL SDP KESK KOK VIHR MUU
Kyllä 65 72 59 74 75 70 52 66 66 53 73 90 51
Ei,Eos 35 28 41 26 25 30 48 34 34 47 27 10 49

Hyväksyy täyden adoptio-oikeuden tai perheen sisäisen adoption:

  kaikki naiset miehet ikä        puolue kanta        
        15-25 25-34 35-49 50-74 VASL SDP KESK KOK VIHR MUU
Kyllä 55 60 49 62 61 55 48 57 55 47 59 74 42
Ei,Eos 45 40 51 38 39 45 52 43 45 53 41 26 58

   

     

 

Etusivu | Ajankohtaista | Meitä on moneksi | Setasta | Transtukipiste | Z-lehti | Ota yhteyttä | Linkit Suomeen | Linkit maailmalle | Haku | På svenska | In English

© 2000-2001 SETA ry