[Home]HomePage

HomePage | RecentChanges | Preferences
You can edit this page right now! It's a free, community project

This is for the Catalan language wiki project.

Catalan is a language spoken by around 11 million people worldwide. Most of them live in Catalonia, Spain, but also Andorra, some areas of France, and one island in Italy.


Això és per el projecte Wiki en llengua Catalana.

El Català és un llenguatge parlat per aproximadament 11 milions de persones al món. La majoria viu a Catalunya, Espanya, però també a Andorra, algunes àrees de França i d'una illa d'Itàlia.


Benvinguts a Wikipedia! Estem escrivint una enciclopèdia amb la col.laboració de tots. Hem començat a treballar el març del 2001. Volem fer-la molt gran!. Doncs som-hi! Escriu una mica (o molt!) sobre allò que coneixes! Llegeix el nostre missatge de benvinguda aquí: Benvinguts a wikipedia

Algunes preguntes que deus tenir estan respostes abaix, però per què no explores primer alguns links?

Filosofia? -- Matemàtiques? -- Esdatística? -- Ciència? -- Física? -- Química? -- Biologia? -- Astronomia? -- [Ciències de la terra]?

[Paisos del món]? -- Història? -- Llenguatge? -- Política? -- Economia? -- Antropologia? -- Arqueologia? -- Psicologia? -- Sociologia? -- [Història de la ciència i la tecnologia]? -- [Fenómens anormals]?

Tecnologia? -- Arquitectura? -- Enginyeria? -- Informàtica? -- Transport? -- [Indústria i negocis]? -- Lleis? -- Agricultura? -- Educació? -- Comunicacions? -- [Ciències de la informació]? -- [Ciències de la salut]? -- [Família i consum]? -- [Afers públics]?

Entreteniment? -- Música -- Ball? -- Películes? -- Literatura? -- Religió? -- Entreteniment? -- Esports? -- Clàssics? -- [Teoria crítica]? -- [Arts visuals i disseny]? -- Pintura? -- Escultura? -- [Art dramàtic]? -- Jocs? -- Hobbis? -- Turisme?

Lo de dalt reflexa només un dels [esquemes de categories de Wikipedia]?.

Vols aprendre sobre alguna cosa? Afegeix el tópic a la nostra llista d'[articles demanats]?.

T'estàs preguntan:

Altres preguntes? Només tens que preguntar a les [FAQ de Wikipedia]?. Mira també [principis de Wikipedia]? i Wikipedia-L? (llista de correus de Wikipedia!). Llegeis [Anuncis de Wikipedia]? per estar al tanto de les últimes novetats.
Links tècnics:
Wikipedia és internacional! Aquí hi han algunes versions de Wikipedia escrites en d'altres llenguatges... si tu parles alguns d'aquests llenguatges, escriu amb tota confiança en elles o ajudens a traduïr!

Si t'agradaria una versió de Wikipedia escrita en un altre llenguatge, siusplay fica una demanda a [International Wikipedia]?.


El contingut de Wikipedia està cobert per la [GNU Free Documentation License]?.
HomePage | RecentChanges | Preferences
You can edit this page right now! It's a free, community project
Edit text of this page | View other revisions
Last edited March 27, 2001 7:36 am (diff)
Search: