Újhullámos kislexikon 1981-bôl Szônyei Tamás: Új hullámos kislexikon

Forrás: Rock évkönyv 1981, 165-168. o.

/// javított szöveg \\\

o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o

Balaton: Hunyadi Károly (gitár, ének), Vigh [sic!] Mihály (gitár,
zongora, ének) alkotja az 1979-ben alakult zenekar magvát.
Koncertjeiken általában váltakozik a velük játszók névsora, pl.
Königh Péter (szájharmonika, ének), Hajnóczy Árpád (szaxofon),
Salamon András (dob). Melankolikus, szomorkás hangulatú
szerzeményeik hatását gyakran diavetítéssel fokozzák.

Beatrice: Nagy Ferenc (ének, szájharmonika), Miklóska Lajos
(basszusgitár, ének), Gidófalvy Attila (billentyûsök), Lugossy
László (szólógitár), Donászi Tibor (dob). A hazai ôs-punk együttes
1977 ôszén alakult, majd 1978 nyarán botrányos koncertjei révén vált
országos hírûvé. Szokatlan, szókimondó, társadalmi töltésû dalaik,
sokszor tudatosan provokáló színpadi magatartásuk, fésületlen
kijelentéseik révén hamarosan az elsô számú botránybandává nôtték ki
magukat és a rockkal foglalkozó hivatalos intézmények kapui zárva
maradtak elôttük, sok helyrôl kitiltották ôket. Így született meg a
Beatrice-mítosz, a fekete bárány-legenda, amelyet a fanatikus
rajongók máig táplálnak. A zenekar többszöri átalakulás után 1981
nyarán feloszlott. A hazai rockzenében korszakosnak mondható
pályafutásuk emlékét csak néhány felvett dal és sok-sok
"kalózkazetta" ôrzi.

Bizottság: Bán Mária (dob), Bernáth(y) Sándor (gitár), fe Lugosi
László (ének), Wahorn András (orgona, szaxofon, basszusgitár, ének),
ef Zámbó István (orgona, basszusgitár, szaxofon, ének), valamint
Kokó mûvésznô (ének), Johnny ("a Dunakanyar legjobb gitárosa") és
Ádám, a congás alkotja a zenekart. Nagy Feró kedvenc együttesének
ars poétikája: "Nem kell a púder, nem kell a vaker, nem kell a
funky, nem kell a punk, csak az undergrund". 1979 óta játsszák
sajátos "szabadidôzenéjüket". A szentendrei Vajda Lajos Stúdió
pincéjében kezdtek, s 1980 augusztusában az Óbudai Hajógyári
szigeten szerepeltek elôször nagyközönség elôtt. Egyesek szerint a
Bizottság "katasztrófa" zenéje többet ér, mint tagjainak
képzômûvészeti tevékenysége. Mások sem ezzel, sem azzal nem tudnak
mit kezdeni.

Commando: Balatoni Endre (basszusgitár), Gyapjas Ferenc (ének), Kiss
Ferenc (gitár), Ványi Károly (dob). A harcias név meglehetôsen
antipatikus zenekart jelöl, amely a Ramones 1976-os kétakkordos
stílusánál tart -- csak jóval alacsonyabb szinten. 1981
augusztusában debütáltak az Eötvös klubban: visszataszító
elôadásukkal nem nyerték meg a közönség rokonszenvét.

Európa Kiadó: Dénes József (gitár), Kiss László (basszusgitár),
Menyhárt Jenô (ének), Salamon András (dob). Dénes kivételével a
másik három zenész korábban az URH-ban játszott. 1981
szeptemberében, a Kassák klubban, az új hullám egyik hazai
fellegvárában mutatkozott be a zenekar, amelyben Menyhárt csak
énekel (az URH-ban gitározott is). Zenéjük elsôsorban a hard rock és
a reggae elemeibôl építkezik. Az EK sajnos egyelôre még nem éri el
elôdje színvonalát.

Fórum: Andresics István (dob ének), Guy [sic!] Tamás (billentyûsök,
ének), Jaszenovics Iván (basszusgitár, ének), Mészáros Zsolt
(gitár). Az egyetlen vidékrôl induló új hullámos együttes 1980-ban
tûnt fel, majd 1981-ben a "közgáz" klub Rockreflektor címû mûsorában
arattak elôször komoly szakmai elismerést. Új hullámos öltözékük,
hajviseletük, színpadi showjuk révén, ill. nálunk eddig ismeretlen,
jugoszláv zenekaroktól importált, jamaikai eredetû ska zenéjükkel
arattak megérdemelt sikert, majd októberben, Gyôrben, az Amatôr Pop-
Jazz-Rock vetélkedôn arany diplomát nyertek. A zenekarral a Start
márka kis-, illetve nagylemezt készít.

GM 49: Galla Miklós (ének gitár), Deák Gábor (szaxofon), Horváth
Csaba (basszusgitár, ének), Birta Géza (dob). A zenekar 1981 elején
kezdett el játszani az új hullám másik fellegvárában, a Józsefvárosi
Ifjúsági Klubban. Szokatlan dinamikájú lüktetésû, a reggae és a ska
zenéhez közelálló szerzeményeik már induláskor kiváltották a szakma
érdeklôdését; szokatlan, ironikus dalszövegeik (Kötöde, Telken, Zöld
alma stb.) pedig rövidesen meghozták a közönségsikert is. A zenekar
szintén a Start márka favoritjai közé tartozik.

KFT (Korlátolt Felelôsségû Társaság): Laár András (gitár, ének),
Bornai Tibor (billentyûsök, ének), Márton András (dob), Lengyelfi
Miklós (elektromos bôgô). Az új hullám legsikeresebb zenekara
befutását a Tánc- és popdalfesztiválnak köszönheti, ahol Bábu vagy
címû dalukkal nemcsak a szakma, de a közönség rajongását is
kivívták. Zenéjük, színpadi mozgásuk, popos, könnyed hangvételû,
ironikus szövegû dalaik valóságos felüdülést jelentenek a jelenlegi
hazai rockmezônyben. Sokak szerint a KFT lesz a nyolcvanas évek új
nagy sztárzenekara.

Kontroll csoport: Bárdos Deák Ágnes (ének), Farkas Zoltán
(basszusgitár), Hajnóczy Csaba (gitár), Kisstamás László (ének),
Lehoczky Károly (dob), Müller Péter (ének), Újvári János (szaxofon).
1980 szilveszter éjszakáján Pomázon lépett fel elôször a zenekar,
amelyben 1981 novemberéig Hajnóczy Árpád szaxofonozott és Iványi
Norbert dobolt. Müller Péter az URH feloszlása után csatlakozott a
zenekarhoz, amelyben idônként Pálmai János is basszusgitározott.
Néha Antibaby, Máskor Ági és a Fiúk álnéven koncerteztek. A Hobo
Biues Band elôzenekaraként játszottak a Budai Ifjúsági Parkban 1981
szeptemberében. A Hobóra kiéhezett tömeg nem fogadta túl sok
szeretettel a Kontroll csoport nehezen kategorizálható zenéjét.

Lavina: Nagy Attila (basszusgitár, ének) Jersabek Tibor (dob, ének),
Szekeres Tamás (szólógitár). Az ôs-Lavina 1977-ben alakult, majd
többszöri átalakulás után a zenekar 1980-ban már szakmai körökben is
érdeklôdést keltett. A Lavina zenéjében tudatosan a Police-féle
vonalat követte és ezt a zenei világot "színesítették" punk
elôadásmóddal. Elinium címû daluk szerepelt az Ifjúsági Magazin
szerkesztôségének ajánlatai között is. A zenekar 1980 végén
felbomlott.

Neurotic: Aradi Gábor (dob), Lányi Tamás (ének), Pajor Tamás (ének,
gitár), Solymár Árpád (basszusgitár és szólógitár). A Damned útját
járó zenekar, amely különbözô dolgokkal kísérletezik (pl.
komolyzenei aláfestés hangszalagról). A zenekar eleinte kifejezetten
a punk külsôségekre helyezte a hangsúlyt. 1981 nyarától kezdve
viszont új útra léptek, amelyrôl egyelôre még nem tudni: járható-e,
vagy zsákutcába vezet?

Petting : Ámon László (dob), Filep Sándor (gitár), Soós György
(ének), Szabó György (basszusgitár). A Strand együttes (amelyben még
Koltai Árpád énekelt) jogutódja a Petting, más néven BP (Budapesti
Petting), amely 1981 ôszén lépett elôször a közönség elé.
Hirdetéseikben a futurista szóval jellemzik a földöntúli zajokat,
amiket -- drága szintetizátor hiányában -- fôleg az elektromos gitár
produkál. Idônként artikulálatlan énekhangok hagyják el az énekes
száját. A Petting zenéje mindenképpen rendhagyó -- megszokod vagy
megszöksz.

Punkráció: A Kulich Gyula téri Moravcsik klubban, a Vágtázó
Halottkémekkel közös mûsorban lépett fel elôször a Sükösd Miklós
vezette zenekar. Ez 1980 novemberében volt, azóta többször is
átalakult a Punkráció. Mint nevük is mutatja, punk-rockot játszanak.
Krétafelirataikban a londoni Crass példájára ôk is így írják a
nevükben levô "a" betût: [körbeírt A].

Sikátor: Bernáth Tamás (ének), Farkas János (gitár), Grepán Sándor
(dob), Kiss Sándor (basszusgitár), Kocsis Tamás (szólógitár). A
zenekar 1981 áprilisában a Petôfi gimnáziumban szerepelt elôször a
nyilvánosság elôtt. Zenéjük valahol félúton áll a hard rock és a new
wave között -- mindenáron bizarr és egyedi akar lenni, de ez eddig
nem sikerült. Az együttes pontos neve Csak+Sikátor. A titokzatos
"Csak" Bernáth Tamás szövegírót jelöli, aki ugyanazt a hitet vallja,
mint Kurt Vonnegut "Macskabölcsô" címû regényének fôhôse:
bokononista. Akit közelebbrôl érdekel a bokononizmus, olvassa el a
könyvet!

Sock (ejtsd: sokk): Punk-rock zenekar. Ha valaki pontosan nyitáskor
ott volt 1981 augusztusának egyik vasárnapján a Budai Ifjúsági
Parkban, az tanúja lehetett a Sock bemutatkozásának. Egy jelenlevô
azt mondta róluk, olyan rosszak voltak, hogy az már szinte jó.
Megtisztelô kritika egy "hagyományos" punk zenekar nézôpontjából.

Spenót: Horváth Csilla (ének), Sôth Sándor (basszusgitár), Tóth
Zoltán (gitár), Tüû Károly (dob). Az egyik legígéretesebb és
legfiatalabb zenekar. A tagok átlagéletkora 18 év. 1981 októberében
léptek fel elôször -- természetesen -- a Kassák klubban. Helyenként
reggae hatásokat mutató rövid, de pontosan begyakorolt
repertoárjukat akár slágerré is váltható számok alkotják. Az énekes
színpadra lépés elôtt fél arcát spenótzöldre festi, a Bizottságban
éneklô Kokóhoz hasonlóan sikoltozik, de jól csinálja.

Strand: Ámon László (dob), Filep Sándor (gitár), Koltai Árpád
(ének), Szabó György (basszusgitár). Az új hullám egyik úttörô
zenekara, akiket a New Musical Express emlékezetes cikke is
megemlít. A zenekar 1981 elején átalakult. Utódja a Petting.

URH (Ultra Rock Hírügynökség): Menyhárt Jenô (ének, gitár), Müller
Péter (ének), Kiss László (basszusgitár), Salamon András (dob). A
hazai új hullám talán legfontosabb, 1981-ben feloszlott zenekara.
Kezdetben Orgazmus volt a nevük. Elsô koncertjüket 1980
szeptemberében adták a Kulich Gyula téri pszichiátriai klinika
udvarán a Balatonnal közösen. Búcsúfellépésükre a Kassák klubban
került sor 1981 márciusában. Így írt róluk a Spex címû nyugatnémet
új hullámos zenei lap: Provokatív fellépés, decens zene... Az URH
igazán egyedülálló zenét játszik; nem keverik a nyugat-orientált
rockot a magyar folklórral... Az URH-nál nem lehet kihallani a
nyugati példaképeket".

Trabant: Az egyik legfurcsább, legfigyelemreméltóbb zenekar; nem
koncerteznek, hanem kazettákat, szalagokat készítenek kb. másfél
éve. Lukin Gábor, Méhes Marietta és Vetô János képezi a zenekar
magvát, mellettük Hajnóczy Árpád, Hunyadi Károly és Menyhárt Jenô is
közremûködik a felvételeknél.

Vágtázó Halottkémek: Czakó Sándor (ritmusgitár), Grandpierre Attila
(ének), Ipacs László (dob), Soós Lajos (basszusgitár), Szabó Zoltán
(szólógitár). 1978 áprilisában léptek fel elôször az akkor még jazz-
rockkal próbálkozó Y-nal közösen a BME Münnich Ferenc kollégiumának
pinceklubjában. Idézet a Spexbôl: "Agresszív akciók a színpadon, a
testek szüntelen mozgásban. Ösztönös, free music, tiszta
spontaneitás, body action; tekintet nélkül a veszteségekre...
Grandpierre Attilát egyszer nagy vérveszteséggel kórházba kellett
szállítani: Iggy Pop módjára túl intenzíven játszadozott egy
üvegdarabbal."

A Kislexikon az 1981 október végi állapotokat rögzíti. Az idôközben
bekövetkezett változásokról talán a következô évkönyv számol majd
be, amelyben már olyan zenekarok is helyet kaphatnak, mint például a
Jersabek Tibor vezette Inkubátor vagy a Pléhkrisztus, amelynek nevét
ugyancsak olvashattuk már az Ifjúsági Magazin slágerlistára javasolt
zenekarai között Vagy említhetnénk az Influenzát, amelyrôl a buszon
hallottunk félfüllel dicsérô véleményt...

o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o
 
Köszönet Katona Zsuzsának. 1