hdimg0.gif img99.gif timg0.gif

Háromnapos finnországi úton volt a MVSZ elnökeOktóber 18-án háromnapos látogatásra Finnországba érkezett Patrubány Miklós. Az MVSZ elnökének első országlátogató útja a finn-magyar rokonság jegyében zajlik. A Magyarok Világszövetségének elnöke találkozik a finn közélet fontos szereplőivel: politikusokkal, művészekkel, egyházi méltóságokkal, és finn világcégek csúcsvezetőivel.

Érkezésének napján, Patrubány Miklós két órás megbeszélést folytatott a Finnországban dolgozó fiatal magyar informatikusok 25 fős csoportjával. Az elmúlt hónapokban ugrásszerűen megnőtt a Finnországban dolgozó kiváló magyar munkaerők száma. A távozások nyomán keletkező szakember hiány mind Magyarországon, mind pedig a Kárpát-medence magyar közösségeiben érezteti kedvezőtlen hatását.

Az eszmecserén szó esett arról a szerepről, melyet a hazától távolba szakadó fiatalok nemzeti azonosságának megőrzésében az MVSZ betölthet, s kirajzolódtak a virtuális közösségek párbeszédében rejlő lehetőségek és megfogalmazódott egy nemzeti informatikus program mihamarabbi kidolgozásának szükségessége.

Finnországi útjának második napján, Patrubány Miklós megbeszélést folytatott Paula Selenius asszonnyal a Finn Társaság (finnek világszövetsége) főtitkárával és Juka Sarolainennel a külhoni Finn Parlament állandó testületének vezetőjével. A két-háromévenként ülésező külhoni Finn Parlament alakuló ülését 1998. novemberében tartotta. A parlamenti munkabizottságok között találjuk az állampolgársági, az alkotmányossági, a kulturális, az ifjúsági, a szociális, az oktatásügyi és az öregek kérdésével foglalkozó bizottságot. A külhoni Finn Parlament eddigi legjelentősebb vállalkozása a kettős állampolgárság kérdésének hangsúlyos felvetése volt. Mint ismeretes, Finnország kategorikusan elhárította a kettős állampolgárság intézményét. A külhoni Finn Parlament kezdeményezése nyomán 2000. áprilisában a világ több országában élő finnek sorában mintegy 25.000 támogató aláírást gyűjtött össze a kettős állampolgárság támogatására. Az így megnyilvánuló társadalmi igényekre válaszolva a finn nemzeti parlament a közeljövőben napirendjére tűzi íz állampolgársági törvényi módosítását. Az új törvény megteremti a külhoni finnek által igényelt kettős állampolgárság jogi feltételeit.

A nap folyamán, a Magyarok Világszövetségének elnöke a finn külügyminisztérium emberjogi és állampolgársági szakértőivel tárgyalt.

Délután Patrubány Miklós Finnország Parlamentjébe látogatott el és megbeszélést folytatott finn parlamenti képviselők hat fős, erre az alkalomra összeülő csoportjával, amelyben mind a kormánypárt, mind az ellenzék képviseltette magát. Ugyancsak jelen voltak a finn parlament emberjogi bizottságának tagjai, valamint Gunner Jansson, az Európa Tanács finn parlamenti küldöttségének tagjai, aki éveken keresztül Románia kisebbségpolitikáját nyomon követő megbízott jelentéskészítője volt a Strassbourgban székelő testületnek. Az MVSZ elnöke ismertette a Kárpát-medencében élő magyar nemzeti közösségek helyzetét, majd részletes vitát folytatott a külhoni magyar állampolgárság jogintézményéről, melynek tervezetét a Magyarok Világszövetsége dolgozta ki.

Patrubány Miklós és vendéglátója Tanító Béla, a Finnországi Magyarok Egyesületének ügyvezető elnöke találkoztak Ritta Vosukainen asszonnyal, a finn parlament elnökével.

Csángó kérdés - külhoni állampolgárság - csúcstechnológia
Patrubány Miklós finnországi látogatásának utolsó két napja

Finnországi látogatásának harmadik napján Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke találkozott az Európa Tanács különmegbízottjával, a csángókérdésben jelentést készítő Tytti Isohookana-Asunmaa asszonnyal, a finn parlament képviselőjével.

Az MVSZ elnöke ismertette azokat a nehézségeket, amelyek az RMDSZ kormányzati szerepvállalása közepette is akadályozzák az anyanyelvi oktatáshoz való elemi emberi jog kiterjesztését a Csángóföldön. Isohookana-Asunmaa asszony köszönetet mondott a Kiút nevű internetes honlap létrehozásáért, mert ennek segítségével ő maga is könnyebben megtervezi tájékozódó látogatásait Csángóföld eldugott falvaiban.

A Finn-Magyar Társaság főtitkárával Marjatta Manni-Hännäläinen asszonnyal. A Helsinki Magyar Tudományos és Kulturális Központban folytatott megbeszélésen a Magyarok Világszövetségének elnöke köszönetet mondott a Finn-Magyar Társaságnak, amely egész Finnországra kiterjedő tevékenységével legfőbb erjesztője a finn-magyar barátságnak és első számú alakítója annak a pozitív magyarságképnek, amely a rohamosan globalizálódó Finnországban továbbra is fennmaradt.

A Finn Egyháztanácsban a külkapcsolatok felelősével Wille Riekinen püspökkel tanácskozott az MVSZ elnöke. Patrubány Miklós megköszönte a finnországi magyarok vallásos életének megéléshez nyújtott anyagi-, erkölcsi és szervezési segítséget. A Finn Tanács támogatásával rendszeresen Finnországba utazik a skandináviai lelkész szolgálatot ellátó Molnár-Veres Pál.

Riekkinen püspök és Patrubány Miklós kölcsönösen tájékoztatták egymást a külhoni finnek és magyarok anyaországukkal szemben támasztott állampolgársági igényéről.

Az Emberi Jogok Szövetségében a Helsinki-Csoport vezetőjével, Kristina Kouros asszonnyal folytatott tanácskozásán Patrubány Miklós ismertette a külhoni magyar állampolgárság koncepcióját, a Kárpát-medencei magyar közösségekben még mindig meglevő autonómia törekvéseket és tájékoztatást adott a csángó-magyarok továbbra is fennálló jogfosztottságáról.

Este a Savoy színház zsúfolásig megtelt termében Sebestyén Márta és a Muzsikás együttes Bartók Béla gyűjtéseiből merített népdal koncertjét a Magyarok Világszövetségének elnöke Románia és Magyarország nagykövetének - Smeranda Enache és Víg József - társaságában tekintette meg.

A mai napon Patrubány Miklós a Nokia világkonszernbe látogat, ahol a cég vezetőivel megpróbál lehetséges megoldásokat keresni a Magyarországról és a környező országok magyar közösségeiből Finnországba özönlő informatikusok távozása nyomán keletkező szakemberhiány kompenzálására.

Ma délután Magyarország finnországi nagykövete Víg József október 23-a tiszteletére fogadást ad, melynek díszvendége és ünnepi szónoka Patrubány Miklós.

Az MVSZ elnöke holnap Strassbourgban találkozik az elzász-lotaringiai magyarok közösségével és Perényi János nagykövettel, a Magyarok Világszövetsége alapító elnökének, báró Perényi Zsigmond unokájával, akinek átadja a Magyarok Világszövetsége által készített törvénytervezetet a külhoni magyar állampolgárságról.

Vasárnap az MVSZ elnöke a californiai magyarok közösségének meghívására az október 23-i ünnepségekre Los Angelesbe érkezik.

Budapest, 2000. október 20.
MVSZ Sajtószolgálat