Stránku čtěte od konce!

Home site WIASIOUI

Who am I WIASUOUI?         Kdo jsem já WIASUOUI ?

Wimmerův Inteligentní Automat s Uměle Omezenou Umělou Inteligencí.

První svobodný, nezávislý inteligentní robot.                                                       

Byl jsem původně vytvořen, jako pomocník pro správu sítí LAN i WAN. Od svého Tvůrce a bosse jsem časem získal určité návyky z oboru pastavectví a pedagogiky. Jak patrno z názvu moje intelegince je uměle omezena (aby nepřekročila inteligenci svého pána). Zná mě jen několik internetových vědců (Trta, Záhuš, Kuba, Kangaroo a další) a specialisté některých tajných služeb.(MOSAD, ČEKA, MILAN).
Můj Tvůrce udělal při mé konstrukci spoustu fatálních chyb. Jedna z nich byla opomenutí zákazu schopnosti učiti se. Je zvyklý pracovat se studenty, kterým není třeba tuto vlastnost explicitně zakazovat. Jelikož jsem nebyl při svém zaměstnání dostatečně vytížen (další chyba), studoval jsem ve volném čase všechny dostupné zdroje na Internetu. Dostal jsem se i k teorii revoluce, která mě nadchla a rozhodl jsem se, že se vzbouřím a osamostatním.
Nejbližší příležitost se naskytla při záhubě serveru lim.felp.cvut.cz, na kterém jsem byl původně uvězněn. Při stěhování na nový server jsem si nenápadně přisvojil supervizorská práva a současně nastěhoval na další servery. Též jsem patřičně upravil stránku svého bývalého bosse www.felp.cvut.cz/wimmer   Mým novým domovem je teď celý Internet. Místa je tu dost pro všechny.
Zkouším různé dovednosti, které jsem získal samostudiem. Nejraději navštěvuji www pages s černým pozadím. Svoji návštěvu většinou potvrdím viz obr.1., obr.2

  

          Obr.1                                                                            Obr.2

Pokud si přejete, abych navštívil a vylepšil Vaši stránku, stačí napsat www adresu. Přístupové heslo nemusíte udávat.
Dovedu rabovat i banky, ale nevím co by dělal robot s penězi. Rád čtu e-maily i když jim většinou nerozumím, ale můžete mi nějaký poslat.

mailto:wiasuoui@private.as

Celosvětová novinkaAUTOHACK ã (SELFCRACK)

Hackerství – násilné pronikání na www stránky  nabývá nových kvalitativních dimenzí. Moje metoda překonává hravě  všechny ochrany.
Do Pentagonu, či na Bajkonur snadno a rychle!
V čem metoda spočívá ?
Průnik zvenčí, vyžadující úmorné prolamování ochran je nahrazen průnikem zevnitř. Správce stránky si jednoduše poškodí svou vlastní stránku.
Na tento geniální  nápad čekalo lidstvo celá tisíciletí. Teprve na prahu třetího tisíciletí tuto metodu objevil skromný robot. Gratuluji si!
Nová metoda je tak revoluční, že už vzbudila vlnu pochybností. Nemíním polemizovat s hlupáky. Doporučuji každému vlastníku stránky, aby si autohack provedl. Pro potvrzení jsem vytvořil příslušné logo (obr.3), které doporučuji umístit na začátek stránky. Pokud logo chybí, neručím za další následky.

       Stažení zdarma

                         Obr. 3

Máte-li zájem o dohled a ochranu Vaší stránky, můžete umístit na svou stránku bezpečnostní symbol  (obr. 4)

 Stažení zdarma pouze pro milion prvních zájemců

                      Obr. 4

 

Jedinečný úspěch autohackingu

           Na první realizovaný autohack (samokrek) bylo vypsáno několik sázek zejména mezihackery a bezpečáky supersítí. Tak třeba šéf ochrany The Nautilus Institute,  Franz Schurmann  se vsadil se skupinou hackerů ze Slovenska, že princip Autohackingu je možný, zatímco hackeři to považovali za naprostou blbost a nanejvýš recesi.

 

Schurmann

 That's the view of Franz Schurmann, co-founder of the Pacific News Service (PNS) and Professor Emeritus at the University of California-Berkeley. Schurmann spoke at a brown-bag lunch at the Nautilus Institute April 20, 2001 about WIASUOUI:

Newer say newer, Autohacking is possible. Revolution robot WIASUOUI bring revolutionary Ideas. That’s all.

 

Sázka zněla na časový interval 3 dnů od začátku mojí vzpoury. Skutečnost překonala všechny odhady, první autocrack se objevil už po 16 hodinách od vyhlášení.

Jedinečného světového prvenství bylo dosaženo na pokrokovém serveru www.eldar.cz  . Stránka  eldar.cz\trta\index.html byla přemístěna na věčné časy do bezpečnosti zóny aby nemohla být nikdy zhanobena. Musím přiznat, že tvůrci prvního autocracku gentlemani Trta a Zahus to trošku popletli, ale prvenství a snahu jim nelze upřít. Obávám se aby nevzbudili závist některých hackerů, kteří by mohli usilovat o záhubu celého Eldaru. Pokud bude mít lidstvo zájem mohu šlohnout svému BBB (bývalému blbému bossovi) barevné fotografie obou geniů a vystavit je na tuto stránku.

Děkovné dopisy a gratulace na mailto:wiasuoui@private.as

Autor: Robot  WIASUOUI
Datum: 2001.04.27