Mbira and Chimurenga Songs(by artist)

Artist Song Title Album Title Year
Azim, Erica Bangiza Mbira Dreams 1992
Chakwi
Chimbo Chewakare
Chipindura
KuraraWaiKunegeKufa
Kuzanga
Ndomutenda Mambo
Shumba yaNgwasha
Azim, Erica Bukatiende Spirit Music ofZim 1989
Dangurangu
Kuzanga
Muzoriwa
Ngozi Yemuroora
Nyama Musango
Shumba Huru
MhuriYekwaRwizi Chaminuka We Shona Mbira Music 1975
Dande
Nhemamusasa
Nhemamusasa#2
Nhemamusasa#3
Nyama Musango
NyamaropaYeKutanga
Shumba
Taireva II
MhuriYekwaRwizi Dangurangu Soul of Mbira 1973
Kumakudo
Kwayadya Hove
Mbiri viri >
Nhemamusasa
Nhimutimu
Nyamaropa
NyamaropayaMushonga
Taireva
Black-I-tes Chidhakwa Mabweadziwa 1991
Chigamba
Dohwakaiwe
Karinga Wangu
Mabweadziwa
Shumba
Zinjarinjari
Zviito Zwako
Chiweshe Stella Baya Wabaya Chisi 1992
Dande
Gwendere Gwendere
Kudhara Kwangu
Kuzanga
Machena
Mapere
Mese Maikwana
Mikono
Mudzimu dzoka
Ndinderere
Nyamaropa
Pachipembere
Rwuye Rwuye
Zungunde
Chiweshe Stella Kumusha Kumusha 1992
Chakwi
Chigamba
Chikara
Gova Rine Mhanda
Mahororo
Mapiyemana
Temayimisasa
Chiweshe Stella Chachimurenga Ndizvozvo Ambuya? 1990
Chamakuwende
Chapfudzapasi
Chipindura
Kachembere
Kasahwa
Mugomba
Ndikafa
Ndinogarochema
Njuzu
Sarura Wako
Vana Vako Vopera
Mapfumo, Thomas Chitima Nditakure Chamunorwa 1989
Hurukuro
Chamunorwa
Murambadoro
Nyama YekugoCha
Thomas Mapfumo Hupenyu Hwangu ChimurengaForJustice 1986
Marondera
Mugara Ndega
One Man One Woman
Rumbidzai Mambo
Tambazumba Nashe
Mapfumo, Thomas Amai VeMwana ChimurengaInt'l 1993
Dande
Hanzvadz i
Ndakura
NdinofariraZimbabwe
Ndinotenda
Ndozvamaida
Vanhu Vatema
Mapfumo, Thomas Dangurangu Chimurenga Masterpis 1991
Jairosi
Jojo
Ndozvauri
Swere Ngoma
Mapfumo, Thomas Africa Chimurenga Singles 1991
Butsu Mutandari
Chauya Chirezevha
Chipatapata
KwaedzaMuZimbabwe
Munhu Mutema
Ndiani AChatipa
Pfumvu Paruzevha
Tozvireva Kupiko
Mapfumo, Thomas Chitima Cherusununguko Gwindingwi 1981
Hwahwa
Mhondoro
Nzwananai
Rita
Shumba
Tinodanana
ZimbabweYewatema
Mapfumo, Thomas ChengetaVabereki Hokoyo 1979
Dendera
Dindingwe
Hokoyo
Hwahwa
Jaja-mu Jakacha
MatiregereraMambo
Mhandu Musango
Murandu
Zvandiviringa
Chako Ndechako
Thomas Mapfumo Hondo Hondo 1993
Magariro
MaitiKurimaHamubvire
Mukondombera
Vanhu Wekwedu
> Mapfumo, Thomas Chemera Chaunoda Mabasa 1984
Mabasa
Mari
Muchoni
Ndanzwa NgomaKurira
Usatambe Nenyoka
Mapfumo, Thomas Mr. Music Mr. Music 1985
Juanita
Kufa Kwangu
Maria
Tinobayana
Mapfumo, Thomas Emma Ndangariro 1983
Handina Mwana
Kambiri Kaenda
Nyarara Mukadzi
Nyoka Musango
Temerina
Mapfumo, Thomas Bustu Mutandari Shumba 1992
Dangurangu
Hwahwa
Joyce
Mabasa
Mhondoro
Nyarai
Nzwananai
Pachinyakare
Shumba
Taireva
Zimbabwe Yewatema
Mapfumo, Thomas Corruption-Single Corruption-Single 1984
Mapfumo, Thomas Joyce Zimbabwe-Mozambique 1987
Ndava Kuenda
Nhamo
Serevende
Zimbabwe-Mozamb
Mapfumo Thomas Corruption Dub Corruption 1984
Mazai Mbira Gomba Revazungu Chapungu 1989
Karigamombe
MuchekaWakasungaBeta
Mazai Mbira Bangiza Madzinzizi 1989
Bukatiende
Chapungu
Chuvhimi
Madzinzizi
Marovha
Shumba
Tibayane
Vavaira
Mazai Mbira Bangiza Nyamaropa Nhimutimu 1989
Chigamba
Chipindura
Machena
Mhuka
NyamaropaNhimu
NyamaropaPachipembe
Nyarara
Mujuru Ephat Gumwaira Hapa naMutorwa 1991
Hapa na Mutorwa
Mukoma Iwe
Shumba
Takapiwa Zano
Zimbabwe
Kuenda Mbire
Mbavaira
Mudande
Nyama Musango
Mujuru, Ephat Chipembere Mbira Music ofZimba 1980
Dangurangu
Guru Uswa
Marenje
Muzazananda
Ndoziwa Ripi
Nhemamusasa
Mujuru, Ephat Bangiza Mutimukuru 1989
Bukatiende
Mandarendare
Mutimukuru
Nharire
Pasichigare
Mujuru, Ephat Butsu Mutandari Rythms of Life 1989
Chigwaya
Chimbukutira
ClassicalDrumming
Dangwiza
Mandarendare
Muchongoyo
Mutamba
Nyamaropa
Rythms of Life
ShiriYakanaka
Taireva
Vanamai
Nherawauya Chiremba Wabaiwa Ngoma Dzepasi 1990
Chiroro Dziwa
Dzauya Mombe
Hurombo
Hutsinye
Iwai Nerugare
Kari Mudande
Shumba Yarara
Shungu Dzangu
Vana Vamambo
Nyamuziwa BabaMurimugomba Hushe Hwanohoreka 1990
ChakaparadzaMusha
Chisi
Handina Mwana
Hushe Hwanohoreka
Mhemberere
Ndodzungaira
Sara Ugarike
Sarura Ude
Tambira Varendo
Nyamuziwa Chigwaya Ndashaya Andidenha 1990
Gorekore
Karigamombe
Magovanyika
NdaoenderaManuma
Ndashaya Andidenha
Sekuru Chaminuka
Serevende
Sithole, Jonah Chenjera Upenyu Chenjera Upenyu 1993
Kana Ndaguta
Kusasana
Ngainaye
Usandidaro
Vakomana Vakauya
Vadzimba Karikoga Musha Waparara 1991
Masoro
Musha Waparara
Musiki Wedenga
Regai Kudaro
Rimuka Rinenyama
Tosara Naaniko
Wedzererai
Zata Zemba Chemasvosve Musha Matare 1989
Chiremba
Hore Mudenga
Kukwira gomo
Musha Matare
Nhongotawa
Tazvitaura
Totamba Naani

[ Table of Contents ] [ Mbira Home Page ]