Упатство за користење на телефонскиот именик

Телефонскиот именик содржи податоци за сите регистрирани претплатници на МобиМак. Оние претплатници кои не дозволиле јавно прикажување на нивниот телефонаски број не се наоѓаат во Именикот.

 
Број:   ПИШУВАЈТЕ СО КИРИЛИЦА!!! 
Совет: користете ја
македонската кирилична кодна страница!!!
Име:  
Презиме/  
фирма:  
Град: