Nybygget - kristen samverkan

avdelare

Meddelande:Denna webbplats kommer att läggas ner under hösten p.g.a. tidsbrist.
Istället rekommenderar jag de kristna länkarna från Open Directory Project.


 

Nybygget - kristen samverkan Interact, grundat 1996.

Nybygget är en sammanslagning av tre äldre frikyrkosamfund:

Fribaptistsamfundet grundades 1872 efter att predikanten Helge Åkesson uteslutits från Svenska Baptistsamfundet. Han predikade bl.a. den subjektiva försoningsläran (d.v.s. Jesus behövde inte offra sitt liv på korset för att människornas synder ska försonas, Han dog istället för att bevisa sin kärlek och så väcka kärlek bland människorna) och att de "eviga" straffen var tidsbundna.

Helgelseförbundet var från början ett icke-konfessionellt missionssällskap, men utvecklades till ett kongregationalistiskt, baptistiskt och karismatiskt samfund. De höll sin första konferens på Torps herrgård i Närke 1887.

Örebro Missionsförening grundades 1891 av John Ongman som en rörelse inom Svenska baptistsamfundet. Församlingarna inom missionsföreningenvar i allmänhet positivare till pingstväckelsen än vanliga baptistförsamlingar vilket ledde till strid inom samfundet. Man utmärkte sig också genom att utbilda kvinnliga predikanter. 1937 utträdde den första av missionssällskapets församlingar ur Baptistsamfundet.

Nybygget karaktäriserar sig som ett evangelikalt samfund. D.v.s. man betonar Bibelns tillförlitlighet, vilkten av personlig omvändelse och helgelse. Samfundet har omkr 29 000 medlemmar.

avdelare

[Swedish Christian Link Collection |Nybygget |Pingströrelsen |Romersk katolska kyrkan |Svenska kyrkan]
[Svenska missionsförbundet |Övriga frikyrkor |Övriga länkar ]


Sidan uppdaterad 2002-06-10 14:39 av Sven Eriksson.