Prechod na ine uzly statnej spravyÚvod

REGISTER PRIVATIZOVANÉHO MAJETKU

SPRÁVY A INFORMÁCIE MINISTERSTVA

PRECHOD NA INÉ UZLY ŠTÁTNEJ SPRÁVY
 

 

 

HISTÓRIA MINISTERSTVA 

Prehľad pôsobenia jednotlivých ministrov. 

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky vzniklo na základe zákona č. 347 Zb. z 28.8.1990 o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. 

Augustín Marián Húska ešte vo funkcii predsedu Úradu pre správu a privatizáciu národného majetku pôsobil od 27.6.1990 do 22.4.1991. 

Ivan Mikloš bol vo funkcii ministra od 23.4.1991 do 24.6.1992.. 

Ľubomír Dolgoš vykonával funkciu od 24.6.1992 do 22.6.1993. V nasledujúcom období nebol minister pre správu a privatizáciu národného majetku vymenovaný. Ministerstvo bolo podriadené priamo premiérovi. 

Minister Milan Janičina nastúpil 15.3.1994 a vo funkcii pôsobil do 13.12.1994. 

Celé štvorročné volebné obdobie vykonával funkciu l Peter Bisák a to od 13.12.1994 do 29.10.1998. 

Od 29.10.1998 do 15.10.2002 bola ministerkou  Mária Machová

V súlade s článkom 102 Ústavy Slovenskej republiky, menoval prezident Slovenskej republiky dňa 15.10.2002  Roberta Nemcsicsa do funkcie podpredsedu vlády SR, ministra hospodárstva SR a ministra pre správu a privatizáciu národného majetku SR".