Ebrill 22, 2001
Prosiect MegaPennyBeth yw quintillion yn

Prosiect MegaPenny
Beth yw quintillion yn y Gymraeg?

Ebrill 21, 2001
Cwestiynau anaml eu gofyn

Helo a chroeso i Morfablog, y weflog gynta yn yr iaith Gymraeg. A oes cwestiynau?

Gweflog? Beth yw honna?

Yn ôl y geiriadur, rhywbeth A chanddo weflau mawr, cyriog, gwefldew.

Neu, cyfieithiad diog o'r gair Saesneg "weblog".


Sori, dydy hynny ddim yn helpu, chwaith.

Dyma cyflwyniad at weflogau gan Beca Blood. Mae hi'n gwybod ei stwff.


Felly, beth wyt ti'n wneud gyda dy weflog fondigrybwyll?

Fel rheol, dw i'n defnyddio'r safle fel pecyn dalen-nodau neu goflyfr, i'm hatgoffa fy hun am y pethau dw i wedi ffeindio ar y we.

Hefyd, gan fy mod i wedi dysgu Cymraeg, mae'n rhoi cyfle i mi ymarfer ysgrifennu rhywbeth bob dydd. Wel, ocê 'te, bron bob dydd.

Pan dechreuais i, roedd rhyw fath o freuddwyd 'da fi y byddwn i'n gallu creu gweflog cymunedol i siaradwyr Cymraeg, rhywbeth fel Metafilter. Dw i wedi dysgu erbyn hyn fydd hynny ddim yn digwydd tan nes i ni gyrraedd rhyw fath o fàs critigol o syrffwyr cyson Cymraeg eu hiaith. Byddai'n hawdd iawn i agor drysau'r weflog i gyfranwyr eraill, ond hyd yn hyn does dim digon o ddiddordeb. A dw i'n mynd yn llawer mwy meddiannol yn fy henaint.

Gall unrhywun gyfranu, wrth gwrs, gan roi clec ar y botwm Sylwadau sy'n ymddangos dan bob cofnod.

Yn well byth, gelli di ddechrau dy weflog dy hunan.


A phwy wyt ti?

Nic ydw i, brodor o'r Waun, ger Wrecsam, 35 oed. Dw i'n byw fan hyn nawr. Dw i'n gweithio fel tiwtor Cymraeg i Oedolion rhan amser. Yr wyf yn astudio'r Gymraeg ar gwrs y Radd Allanol yn Aberystwyth. Byddai fy niddordebau, serchiadau a rhagfarnau yn ddigon amlwg, pe taset ti'n darllen mwy.


A gaf i ofyn rhywbeth arall?

Dweud dy ddweud, gyfaill...