Legati  

Paja Jovanović
 

lpj307_n.jpg (27949 bytes)

 

Paja Jovanović
Proglašenje Dušanovog zakonika

Ulje na platnu, 126 x 190 cm
1900. godina
LPJ/307

 

Kompozicija predstavlja cara Dušana sa porodicom, ženom i sinom, u punom carskom ornatu. Smeštena je ispred crkve i prikazuje značajan dogadjaj srpske istorije. Despot Oliver čita carsku povelju, okružen plemićima i gradjanima u srednjevekovnim odeždama. Svaki pokret govori o odnosu prema caru, a fanfare i zastave koje se viore doprinose dinamici kompozicije. Koloritom je sugerisan svečani čin, a bogatim detaljima reprezentativan izgled srpske vlastele. Jovanovićev stilski izraz nadmašio je očekivanja poručioca - srpske vlade, i na najbolji način protumačio romantičarski duh Srba duboko zagledanih u svoju prošlost.

Paja Jovanović je likove cara Dušana i despota Olivera preuzeo sa autentičnih portreta fresaka manastira Lesnovo u Makedoniji. Svoj portret je smestio u masi na levoj strani slike.Ova slika je jedna od sedam verzija impozantne kompozicije koja je izlagana na svetskoj izložbi u Parizu 1900.