U.gif (1458 bytes) Rubrik.gif (3526 bytes)

  Öster-Dalby, vid Mobacka
  Veckholms sn
  RAÄ-nr: 20

  Koordinater:
  (nuv) 6603310.15487620

  Storlek: 68 cm i Ø
              (tidigare ca ?x?)

  Material: grå sandsten

  Ristare: Balle
  

Bild17.jpg (40124 bytes)
 

U7046.jpg (7559 bytes)

 
[· ulaifr · tuk hiulmfastr · au ... u - auk] · en[ibrantr] · þair · litu · [raisa · s tain ·
[þ ... ui - ... bali · ri ...]

OlæifR ok Holmfastr ok ... ok Ænnibrantr þæiR letu ræisa stæin ... Balli ri[sti].

Olev och Holmfast och ... och Ännebrant de läto resa (denna) sten ... Balle ristade.
    

   
Borist.gif (2918 bytes)

Sidornam.gif (19963 bytes)
  

Den runda runstenen

På 1600-talet avbildade Johan Hadorph en något skadad runsten (se teckningen ovan). Sommaren 1860 sökte Dybeck förgäves efter stenen i Dalby.

1926 rapporterar J H Söderlund att han vid hemmanet i Mobacka funnit "en mindre kvarnsten av grå sandsten, som tydligen blivit tillverkad av en runsten. Korset och en del runor äro synliga i stenen. Kvarnstenen, som är 68 cm i diameter och 10 cm tjock har säkerligen tjänstgjort som liggare (understen) till en handkvarn".

Det är uppenbart att kvarnstenen huggits till av den sedan länge försvunna Dalby-sten som Hadorph ritat av. Det som finns kvar av den aktuella runstenen står idag på Mobackas gårdsplan i Veckholms socken.

Kommentarer
En del av runorna är fortfarande synliga. Vad personnamnen på runstenen betyder ser du på sidorna namn och namngivning.

En del av korset syns på den numera cirkelrunda stenen. På ursprungsstenen fanns korset i stenens mitt med en omslingrande runrad utformad som en drake.

Runstenen är signerad av ristaren Balle, den flitigaste runristaren i våra trakter.

 

Tillbaka.gif (9764 bytes)