Irak na de oorlog
Home | Dossier | Artikels | Links

BelgiŽ ligt dwars

 

11/02/2003

Gespannen Verhofstadt verdedigt Belgisch veto-standpunt

Eerste minister Guy Verhofstadt heeft maandag in de vooravond het Belgisch standpunt in verband met Irak en meer in het bijzonder het Belgisch veto tegen de verdere NAVO-voorbereidingen toegelicht. De premier liet een gespannen indruk na. Dit waren zijn voornaamste verklaringen.

ē Het Belgisch standpunt
BelgiŽ heeft maandagochtend samen met Frankrijk zijn veto uitgesproken tegen de procedure van stilzwijgende instemming die George Robert-son, de secretaris-generaal van de NAVO, vorige week donderdag lanceerde. Die procedure hield in dat vanuit militair oogpunt alles in gereedheid zou worden gebracht om Turkije te beschermen voor een mogelijke Iraakse aanval. Turkije is immers een buurland van Irak en een potentieel doelwit omdat het Amerikaanse militairen op zijn grondgebied toeliet.

ē Het waarom van het veto
Ingaan op de vraag van Turkije en de NAVO betekent volgens Verhofstadt dat BelgiŽ meestapt in een oorlogslogica. Dat wil de regering niet. Ze wil eerst alle diplomatieke mogelijkheden uitputten om op een vredevolle manier Irak te ontwapenen. In dat verband wordt o.a. gewacht op het tweede wapenrapport van Hans Blix en Mohamel ElBaradei. Het wordt vrijdag voorgesteld in de Verenigde Naties in New York. Guy Verhofstadt vertrekt woensdag naar New York en zal de twee wapeninspecteurs daar donderdag spreken. En hij zal ook een ontmoeting hebben met Koffi Annan, maar niet met George Bush.

ē Artikel 4 van het NAVO-verdrag
In reactie op het veto van BelgiŽ en Frankrijk, beriep Turkije zich op artikel 4 van het NAVO-verdrag. Dat artikel zegt dat NAVO-landen elkaar moeten raadplegen indien een bondgenoot zich bedreigd voelt. Dat overleg had gisteravond plaats, op het ogenblik dat Guy Verhofstadt de pers te woord stond. Volgens de premier overlegden BelgiŽ, Frankrijk en Duitsland hun standpunt.

ē Saddam moet weg
Ten gronde vindt Guy Verhofstadt dat Saddam Hoessein weg moet en dat Irak moet ontwapenen. De oplossing moet langs diplomatieke weg geforceerd worden. Lukt dat niet, dan kan dit eventueel door een oorlog nŠ instemming met een tweede resolutie in de Verenigde Naties.

ē Solidair met Turkije en VS
Volgens Guy Verhofstadt betekent het Belgisch veto geenszins dat BelgiŽ niet solidair wenst te zijn. Indien het daadwerkelijk tot een oorlog komt, dan zal BelgiŽ solidair zijn met Turkije, aldus Verhofstadt, die evenwel niet preciseerde op welke manier - militair dan wel met sparadra en injectienaalden - BelgiŽ solidair zal zijn. Ook met de Verenigde Staten wenst BelgiŽ solidair te zijn, zo vervolgde Verhofstadt, "We zijn de VS dankbaar dat ze ons bevrijdden van het nazisme en 40 jaar lang behoedden voor het communisme. Maar echte solidariteit houdt ook in dat men onder vrienden zijn mening mag zeggen", aldus een geŽmotioneerde Verhofstadt, die ook bitsig werd toen een journalist hem vroeg of BelgiŽ wel ernstig bezig was.

ē Solidariteit binnen de EU
Voorts meende de premier te kunnen stellen dat BelgiŽ in deze niet geÔsoleerd is, ook al omdat de publieke opinie tegen oorlog is. Verhofstadt is er van overtuigd dat de tegenstellingen binnen de EU niet zo groot zijn en dat volgende maandag, wanneer er een bijzondere EU-top plaatsvindt in Brussel over de Irak na de oorlog, de EU tot een eensgezind Europees standpunt kan komen. Het vredesvoorstel van Frankrijk en Duitsland kan als basis van discussie dienen

ē Investeren in BelgiŽ
Tot slot nog dit. Zoals aangehaald, vertrekt Verhofstadt woensdag naar New York. Het opzet van de reis is potentiŽle investeerders overtuigen om dat in BelgiŽ te doen en Verhofstadt heeft er goede hoop op dat dit zal lukken. Hij zou het cynisch vinden mochten investeringen afhangen van het feit of men al dan niet deelneemt aan een oorlog.

Eric DONCKIER

top