13. studeni 2003.
Predmet Bla¹kić (IT-95-14)
 

Optu¾nica ("La¹vanska dolina")

Prvobitna optužnica potvrđena 10. studenog 1995. uključivala je još pet optuženika. U tijeku je žalbeni postupak nakon presude Raspravnog vijeća Dariju Kordiću i Mariju Čerkezu (predmet Kordić i Čerkez (IT-95-14/2-T)). Zlatko Aleksovski prebačen je u Finsku na služenje kazne koju mu je izreklo Žalbeno vijeće (predmet Aleksovski (IT-95-14/1-A)). Optužnica protiv Ivana Šantića i Pere Skopljaka povučena je 19. prosinca 1997.

Činjenični navodi

U drugoj izmijenjenoj optužnici od 25. travnja 1997. s ispravkama od 16. ožujka 1999., navodi se da su pripadnici oružanih snaga Hrvatskog vijeća obrane (HVO) od svibnja 1992. do siječnja 1994., počinili teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava protiv bosanskih Muslimana u Bosni i Hercegovini.

Tihomir Blaškić

Rrođen 2. studenog 1960. u Brestovskom, Bosna i Hercegovina.
Dobrovoljno se predao 1. travnja 1996.
Prebačen na MKSJ 1. travnja 1996.
Prvo stupanje pred Sud: 3. travnja 1996., izjasnio se da nije kriv po svim točkama optužnice.
Presuda Raspravnog vijeća: 3. ožujka 2000, osuđen na 45 godina zatvora.

Tvrdi se da je za svo vrijeme na koje se optužnica odnosi optuženik imao čin pukovnika HVO-a kao i da je 27. lipnja 1992. postao zapovjednik Regionalnog stožera oružanih snaga HVO-a u središnjoj Bosni. Početkom kolovoza 1994., unaprijeđen je u čin generala i imenovan zapovjednikom HVO-a

Optužbe

Optužnica tereti optuženika temeljem individualne kaznene odgovornosti (članak 7(1) Statuta Međunarodnog suda) i temeljem odgovornosti nadređenog (članak 7(3)), za:

  • teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. (članak 2 – namjerno ubijanje; namjerno nanošenje teških patnji ili ozbiljnih psihofizičkih ozljeda; masovno razaranje imovine; nečovječno postupanje; uzimanje civila za taoce),

  • kršenja ratnih zakona i običaja (članak 3 – razaranje koje nije opravdano vojnom potrebom; protuzakoniti napadi na civile; protuzakoniti napadi na civilne objekte; ubojstvo; nasilje nad životom i osobom; pljačka javne i privatne imovine; razaranje ili namjerno nanošenje štete vjerskim ili obrazovnim institucijama; okrutno postupanje; uzimanje talaca), i

  • zločine protiv čovječnosti (članak 5 – progoni na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi; ubojstvo; nečovječni postupci).

Suđenje

Suđenje je započelo 24. lipnja 1997. Tužiteljstvo je završilo s izvođenjem svojih dokaza 29. srpnja 1998., a obrana je počela izvoditi dokaze 7. rujna 1998. Završna su izlaganja trajala od 26. do 30. srpnja 1999.

Pozvani svjedoci:

Optužba:

104

 
 

Obrana:

46

 
 

Raspravno vijeće:

9

 
 

(1 svjedoka pozvalo je i Raspravno vijeće i obrana)


Dokazni predmeti:

Optužba:

787

 
 

Obrana:

614

 
 

Raspravno vijeće:

13

 

Raspravno vijeće I: (IT-95-14-T)
predsjedavajući sudac Claude Jorda, Francuska
sudac Mohamed Shahabuddeen, Guyana
sudac Almiro Rodrigues, Portugal

Tužiteljstvo:

Obrana:

g. Mark Harmon

g. Russel Hayman

g. Andrew Cayley

g. Anto Nobilo

g. Gregory Kehoe

 

Presuda

Dana 3. ožujka 2000., Raspravno je vijeće proglasilo Blaškića krivim po svim točkama optužnice, te mu izreklo kaznu od 45 godina zatvora.

Uračunavanje vremena provedenog u pritvoru

Optuženik ima pravo uračunavanja u kaznu razdoblja koji je proveo u pritvorskoj jedinici u postupku suđenja (od 1. travnja 1996.) Ovo vremensko razdoblje, zajedno s vremenon provedenim u pritvoru tijekom žalbenog postupka, uračunava se u kaznu.

Žalba

Blaškić je uložio žalbu na presudu i kaznu 17. ožujka 2000.

Žalbeno vijeće:
predsjedavajući sudac Fausto Pocar, Italija
sudac Wolfgang Schomburg, Njemačka
sutkinja Florence Mumba, Zambija
sudac Mehmet Günez, Turska
sutkinja Inés Mónika Weinberg De Roca, Argenitna

Tužiteljstvo:
g. Upawansa Yapa

Odvjetnici obrane:
g. Anto Nobilo
g. Russell Hayman
g. Andrew Paley

Navodi o nepoštivanju suda

Dana 11. prosinca, 1998., gosp. Anto Nobilo, jedan od odvjetnika generala Blaškića, osuđen je za neopoštivanje suda i kažnjen sa 10,000 Guldena, za objelodanjivanje za vrijeme suđenja Blaškiću podataka o identitetu i zanimanju zaštićenog svjedoka, koji je svjedočio za Tužiteljstvo u slučaju Aleksovski. (isplata 6,000 Guldena odgođena je za razdoblje od godine dana, pod uvjetom da g. Nobilo ponovno ne bude osuđen za nepoštivanje suda u tom razdoblju). G. Nobilu je 22. prosinca 1998. odobreno pravo na žalbu protiv te odluke. Dana 30. svibnja 2001., Žalbeno vijeće (suci Hunt (predsjedavajući), May, Robinson, Pocar i Fassi Fihri), prihvatili su žalbu g. Nobila i dali uputu Tajništvu da mu vrati iznos od 4,000 Guldena.