CaribSeek | CaribSeek Books | Curašao Books


CaribSeek Books
CaribSeek


 

 

 

Sponsors


Honderd Jaar Muziekleven op Curašao

R. Boskaljon

Eerbiedig opgedragen aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nerderlanden.

In dit boek heeft de schrijver vastgelegd al datgene wat hem bekend was van wat er in de periode 1850 tot heden (1955), gepresteerd werd op muzikaal gebied, op Curacao. De auteur beschikte daartoe over, zij het schaarse, echter in menig opzicht interresante gegevens. Zelf zoon van een musicus, verzamelde hij in de loop der tijden uit pure belangstelling voor de muziek alle mededelingen die hij over dit onderwerp in zijn ouderlijk huis hoorde en putte hij tevens zijn inlichtingen uit de oude jaargangen van de Curašaosche Courant.

Zo is dit merkwaardige boek het eerste werk geworden over het muziek-leven op Curašao. Het is geen dorre zakelijke beschrijving, maar een fris en fleurig verhaal, boeiend en levendig verteld, vol humoristische trekjes, een verhaal dat de belangstellende lezer duidelijk voor ogen stelt wat er in de loop der jaren op het gebied der muziek te Curacao is geschied.

R. Boskaljon

Met dank aan Mevrouw H.V. Ghering-Engels

Inhoud

   

Content ę R. Boskaljon 1958 - Copyright ę CaribSeek 2003 - All Rights Reserved - Web Published: October 20, 2003

You may bookmark this web page, print it or e-mail it to a friend in accordance with the fair-use provisions of copyright laws. The text is intended solely for the use of the individual user. Archiving, redistribution, or republication of this text on other terms, in any medium, requires the express written permission of the author and the notification of CaribSeek.