emptyemptystartsidaemptyemptyinformationemptyemptyorganisationemptyemptydokumentemptyemptykontaktaemptyemptyemptylogga_inempty
Tisdag 25 Maj 2004, v22
Information
close
close
close

Vill du att ditt barn ska börja på Rålambshovsskolan?
Alla föräldrar till elever i år 5 inom vårt upptagningsområde får information genom sina skolor om intagningen till år 6 på Rålambshovsskolan. Om du inte bor inom vårt upptagningsområde kan du och fylla i en anmälningsblankett här nedan, ringa till biträdande rektor Rose-Marie Follin eller skicka ett e-postmeddelande till henne. Rose-Marie Follin Tel: 08 – 508 08 708 e-post: rosemarie.follin@ralambshovsskolan.info

Anmälningsblankett

Lediga platser läsåret 2003/2004
År 6: Lediga platser. År 7: Ledig plats endast vid inflyttning till området. År 8: Ledig plats endast vid inflyttning till området. År 9: Ledig plats endast vid inflyttning till området.

Vill du söka arbete på Rålambshovsskolan?
Många lärare hör av sig till oss och frågar om lediga tjänster eller anmäler sitt intresse för framtida vakanser. Vi tycker naturligtvis att det är roligt, men vi kan endast svara på frågor och intresseanmälningar som kommer med e-post (jukka.kuusisto@kungsholmen.stockholm.se).

Har du svarat på en annons om en ledig tjänst / vikariat?
Intresset för lediga tjänster och vikariat på vår skola är stort. Om du har frågor om en viss tjänst, ber vi dig att ringa till vår kontaktperson i annonsen. Följande rutiner gäller vid annonserad tjänst eller vikariat: Om du söker en lärartjänst, vänligen ange tydligt i din ansökan om du är behörig lärare (med examen från en lärarhögskola). Ange ditt löneönskemål (gäller alla typer av tjänster). Om någon av dessa uppgifter saknas, kan det leda till att dina chanser att bli kallad till intervju minskar. Vi skickar en bekräftelse på din ansökan, om du skickar den med e-post. Eftersom ansökningstiderna ofta sammanfaller med ett terminslut, har vi tyvärr inga möjligheter att svara på något annat sätt än genom e-post. Efter genomgång av alla ansökningar kallar vi ett antal sökande till intervju. De som kallas till intervju får möta rektor Jukka Kuusisto, biträdande rektor Rose-Marie Follin och ytterligare en medarbetare beroende på vilken tjänst du har sökt. Efter att vi har tillsatt tjänsten meddelas detta till alla de personer som kallades till anställningsintervju.