consultar els articles de la revista Literatures
Hipòtesis de treball inherents a la proposta d'escriptura geomètrico-fractal
Dachs, Ramon
Literatures on-line 2000


1. Hipòtesi inductiva:
Tots els textos possibles es generen a partir d'un repertori limitat d'estructures cognitives elementals i les seves combinacions --configuracions totes representables geomètricament (i fractal) i formulables algebraicament--, que impliquen una ment humana assimilable a un espai abstracte, en el qual tot procés intel.lectiu (metalingüístic) pot ser analitzat topològicament.


2. Hipòtesi deductiva:
Tota "escriptura geomètrica" és una de les realitzacions possibles d'una configuració sintàctica geomètrico-fractal concreta de significants (A) travada amb una varietat semàntico-topològica concreta de significats (B). I l'"escriptura fractal" resultant és el total de les realitzacions possibles AB.


Vegeu la sinopsi oficial de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) sobre l'exposició "Escriptura geomètrica, escriptura fractal".

En català
En anglès
En castellàBibliografia precedent:


Escriptura geomètrica, escriptura fractal = Escritura geométrica, escritura fractal = Geometric writing, fractal writing / Ramon Dachs; traducción castellana: Tomàs Belaire, English translation: Karel Clapshaw. València: Institut Valencià d'Art Modern - IVAM, 1999. Catàleg de l'exposició (28/9/1999-9/1/2000).

"La poesia, la geometria" / Ramon Dachs. Mètode: revista de difusió de la investigació. Universitat de València. 24 (hivern 2000), p. 60.

"Geometría y poesía: por una poética del conocimiento" / Ramon Dachs. Movimiento actual. Monterrey, N.L. (México). Año 12, nº 118 (abril 2000), p. 29-32.


Hipòtesis fetes públiques el 26 de maig del 2000 a les Jornades: Literatura i Matemàtiques: geometria d'un acostament.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a info@aelc.es.