consultar els articles de la revista LiteraturesRevista Literatures, Núm. 1 (segona època)
Presentació Pérez Montaner, Jaume (Català)
Segons Terry: Una Lectura d'un poema de J.V. Foix Keown, Dominic (Català)
Tomba de la no-ficció. Rellegir Joan Fuster, contra les derrotes de la memòria. Martí Monterde, Antoni
Joan Fuster entre l'escriptura i el discurs Pérez Montaner, Jaume
Montserrat Roig: entre la novel·la i el periodisme Julià, Lluïsa
Les vides de la teoria o la resistència als animals (zoografies en Kafka, Monzó i Coetzee)* Company, Salvador
El passat que serà: el diari com a forma narrativa Villoro, Juan
Una altra mesura Palacios, J. (català)

Revista Literatures Núm. 3
The Wall and the Bridge Shehu, Bashkim (english)
El mur i el pont Shehu, Bashkim
Writers from the Balkan Countries. A Multidimensional Literature Vassilikos, Vassilis (english)
Els escriptors dels països balcànics. Una literatura multidimensional Vassilikos, Vassilis
Turbid Waters: Identity of the Writers -- Identity of the Literature? Gojkovic, Drinka (english)
Aigües tèrboles. La identitat dels escriptors - La identitat de la literatura? Gojkovic, Drinka
National and Universal Tascu, Valentin (english)
Nacional i universal Tascu, Valentin
Bosnia Eternal in the Work of its Poet. The Message of Mak Dizdar Kapidzic-Osmanagic, Hanifa (english)
L'eterna Bòsnia en l'obra del seu poeta. El missatge de Mak Dizdar Kapidzic-Osmanagic, Hanifa
Houses Without Roofs Stoyanov, Nikolai (english)
Cases sense sostre Stoyanov, Nikolai
On the Cruelty of the Balkans Matvejevic, Pedrag (englsih)
Sobre la crueltat dels Balcans Matvejevic, Pedrag (1999)
For Dialogue between the Balkan Cultures Gürsel, Nedim (english)
For Dialogue between the Balkan Cultures Gürsel, Nedim (català)
Europe and the Balkans: Between Tragedy and Solitude Plevnes, Jordan (english)
Europa i els Balcans. Entre tragèdia i soledat Plevnes, Jordan
Decalogue for the abandonment of Bosnia Torner, Carles (english)
Decàleg per a l'abandó de Bòsnia Torner, Carles

Revista Literatures Núm. 1 i 2
Globalisation and linguistic customs houses Pitol, Sergio (english)
Globalització i duanes lingüístiques Pitol, Sergio
The words we lova so much Morales Bermúdez, Jesús (english)
Les paraules tan estimades per nosaltres Morales Bermúdez, Jesús
Mexican literature beyond the spanish language Montemayor, Carlos (english)
La literatura mexicana més enllà de la llengua espanyola Montemayor, Carlos (español)
The oricess of development in contemporary indegenous literature Regino, Juan Gregorio (english)
El procés de desenvolupament de la literatura indígena contemporània Regino, Juan Gregorio
Contemporary mayan literature of the Yucatán peninsula (writers, genres and publications) Ligorred Perramon, Francesc (english)
Literatura maia contemporània de la península del Yucatán (autors, gèneres i publicacions) Ligorred Perramon, Francesc
Words of the old man Opòton: the porblem of the other/ The other as a problem Guzmán Moncada, Carlos (english)
Paraules d'Opòton el vell: el problema de l'altre / l'altre com a problema Guzmán Moncada, Carlos

Revista Literatures Núm. 0
Women in the Odyssey. Anglada, Maria Àngels
Les dones de l'Odissea Anglada, Maria Àngels
Women in Literature Today. Oliver, Maria Antònia (english)
La dona en la literatura actual (una experiència personal) Oliver, Maria Antònia
Bashkim Shehu, an Albanian writer Molina, Víctor (english)
Bashkim Shehu, escriptor albanès Molina, Víctor
Albanian literature and the sea of Unlysses Shehu, Bashkim (english)
Les Lletres albaneses i la mar d'Ulisses Shehu, Bashkim
From I to us Marí, Antoni (english)
Del jo al nosaltres Marí, Antoni
The intellectual the writer and the mass media Pérez Montaner, Jaume (english)
L'intel.lectual, l'escriptor i els mass media Pérez Montaner, Jaume
Writers and the media Villatoro, Vicenç (english)
L'escriptor i els mitjans de comunicació Villatoro, Vicenç

Literatures on-line
Hypothèses de travail inhérentes à la proposition d'écriture géométrique-fractale Dachs, Ramon (français)
Hipótesis de trabajo inherentes a la propuesta de escritura geométrico-fractal Dachs, Ramon (español)
Working hypotheses inherent in the proposal of geometric/fractal writing Dachs, Ramon (english)
Hipòtesis de treball inherents a la proposta d'escriptura geomètrico-fractal Dachs, Ramon (català)


Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a info@aelc.es.