Karolinska Institutet
 

Kapitelindex

1   Introduktion till kursen i Beroendelära av Dick Mossberg
2   Diagnostik av missbruk och beroende av Dick Mossberg
3   Alkohol- och drogepidemiologi av Leif Öjesjö
4   Belöningssystemet av Tom Palmstierna
5   Behandling av abstinenssyndrom - Alkohol av Tom Palmstierna
6   Behandling av abstinenssyndrom - Narkotika av Tom Palmstierna
7   Introduktion till Narkotika av Göran Lundgren & Dick Mossberg
8   Opiater av Göran Lundgren
9   Centralstimulantia av Göran Lundgren och Dick Mossberg
10   Cannabis av Göran Lundgren och Dick Mossberg
11   Bensodiazepiner av Britt Vikander
12   Analgetika av Britt Vikander
13   Kvinnor och alkohol av Lena Dahlgren
14   Farmakologisk återfallsprevention av Johan Franck
15   Alkohol, droger och trafik av Göran Lundgren
16   HIV och narkotikamissbruk av Carl Gyllenhammar
17   Moderna beteendeterapeutiskt inriktade behandlingsmetoder av P Wirbing
18   Alkohol och gastrointestinalkanalen av Knut Stockeland
19   Självhjälpsgrupper och anhöriga av Peter Wirbing
layout

Copyright © Beroendecentrum i Stockholm, 2003
webmaster: Ann-Marie Högström, ann-marie.hogstrom@spo.sll.se
developed by: Firma Linus Glansholm