Förmedlar teknikglädje

Som VD för Korsvägen Vetenskapscentrum bygger Anna Nilsson-Ehle andra broar än hon drömde om som chalmerist.
- Det behöver byggas broar mellan olika discipliner och epoker. Det är dags att förena naturvetenskap, humaniora och teknik och skapa ett enhetligt tänkande.

Försök få Anna Nilsson-Ehle att prata om något annat än Korsvägen Vetenskapscentrum! Det är inte lätt. Den forna chalmerstjejen har en energi och ett engagemang för sin nya arbetsuppgift som - bildligt - kan välta träd.
- I en värld där ny teknik, nya medier och nya värderingar ställer nya krav på kunskap och kompetens finns det ett allt större behov av att se till helheten, menar hon.
Se där ett typiskt uttalande från henne. Det är lätt att förstå hennes entusiasm. Det nya vetenskapscentret vid Korsvägen i Göteborg (byggstart i april) har alla förutsättningar att bli en attraktion som uppmärksammas utanför rikets gränser. Det handlar om en tummelplats - för alla, över alla gränser och ur alla perspektiv. Här ska barn, ungdomar, studenter, vuxna, ja, alla som har lust, få en inblick i hur vår omvärld fungerar. Men här ska också näringslivet kunna möta forskningen och vice versa. Det ska en bli "plats för lek och upptäckarglädje", för att använda Nilsson-Ehles ord, och för förståelse och kunskapsutbyte på hög nivå.

Spikrak karriär
Ytterst ansvarig för det unika projektet är en chalmerist som i nästan hela sitt yrkesverksamma liv - tjugo år - haft olika befattningar inom Volvo. Anna Nilsson-Ehle var länge en av få kvinnor i Volvos ledning - efter en karriär som många män kan avundas henne. Framtiden på Hisingsföretaget föreföll utstakad. Ändå tog det inte lång stund för henne att acceptera posten som VD för vetenskapscentret.
Varför?
- Dels var det utmaningen i att ha ett helhetsansvar för ett så spännande projekt som det här. Dels tycker jag det i någon mening är en vidareutveckling av mina uppgifter på Volvo. Även där satte jag människan i fokus när vi konstruerade bilen.
- Visst, det är ett stort steg att lämna ett företag som man jobbat på i tjugo år. Att jag ändå bestämde mig kvickt för att ta det här jobbet beror på att jag tycker att det är en så otroligt spännande möjlighet. Ett drömjobb.
Karriären är spikrak efter chalmersåren. Hon började som analytiker vid Volvo Personvagnars krocksäkerhetscentrum med uppgiften att utveckla krav och provmetoder i arbetet med att minimera risken för skador vid kollision. Via Auto Carrier Systems - konstruktion och tillverkning av datorstyrda fordon (truckar, självgående arbetsplattformar) - kom Nilsson-Ehle till de övre skiften inom Volvo-koncernen: som chef för 240-Bolaget (1991) fick hon totalansvar för bilen. Det jobbet skötte hon så bra att hon rekryterades till huvudkontoret som stabschef för "Ledarskap och kvalitet".
När Volvo Personvagnar 1994 stakade ut en ny strategi, fanns hon med i ledningen för det industriella systemet - med speciell inriktning på att utveckla nya arbetssätt för produktutveckling. De senaste åren har hon varit chef för "Strategi och Affär" inom motordivisionen varifrån hon handplockades till VD-posten för Korsvägen Vetenskapscentrum.
Här har hon en pedagogisk uppgift som skulle få många att darra på manschetten, men Nilsson-Ehle ser lugnt på sitt jobb:
- Jag känner att det här är något jag måste förvalta väl, när nu så många eldsjälar äntligen lyckats ena sig kring en god idé. Min drivkraft är att jag vill skapa sammanhang och se helheter.
Anna Nilsson-Ehle menar på fullt allvar att satsningen på vetenskapscentret är en överlevnadsfråga för både regionen och Sverige. Bakom 250-miljonerssatsningen hittar man näringslivet, kommunen och en rad institutioner - bland annat Chalmers och Göteborgs universitet. Svenska staten bidrar med tunga 50 miljoner och begär att projektet ska bli en miljöförebild.
Med Liseberg som bakgrund och det nya Världskulturmuséet som granne - kommer Vetenskapscentrum att bestå av två huvudavdelningar, en akvatisk och en experimentell.

Motivation
Varför fick just du jobbet, tror du?
- Det här handlar mycket om ledarskap, utveckling av arbetsmetoder, förändringsfrågor, och jag har jobbat med utvecklings- och förändringsarbete på Volvo, både som projektledare och som chef. Det är samma pedagogiska utmaning i det här jobbet.
Hon anser sig vara resultatinriktad och kreativ, hon är duktig på att få saker och ting att "hänga ihop". Men jobbet fick hon nog mest för att hon har en så god förmåga att få med sig folk. Redan på Volvo insåg hon hur viktigt det är med motivationen:
- Motivation och engagemang kommer av att man vet varför man gör en sak, var man kommer in i helheten, säger Nilsson-Ehle. Ju mer målinriktad man är, ju mer konkret man kan utforma målen, desto enklare är det att få medarbetare att dra dit. Allt förändringsarbete handlar i grunden om att motivera människor.
Det tidiga teknikintresset konkurrerade ett tag med journalistdrömmar ("där ser du en typisk sida av mig: jag har behov av att sortera och få ordning på det som sker"), men Anna Nilsson-Ehle skrinlade snart skrivardrömmarna. Efter studenten i Östersund såg hon sig om var hon kunde få en ingenjörsexamen som "smällde högt". Att valet föll på Chalmers var trots allt mer en tillfällighet, erkänner hon, men hon tänker ofta tillbaka på chalmersåren med stolthet och glädje - inte bara för att hon flitigt engagerade sig i kårlivet.
- Det var otroligt nyttiga år. Det jag värdesätter mest är att jag lärde mig att angripa problem på Chalmers.
Högskolans göranden och låtande håller hon noga koll på. Chalmers idag är stadd i spännande utveckling, säger hon och tror att det är nödvändigt om skolan ska fortsätta att räknas till de mest respekterade utbildningsinstitutionerna i norra Europa.
- Chalmers måste anpassa sig till en föränderlig omvärld. Det är som med företag: det måste finnas en strävan och kraft att utvecklas vidare.

Skapa förtroende
Du är kvinna och har gjort karriär i en mansdominerad värld.
Hur är det?
- Jag tror inte att det gått ut över mig som person, min personlighet har nog inte förändrats. Jag tror att nyckeln till att lyckas är att man måste vara sig själv. Det har i alla fall jag alltid försökt vara.
- Du måste hitta ett sätt att vara i samklang med den du är själv, säger hon. Jag tror inte på att man måste vara mer manlig än männen - som det ibland sägs - men man behöver bevisa att man har kompetens och man får tålmodigt sträva för att vinna förtroende för sitt kunnande. Det svåra med att vara kvinna i en manlig värld är att det förväntas att man ska passa in i den manliga norm som råder. Det går inte. Det betyder att man som kvinna i stället måste hitta egna värderingar och finna ett sätt att stå på egna ben.
- Det kan vara lättare för en kvinna att bryta mönster eller outtalade regler i en manligt dominerad organisation, och på så sätt bidra till förändring.
Hur fortsätter karriären sedan? Hittar vi dig här på Vetenskapscentrum om tio år?
- Jag kan gott tänka mig att jag är kvar. Det här har en sådan utvecklingspotential att det alltid kommer att finnas nya utmaningar. Jag vill gärna hålla projektet i handen länge till, så att jag ser att det fungerar som det är tänkt.
I Anna Nilsson-Ehles framtidsvision är teknikämnena mycket populärare än idag och lika många flickor som pojkar studerar vid våra tekniska högskolor. Hon är säker på sin sak:
- Korsvägen Vetenskapscentrum kommer att bli en av de institutioner som bidrar till att forma morgondagens samhälle.

AKTUELL PROFIL
Namn: Anna Nilsson-Ehle
Ålder: 47 år
Aktuell som: VD för Korsvägen Vetenskapscentrum AB
Familj: Make och två tonåringar
Examen Chalmers: Institutionen för teknisk fysik
Kåraktiv: FU-ordförande 74/75 tillsammans med dåvarande UU Leif V Johansson
Hobbies: Skönlitteratur, sommarstället
Senast sedda film: Fucking Åmål
Har hört sägas:
"Allt förändringsarbete handlar i grunden om att dela en vision.
Det är det som ger energin."


Peter Gissy
Mer om Korsvägen Vetenskapscentrum hittar du på www.korsvagen.se


Uppdaterad senast: 26 maj 1999
Till Chalmers Alumni Nr 1, maj 1999

Till Chalmers välkomstsida
Om www.chalmers.se