GlobalIsostatic Forging International

global locations        IFI World HQ


            Hilliard, Ohio
            USA

            t: +1 - 614 - 771 - 7178
            f: +1 - 888 - 883 - 3410
            e: office@hot-isostatic.com

        IFI Europe

            Sheffield, Yorkshire
            UK

            t: +44 - 7966 - 111 - 454
            f: +44 - 870 - 460 - 1906
            w: ifieurope.co.uk
            e: ifieurope@ifieurope.co.uk

        IFI India (a division of ASACO)

            Secunderabad
            AP India

             t: +91 - 40 - 278 - 14722 / 14844
             f: +91 - 40 - 278 - 43967
             e: ifiindia@asaco.ws
Home

The Isostatic Principle      IFI Equipment      IFI Support Services