FRÅN EFTERSATT TILL EFTERSÖKT

KVINNLIGA STUDERANDE PÅ KTH

1897-1945

BIOGRAFIER


Biografierna är sammanställda av Anna Karlqvist

Där inga andra källor anges har uppgifterna hämtats från kårkataloger, intagningskort och Svenska Teknologföreningens matriklar. Fotografierna är, med enstaka undantag, hämtade ur Treans och Fyrans Album, minnesalbum över avgångsklasserna åren 1901-1949.


KRONOLOGISKT INDEX

ALFABETISKT INDEX

Aminoff, Malin
Bahnson-Rosenborg, Ragna
Bensow, Anna
Bergö, Margareta
Bildt, Inger A:dotter
Borelius, Anna
Bratt, Mabel
Bysjö, Birgit
Callander, Hillevi
Carlsson, Maja
Christensen, Signe
Edstam, Elisabeth
Engvall, Ingrid
Florell, Nanny
Frendin, Margit
Göransson-Ljungman, Kjerstin
Hageltorn, Blanche
Haglund, Signe
Hagstroem, Marianne
Hamrin, Astrid
Hellström, Margareta
Hoffström, Anne-Marie
Humble, UllaBrita
Hüttner, Maj
Högbom, Gunnel
Johansson-Hedblad, Maj-Britt
Kleen, Sigrid
Kraft, Katarina
Lihné, Aina
Linse, Gunvor
Littke, Ann Kathrine
Lous-Mohr, Anna
Lüsch, Dorrit J.
Magnell, Agnes
Meiling, Inga Britta
Montgomery, Maja
Mutén, Åsel
Nilson, Britt-Maja
Nordström, Inga
Norrö, Ragnhild
Nylin, Greta
Persson, Birgit
Peterson, Maj-Brit
Pleijel, Dagmar
Reimer, Ulla
Richter, Anita
Sandin, Ulla
Sinding-Larsen, Kirsten
Sjödin, Gunnvor
Snellman, Brita
Snis, Ingegerd
Ström, Hertha
Strömberg, Karin
Sundelin, Märta
Sundgren, Ruth
Svanholm-Strinning, Karin
Svedberg, Hillevi
Swärd, Ingegerd
Waern-Bugge, Ingeborg
Wahlund, Disa
Webjörn, Anna
Wellenius, Ingrid
Westberg, Greta
Westerberg, Marianne
Wilson, Ingrid
Wilson, Karin
Wramstedt, Sonja
Zachariassen, Birgit


Åter till huvudsidan Litteratur KTH fotoalbum KTH KTHB Tekniska Museet


 Margareta Bond-Fahlberg 1998-11-09