Ekipa Centra za Socijalni Rad - Stara Pazova

[kliknite ovde za veću verziju]

Organizacija stručnog rada u Centru

I. Ekipa za zaštitu odraslih i starih lica

Tim za zaštitu materijalno neobezbeđenih lica
Socijalni radnik Kostić Dajana
Socijalni radnik Raketić Rosa
Pravnik Bjelić Zlata

Tim za zaštitu odraslih i starih lica
Socijalni radnik Bokić Danica
Socijalni radnik Mihajlović Danica
Psiholog Božić Gordana
Pravnik Bjelić Zlata

Rukovodilac ekipe za zaštitu odraslih i starih lica: Dajana Kostić


II. Ekipa za zaštitu dece i omladine

Tim za zaštitu dece bez roditeljskog staranja, dece sa smetnjama u psihofizickom razvoju i dece sa poremećajima u ponašanju
Socijalni radnik Vesna Ðorđević
dipl. socijalni radnik Zorica Skopljak
dipl. specijalni pedagog Tatjana Jerković
Psiholog Gordana Božić
Pravnik Miroslav Lešćan

Tim za zaštitu dece iz porodica sa poremećenim porodičnim odnosima, maloletnika koji stupaju u brak i ostalih kategorija dece i omladine
Socijalni radnik Milka Perendija
dipl. specijalni pedagog Nevenka Grujić
Psiholog Aleksandra Marjanović
Pravnik Miroslav Lešćan

Rukovodilac ekipe za zaštitu dece i omladine: Lešćan Miroslav

Trijažer, Sokolović Mirjana, socijalni radnik, je član obe ekipe.
Koordinator obe ekipe je Zlata Bjelić.

Direktor Centra za Socijalni Rad - Vesna Trbović