Välkommen till det

16:e Nordiska slavistmötet

Uppsala, 16-22 augusti, 2004

Välkommen!

Nu är det dags att inbjuda till nästa Nordiska slavistmöte, det 16:e i ordningen, som kommer att äga rum i Uppsala den 16-22 augusti 2004. Vi kommer att hålla till i universitetets huvudbyggnad i centrala Uppsala.

Vi planerar att arbeta i fyra sektioner, de tre som alltid brukar vara med, nämligen historiskt språkvetenskaplig, modernt språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig sektion, samt en sektion om slaviska länder och folk – kultur, samhälle och historia. Till denna fjärde sektion är humanistiska forskare som har Öst-, Central- och Sydosteuropa som sitt forskningsområde välkomna.

Viktigt för denna konferens är att vi vill möjliggöra för så många som möjligt av Nordens doktorander och yngre forskare inom vårt område att delta. Vi kommer att göra stora ansträngningar för att kunna subventionera deras deltagande.


Uppsala universitets huvudbyggnad

Vi vill på konferensen pröva en nyhet, nämligen att i programmet ha ett par inslag om slavisk kultur, som också skall vara öppna för allmänheten.

Till vår glädje är våra fem plenarföreläsare redan klara: Prof. Sven Gustavsson, Uppsala, Prof. Andrej Zaliznjak, Moskva, Prof. Elena Padutjeva, Moskva, Prof. Irene Masing-Delic, Ohio och Prof. Rafal Stobiecki, Lodz.

Vi hoppas på mycket god uppslutning från slavister och öst-, central- och sydosteuropaforskare i hela Norden. Därigenom kan vi visa att vår forskning är av relevans och att våra länder har mycket att erbjuda övriga Europa.

Välkommen!

Ulla Birgegård Sven Gustavsson
ordf. i Nordiska slavistförbundet

P.S. Motivet till logon, kungsängsliljan, har vi valt därför att den är ritad av en av Uppsala universitets mest namnkunniga professorer Olof Rudbeck d.ä. (1630-1702), därför att kungsängsliljan är Upplands landskapsblomma och därför att det sägs att vikingarna, på sina färder i österled, såg denna blomma på strandängar på slaviskt område. D.S.

Bidrag till slavistmötet har beviljats av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
Svenska institutet, Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, Vetenskapsrådet, Wenner-Gren Foundation, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Uppsala kommun, Slavisterna vid institutionen för moderna språk, Uppsala universitet och Nordiska slavistförbundet.


Akademikonferens logo

Uppdaterad 2004.08.10

Konferenssekretariat: Akademikonferens
e-mail: 16slavist@akademikonferens.uu.se fax 018-67 35 30