Hemsida
Hemsida CV Repertoar Jenny Lind Ivetta Irkha

 

 

 

”Ivetta Irkha är en musiker med en rikt utvecklad pianistik. Hon förenar en stark uttryckskraft och innerlig poesi med musikalisk intelligens”  

                                    Staffan Scheja, Konsertpianist och Professor vid Kungliga Musikhögskolan

 

 

 

Ivetta Irkha är född i Charkov, Ukraina i en musikalisk familj. Hennes far är professor i kördirigering och hennes mamma undervisar i gehörslära och teori.

 

Vid fem års ålder började Ivetta spela piano och när hon var tio gav hon sin första konsert, Haydens pianokonsert i D-dur. Två år senare vann den unga pianisten en pianotävling och började spela för Docent Harry Gelfgart. Därefter vidtog studier vid Konstinstitutet i Charkov med bl.a. Docent Sergej Joskevic och Prof. Tatiana Verkina som lärare. Efter avklarade studier erhöll Ivetta det Röda Diplomet vilket betyder högsta betyg i alla ämnen. Under sin studietid framträdde hon som solist med Charkovs symfoniorkester med stycken som Tjajkovskijs, Rachmaninovs och Chopins pianokonserter.

 

1996 antogs Ivetta Irkha till Stockholms Kungliga Musikhögskolas Diplomutbildning i piano. Där arbetade hon  under lärare som Greta Eriksson, Ester Bodin och Staffan Scheja. Hon har även arbete som ackompanjatör på musikhögskolorna i Arvika och Örebro samt på Kungliga operan.

 

I juni 1996 vann den framgångsrika pianissan första pris vid den Internationella pianotävlingen i Kil. 1997 fick hon Musikaliska Akademins stora utlandsstip., samt tog sig till semifinalen i Solistpriset 98 i Konserthuset i Stockholm. !999 vann hon den Nordiska pianotävlingen i Nyborg som resulterar i bl.a. Konserter på Tivoli i Köpenhamn. 

 

Sommaren 2000 tilldelades Ivetta Wilhelm Freunds stipendium och ackompanjerade Jenny Lind-stipendiaten, Elin Carlsson, på turnéerna i såväl Sverige som USA.

Hemsida CV Repertoar Jenny Lind Ivetta Irkha