Oddziałowa Komisja w Białymstoku

Śledztwo w sprawie zabójstwa w dniu 22 września 1939 r. w okolicach miejscowości Sopoćkinie generała brygady Wojska Polskiego Józefa Olszyny-Wilczyńskiego i jego adiutanta kapitana Mieczysława Strzemskiego przez żołnierzy b. Związku Radzieckiego. (S 6/02/Zk)

We wrześniu 1939 roku generał brygady Józef Olszyny-Wilczyńskiego dowodził Okręgiem Korpusu III w Grodnie. Kpt. Mieczysław Strzemski był jego adiutantem. Po agresji ZSRR na II Rzeczypospolitą generał nie brał udziału w walkach z wojskami sowieckimi. W dniu 21 września 1939 roku znalazł się wraz żoną Alfredą, adiutantem oraz szoferem i pomocnikiem w Sopoćkiniach. Rankiem 22 września 1939 roku wyruszyli samochodem w kierunku Litwy. Koło wsi Teolin zostali zatrzymani przez załogi dwóch radzieckich czołgów. Żołnierze Armii Czerwonej oddzielili generała i kapitana od pozostałych osób. Następnie rozstrzelano obu oficerów. W wyniku kwerend w archiwach krajowych uzyskano materiały archiwalne, które pozwoliły na dokładne odtworzenie okoliczności zbrodni. Na podstawie archiwaliów ustalono nazwiska dowódcy i komisarza jednostki, która zatrzymała polskich oficerów i dokonała ich egzekucji. Przesłuchano kilkunastu świadków. Nawiązano współpracę z Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, skąd uzyskano kserokopię relacji żony generała Wilczyńskiego, opisującej ostatnie chwile jej męża. Przygotowywany został wniosek do prokuratury rosyjskiej o ustalenie personaliów żołnierzy, którzy zatrzymali polskich oficerów i przesłuchanie tych osób.

16.10.03


powrót