Hovmantorps kyrka

Kyrkan uppfördes i timmer i nyklassicistisk stil 1845-47 efter ritningar av Thedor Edberg. Den är en korskyrka med kor och sakristia i öster och klocktorn i väster. År 1859 reveterades och vitkalkades väggarna som är smyckade med pilastrar och listverk. Taket är täckt med svartmålad plåt. Altartavlan är en kopia efter en målning av Carl Blochs, utförd av Anders Persson år 1902. 1900-02 kläddes väggarna nedtill med bröstpanel och vävspändes upptill. Vid renoveringen 1935 genomfördes vissa förändringar bl a kläddes väggarna med masonit och treetex, korpartiet utvidgades och interiören målades om i ljusgult och grått. Vid 1962 års renovering vävspändes innerväggarna, läktarinbyggnaderna tillkom och interiören målades om. Kyrkan renoverades återigen 1980-81. Viktigare inventarier är bl a en predikstol i rokoko från 1700-talet, skulpturer från 1400- och 1700-talen.