HerkulesHerkules var en "bjergningsbåt" som kom til Trondheim som Marshalhjelp
etter krigen. Båten gikk ned sånn ca midt imellom Munkholmen og 
Ladehammern klokken 14.30 16. sept 1957.  Båten gikk ned pga dårlig 
sjømannskap. De fikk slepestrossa på tvers av båten mens de slepte "Lars 
Mehling" av Haugesund på 9500 tonn , og båten ble dratt ned.
	Herkules er en ganske liten båt og det tar ikke lang tid å svømme 
rundt henne. Det er mange åpne dører og på broa er det mange detaljer 
igjen selv om båten er ganske robbet. Det er mye å se på og på dette dypet 
har man ikke så mange minutter så bunntida går alt for raskt. 
	
NYHET
Etter litt leting i gamle utgaver av Adresseavisen fant jeg artikkelen fra 
da Herkules gikk ned. Det er litt dårlig kvalitet da det er kopier fra 
35mm film.
Det som stod på forsiden av Adressa
Del to
Del tre

Mere info:
- Artikkel i DykkerBulletinen nummer 2-2003
- Overflatebilder fra første gang vi var der