Spuroj de miaj paŝoj

La ondoj ankoraŭ ne vekiĝis
de la nokta dormo
la sablo
seka ne ankoraŭ varma
ŝutiĝas sub la piedoj
la spuroj post ili
estas profundaj kaj longe videblaj
malantaŭ mi

Longa estas la vojo
al la leviĝanta suno
la piedoj laciĝas
la koro deziras reen

La sunleviĝo vekas la ondojn
la vento salute rapidas al ĝi

Kiam la piedoj turniĝas
for estas jam
la spuroj de miaj paŝoj
la vojo reen nekonata
nevidebla la celo

La koro ektremas en silenta timo
kaj ekbatas pli forte

Kopirajto: Franko Luin