71214SÄLENLUST
Bryggeri:  Malungs Bryggeri Sverige
Licensbryggt av: Nya Munkbo Bryggeri Sverige
Flasktext: När hemska faror står på lur drick en Lust - den skapar tur, men lyckans färd är sällan lång. Ta två.. Ta tre.. och du är i gång.
Vild-Hasse
"världens mest kände marknadsknalle"


2001-08-01 NISSES ÖLSIDOR
http://home.swipnet.se/pistora
Nils Pistora
nils.pistora@swipnet.se
 This is not the official homepage of any mentioned beer or brewery