Taisteluun imperialismia vastaan!

Communist Internet Network

KOMINFORM international

Ikkuna todelliseen maailmaan.

A window to the real world. Your link, please: KOMINFORM IN ENGLISH

_____________________________________________________

KOMINFORM, PL 182, 00811 HELSINKI

040-7177941, fax 09-7591081

heikki.sipila@saunalahti.fi
 
Maailmanlaajuiset postituslistat. Liittymisohjeet tekstin lopussa.
 
____________________________________________________
 

MEDIA JA NIIN SANOTTU YLEINEN MIELIPIDE OVAT MUODOSTANEET TIETYNLAISEN MAAILMANKUVAN. SE EI VÄLTTÄMÄTTÄ OLE OIKEA.

Iskut World Trade Centeriin ja Pentagoniin ja niiden seuraukset vuonna 2001 muuttivat maailmaa. Se ei enää koskaan palaa entiselleen. Nyt on erityisen tärkeää muodostaa mahdollisimman todenmukainen kuva meneillään olevista poliittisista, taloudellisista ja sotilaallisista prosesseista.

Kolmannen maailman epäoikeudenmukaisen kohtelun lopettaminen olisi ollut ainoa keino laajojen väkivaltaisuuksien estämiseksi.

Tapahtumat maailmankapitalismin keskuksessa liittyvät viime vuosina korostetusti esille tulleeseen umpikujaan ja sovittamattomalta näyttävään ristiriitaan maailman rikkaiden ja köyhien maiden välillä, olipa syyllinen iskuihin kuka tai mikä tahansa.

Maailma on tähän saakka rakentunut pääosin kapitalistiselle vahvemman oikeudelle kaupassa ja politiikassa. Se tie on kuljettu loppuun. Maailmankapitalismi turvautuu nyt järjen käytön sijasta viimeiseen keinoonsa, sotaan.

Kyse ei todellisuudessa ole ensisijaisesti "terrorismin vastaisesta taistelusta", vaikka tällaisella visiolla on ollut helppo perustella väkivaltaisuuksia. Kyse on iskuista, jolla maailman raaka-aine- ja markkina-alueita pyritään asevoimin saattamaan keskitetysti hallitun moniongelmaisen maailmankapitalismin haltuun. Samalla yritetään sotien avulla estää maailmankapitalismin romahtaminen.

Ajaus terrorismin voittamisesta valtioterrorismilla on absurdi. Siihen näyttävät Suomessakin poliittiset päättäjät ja media kuitenkin uskovan. Tavalliset kansalaiset ovat kriittisempiä ja heillä on enemmän käytännön järkeä virheiden välttämiseksi tältä kannalta, mutta sen enempää suomalaisilla kuin muillakaan kansoilla ei enää ole todellista poliittista valtaa.

Kapitalistinen politiikka ja valtamedia pyrkivät tekemään kaikesta kansalaisten ja kansalaisjärjestäjen puolustautumisesta kapitalismin raakuuksia vastaan "terrorismia", jolla oikeutetaan kovat otteet. Tätä kautta edessämme on ennenäkemätön yleismaailmallinen fasismi. Erilaiset etniset ryhmät sekä kommunistit ja sosialistit ovat valtiollisen terrorin ja puolisotilaallisten järjestöjen vapaata riistaa suuressa osassa maailmaa jo nyt, pian varmasti myös mm. Länsi-Euroopassa.

Kapitalismin vastainen poliittinen toiminta pyritään joko leimaamaan terrorismiksi tai muutoin kieltämään ideologiset oppositiot lainsäädännöllisin keinoin.

Kapitalismin kuolinkouristukset ovat tuottaneet ja tulevat tuottamaan suurta kärsimystä ihmiskunnalle. Iskuja Afganistaniin ja Irakiin tulee varmasti seuraamaan muita iskuja ja vastaiskuja eri puolilla maailmaa.

Maailmankapitalismin lakeijat yrittävät tietoisesti vääristää maailmankuvaamme. Rauhanpalkinnon myöntäminen YK:lle ja sen pääsihteerille YK:n hyväksyttyä laajan sodan aloittamisen Aasiassa on surkuhupaisuudessaan omaa luokkaansa.

11.9.2001 merkitsi ihmiskunnalle käännekohtaa, josta todennäköisesti alkoi maailmankapitalismin lopullinen tuhoutuminen. Tapahtuneet imperialismin ja kapitalismin vastaiset väkivaltaiset prosessit ovat kuitenkin olleet luonteeltaan spontaaneja, lähinnä vihan sanelemia. Marxilainen tiede on tämän tilanteen ennakoinut. Kommunististen ja sosialististen puolueiden ja ryhmittymien tieteellisperustainen työ maailman vaarallisten taloudellisten ja poliittisten vastakkainasetteluiden poistamiseksi jatkuu joka tapauksessa monissa eri muodoissa.

Valtamedia ja monien valtioiden virallinen tiedotus ovat yrittäneet luoda mielikuvaa "kansainvälisestä yhteisöstä", joka nykytilanteessa luotsaa maailmaa kohti rauhaa ja tasapainoa. Todellisuudessa maailman sekä luokka- että geopoliittiset ristiriidat ovat juuri nyt kärjistymässä äärimmilleen. Syksyn 2001 tapahtumat ovat aiheuttaneet hämmennystä, joka luo otollisen maaperän virheellisille mielikuville.

Loppuvuonna 2001 ja sen jälkeen on sekä arabivaltioiden medioita että sosialistis-kommunistisia tiedotusvälineitä järjestelmällisesti häiritty. TV- ja radioasemien häirinnän lisäksi sähköpostilistoja ja web-sivuja on sabotoitu ja kommunististen puolueiden sähköpostilaatikoita on tukittu.

Todellisuutta pyritään valtamedian taholta hämärtämään myös luomalla mielikuva maailman uskonnollisista vastakkainasetteluista kristittyjen ja islamilaisten välillä. Islamilaisen maailman oma propaganda tukee tätä virheellistä asettamusta. Totuus on brutaalimpi. Todellisessa maailmassa on kyse taloudesta, erityisesti öljystä ja muista luonnonvaroista sekä kapitalismin poliittisista tavoitteista.

Yhdysvaltalais-englantilaisen sotilasliittouman syksyllä 2001 aloittaman Afganistanin sodan imperialistinen luonne kävi selväksi prosessin edetessä. Itsenäisen valtion miehitys ja koko Aasiaa uhkaavan ohjusjärjestelmän rakentaminen Afganistaniin ja lähialueille eivät loogisesti sovellu "terrorismin vastaiseen taisteluun".

Hyökkäyksellä Afganistaniin ei saavutettu edes sille asetettuja näennäisiä tavoitteita. "Terrorismia" ei tällä tavoin kukisteta. Sen sijaan aiheutettiin sisällissota, sekasorto ja mittaamattomia inhimillisiä kärsimyksiä.

Vuosina 2002/2005 Yhdysvallat on esitellyt uusia hyökkäyssuunnitelmia kolmannen maailman valtioihin. Siten syyskuun 11. päivän tapahtumat osoittautuvat aihetodistein entistäkin selkeämmin pelkäksi tekosyyksi laajojen sotien valmistelussa. Kyse on imperialistisesta sotilaallisesta agressiosta nykyisessä konfliktissa maailman rikkaiden ja köyhien valtioiden välillä, ei "terrorismin vastaisesta taistelusta".

Yhdysvaltain presidentti on sanonut, että "sodasta terrorismia vastaan" tulee pitkä. Niin varmasti tulee. USA-johteinen maailmankapitalismi yrittää sotilaallisin keinoin tuhota kapitalismin vastaisen opposition koko maailman mitassa. Ajatus on yhtä älykäs kuin Don Quijoten taistelu tuulimyllyjä vastaan.

George W. Bushin vuonna 2002 julkistama "pahuuden akseli" -ajatusmaailma viittaa täydellisessä nurinkurisuudessaan psykiatriseen sairauteen.

Los Angeles Times kertoi maaliskuussa 2002 Bushin hallituksella olleen vuoden 2002 alusta alkaen valmiina suunnitelma ydinaseiden käyttöön Venäjää, Kiinaa, Pohjois-Koreaa, Irakia, Irania, Libyaa, ja Syyriaa vastaan. Samassa yhteydessä on Bushin hallinnon taholla laadittu suunnitelma Israelin-Palestiinan ongelman ratkaisemiseksi ydinasein. Kesäkuussa 2002 Yhdysvaltain itselleen oikeuttama mielipuolinen ensi-iskun mahdollisuus koski kuuttakymmentä valtiota. Lokakuussa 2002 pahuuden akseli -valtioiden luetteloa laajennettiin edelleen. Uutta pahuutta edustivat kuulemma Ukraina, Valko-Venäjä, Kenia, Zimbabwe, Gabon, Namibia, Etelä-Afrikka ja Bosnian Serbitasavalta. Imperialismi lisäsi "käsiteltäviin" kohteisiin huhtikuussa 2003, Irakin sodan aikana, myös Pohjois-Irlannin.

Kolmikymmenluvun kapitalismin kasautuneet ongelmat päätyivät toiseen maailmansotaan. Likaisen työn suoritti lähinnä Adof Hitler. Sotaan tähtäävä vihanlietsonta aloitettiin itse järjestetyllä Berliinin valtiopäivätalon tulipalolla.

Tämä päivän maailmankapitalismin laajenevat ongelmat saattavat johtaa kolmanteen maailmansotaan. Keulahahmo sotilaallisten agressioiden aloittamisessa on George W. Bush. Sodanlietsonta aloitettiin syyskuun 11. päivän tapahtumien tekosyyllä. Tähän mennessä saatujen tietojen perusteella voidaan varmuudella todeta Yhdysvaltain viranomaisten olleen etukäteen tietoisia tulevasta, kauan suunnitellusta ja taitavasti suoritetusta iskusta. Lisäksi on vähintäänkin mahdollista, että Yhdysvaltojen ja Israelin tiedustelupalvelut ovat osallistuneet Yhdysvaltoihin suunnatun hyökkäyksen suunnitteluun.

Yhdysvaltain virallisen tiedotuksen jo aikaisemmin tiedossa olleet 11.9. tapahtumiin liittyvät valheet tulivat päivänvaloon alkuvuonna 2002. Yhdysvaltain hallituspiirien selittely-yritykset veivät lopunkin pohjan Yhdysvaltain ulkopolitiikan uskottavuudelta.

Jugoslavian sodalla, 9.11. tapahtumilla, invaasiolla Afganistaniin ja länsiliittouman hyökkäyksellä Irakiin ja ilmeisillä hyökkäysaikeilla myös Iraniin ja Korean demokraattiseen kansantasavaltaan on keskinäinen historallinen, imperialismin tarkoitusperiin ja menettelytapoihin liittyvä yhteys.

Vuosina 2002 - 2005 Yhdysvaltain presidentti on uhonnut ennaltaehkäisevillä iskuilla ilman tarkempaa määrittelyä. Kyse lienee mm. siitä, että Yhdysvaltain ja NATO:n taholla tilanne on sotilaallisessa mielessä luisunut käsistä. Valtioiden väliseen sotaan rakennettu sotakoneisto ei toimi, kun vastapuolella on suurelta osin maailmanlaajuinen kansalaistason anti-imperialistinen rintama. Samassa yhteydessä voidaan puhua vaikkapa maailmanlaajuisesta luokkasodasta. Siinäkään eivät vanhakantaiset sotilaalliset menettelytavat toimi.

Yhdysvaltojen nykyiseen geopoliittiseen doktriiniin kuuluu imperialismia palvelevan militarismin levittäminen joka puolelle maailmaa. Kansallisilla fasistihallituksilla on usein Yhdysvaltain sotilaallinen tuki.

Tapahtuneet ja tulevat terrori-iskut - olipa niistä vastuussa kuka tahansa - johtuvat pohjimmaltaan amerikkalaisjohteisen maailmankapitalismin ristiriidoista, jotka eivät ratkea ainakaan mielivaltaisilla "kostoilla". On lisäksi varsin erikoista, että "kostoiskut" suunnataan erityisesti maailman tärkeillä öljyalueilla ja -reiteillä sijaitseviin valtioihin ja kansoihin.

Vuosina 2003 - 2005 Yhdysvallat on toteuttanut brutaalia sotaa Irakia ja sen siviiliväestöä vastaan. Prosessi ei varmasti pysähdy siihen. Yhdysvaltain presidentillä on aikomus käynnistää maailmanlaajuiset joukkotappajaiset. Suunnitteilla on mm. ballististen ohjusten käyttäminen "terrorismin vastaisessa taistelussa". Miten ballistisilla ohjuksilla osutaan ns. "terroristeihin" muita vahingoittamatta? Myös sekä strategisten että taktisten ydinaseiden käyttöä on väläytelty. Mitenkähän ne erottelevat "hyvät" ja "pahat"?

Vuonna 1939 Adolf Hitler käynnisti toisen maailmansodan käyttäen tekosyynä "Puolan uhkaa".

Vuosina 2004 - 2005 George W. Bushin idiotismi on jatkuvasti vaarassa sytyttää koko maailman tuleen. Bushin menettelytapoihin kuuluu pelottelu tekaistuilla uhkakuvilla. Bushin ja republikaanien keinotekoinen vaalivoitto marraskuussa 2004 on verrattavissa Hitlerin ja NSDAP:n voittoon Saksan vaaleissa vuonna 1933.

Yhdysvallat valmistelee ilmeisesti seuraavaksi hyökkäystä Iraniin. Tekosyinä ovat nyt: "Iran suojelee Al-Qaedan jäseniä" ja "Iran valmistautuu ydinaseiden tuotantoon". Myös Syyria on välittömän uhan alla. Tekaistut syyt sodalle: "Syyria oli syllinen libanonilaispoliitikon murhaan", "helmikuun 2005 itsemurhaisku Tel Avivissa suoritettiin Syyriasta käsin". Tätä vaarallista prosessia saattavat hidastaa USA:n kärsimät tappiot Irakissa.

Saattaa olla, että Yhdysvaltain epäonnistuttua yrityksessään kayttää Yhdistyneitä kansakuntia välineenä maailman alistamiseksi se yrittää epävirallisesti samaa nyt G8-valtioiden muodostaman hajanaisen yhteisön kautta.

Irakin sotaan liittyneet valheet paljastuivat laajassa mitaassa maailmalle vuosina 2003 - 2005. Olisikohan nyt syytä tarkastella lähemmin muitakin imperialismin tuottamia lähihistorian valheita?

YK:n 58. yleiskokouksessa syyskuussa 2003 Kuuban ulkoministeri sanoi USA:n aikaansaaman Irakin ongelman muodostuvan kohtalonykysmykseksi maailmanjärjestön olemassaololle sen nykyisessä muodossa. 59. yleiskokouksessa syyskuussa 2004 hän sanoi lisäksi, että YK:n elinehto on osoittaa kykynsä maailman varallisuuserojen ratkaisevaksi kaventamiseksi. Tässä yleiskokouksessa Kuuba ja Kiina esittivät YK:n turvallisuusneuvoston säännöstön muuttamista siten, että kolmannen maailman vaikutusvalta maailmanjärjestössä kasvaisi olennaisesti. USA:n käyttämä veto turvallisuusneuvostossa lokakuussa 2004 Israelin suorittaman Palestiinan kansanmurhan tuomitsemisen estämiseksi oli piste i:n päälle tältä osin. Nykyisellään YK:lla ei ole juuri mitään merkitystä.

NATO:n asevoimien viimeaikaisista liikkeistä ja yhteissotaharjoituksista muutamien euraasialaisten valtioiden kanssa voidaan arvailla USA:n pitkän tähtäimen tavoitteena olevan Venäjän ja Kiinan sotilaallinen saartaminen. Kokouksissaan Brysselissä joulukuussa 2003 ja Istanbulissa kesäkuussa 2004 NATO käsitteli kaikkia maanosia koskevia suunnitelmiaan. Yhdysvaltain vuoden 2004 loppuun mennessä kärsimät sotilaalliset ja arvovaltatappiot Irakissa ja Afganistanissa saattavat kuitenkin vähintäänkin viivästyttää mielettömien maailmanvalloitussuunnitelmien toteuttamista.

Pääoman vapaan liikkuvuuden ja keskittymisen olosuhteissa maailma on muotoutunut jatkuvan väkivallan ja sotien kierteeksi juuri siten kuin Karl Marx ja Friedrich Engels 1800-luvulla ennakoivat. Maailmakapitalismi tarvitsee sotia ja pelkää rauhaa.

Haitin valtaus vuonna 2004 viittasi imperialismin avoimeen pyrkimykseen kääntää historiaa taaksepäin kohti kolonialistista maailmanjärjestystä.

Läntisten imperialististen voimien tukeman Georgian ja Venäjän tukeman Etelä-Ossetian välinen konflikti saattaa muodostua sotilaalliseksi vastakkainasetteluksi NATO:n ja Venäjän välillä. EU:n, USA:n ja NATO:n vastakkainasettelu Venäjän ja eräiden muiden Itä-Europan valtioiden kanssa kärjistyy edelleen vuonna 2005.

Aasian hyökyaaltokatastrofin uhrien auttamiseen osallistui koko maailma. Monilla tahoilla kuitenkin epäillään, että Yhdysvallat ja Australia pyrkivät avun varjolla lisäämään sotilaallista läsnäoloaan Etelä-Aasiassa.

Tämän hetken maailmassa imperialismin vastainen taistelu on suurelle osalle maailman kansoista suoranainen elinehto. Itsenäisyytensä menettäneet kansat ja valtiot eivät useinkaan kykene kehittymään lainkaan. Yhteiskuntatiede ja yhteisöllinen kehitys ovat erityisesti nyt ihmislajin elämän jatkumisen välttämätön edellytys. Kaikkialla luonnossa yhteisön etu on yksilön etua tärkeämpi. Ihmisyhteisö ei ole poikkeus. Ihminen poikkeaa kuitenkin muista eläimistä sikäli, että hän voi tietoisella toiminnallaan luoda tarkoituksenmukaiset yhteiskunnan kollektiiviset rakenteet.

Maailmankapitalismi ja sen nykyiset menettelytavat ajavat maailmaa täydellä höyryllä kohti tuhoa. Erään virolaiskirjailijan vertaus Titaniciin on varsin osuva. On aika hiljentää vauhtia, ajatella ja perehtyä meneillään olevien prosessien todelliseen luonteeseen.

Pelkkä rahallisten arvojen kasvattaminen ei auta maailman ongelmien ratkaisemisessa. Meidän tulee vähintäänkin myöntää se itsestäänselvyys, että politiikan tulee johtaa taloutta eikä päinvastoin, niinkuin asia läntisessä maailmassa yleensä on.

Suunniteltu talous lienee aina parempi kuin suunnittelematon talous, kaikilla tasoilla. Suunnitelmatalouden puitteissa tapahtuvalla luonnonvarojen säästämisellä voitaisiin estää tulevat sodat. Nyt meneillään olevien sotien pohjimmainen syy on pääasiallisesti maailman öljyvarantojen hallinnan tavoittelu.

 

6.3.2005

KOMINFORM

___________________________________________________________________

 

TODELLISEEN MAAILMAAN...

 

YLEISIÄ PIIRTEITÄ.

HELMIKUU 2005. MAAILMA BLOKKIUTUU UUDESTAAN.

 

____________________________________________________________________

 

MUUTAMA SANA SAATTEEKSI.

KANSALAISTEN MIELIPITEET JA KAPITALISTISTEN HALLITUSTEN TOIMET OVAT MAAILMAN MITASSA NYT JYRKEMMÄSSÄ RISTIRIIDASSA KUIN KOSKAAN.

_____________________________________________________________________

 

IMPERIALISMIN VASTAINEN TAISTELU - LUOKKATAISTELU

_____________________________________________________________________

Maailma tänään.

Seuraavien lyhyiden katsausten tarkoituksena on hahmottaa kokonaiskuvaa meneillään olevasta maailmanhistoriallisesta prosessista. Katsaukset ovat kolmiulotteisia. Ne etenevät ajallisesti nykyhistoriassa. Jaksot sisältävät osittain myös vanhempaa materiaalia. Se on tarkoituksenmukaista meneillään olevien prosessien taustojen ymmärtämiseksi. Samalla maailmaa katsotaan luokkavastakohtaisuuden ja geopolitiikan näkökulmista. Jaksojen sisältö muuttuu päivittäin, vaikka pääotsikot saattavat pysyä samoina.

____________________________________________________________________

 

DEMOKRATIAN JÄRJESTELMÄKRIISI

 

LÄNTINEN MAAILMA TAANTUU POLIITTISESTI KESKIAIKAAN.

YHTIÖIDEN MAAILMASSA VAALEILLA EI OLE MERKITYSTÄ.

KANSALAISLIIKKEIDEN MÄÄRÄN VOIMAKAS LISÄÄNTYMINEN KUVASTAA DEMOKRATIAVAJETTA. ________________________________________________

 

TALOUS. KAPITALISMIN MONETARISTINEN PERUSTA PETTÄÄ

 

KAPITALISTINEN MAAILMANTALOUS ON KUPLA. SE MUODOSTAA SUURIA NUMEROLLISIA ARVOJA, MUTTA VAIN VÄHÄN TODELLISTA LISÄARVOA. KÖYHYYS LISÄÄNTYY JA ERIARVOISUUS KASVAA.

KAPITALISMI TUOTTAA RIHKAMAA, MUTTA EI KÖYHYYSALUEILLA VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ VESIHUOLTO- JA KASTELUJÄRJESTELMIÄ.

VAPAAKAUPPA-ALUEIDEN PERUSTAMINEN KAPITALISMIN EHDOILLA MERKITSEE KANSOJEN TALOUDELLISTA JA POLIITTISTA ALISTAMISTA.

RAJA LAILLISEN JA LAITTOMAN RAHAN VÄLILLÄ ON VETEEN PIIRRETTY VIIVA.

YLEISMAAILMALLINEN LOTTO. APRILLIPILA?

KAPITALISMI JA MARKKINATALOUS OVAT KAKSI ERI ASIAA.

 ______________________________________________________

 

FILOSOFIA. TIEDE. KOMMUNISTINEN PUOLUE

 

TAISTELU ILMAN IDEOLOGIAA EI JOHDA TULOKSIIN.

NYKYTIEDE ON IRRALLAAN YHTEISKUNNALLISESTA TODELLISUUDESTA.

SOTA ON KAPITALISMILLE TUOTTAVA LIIKETOIMI. KATASTROFIT TUOTTAVAT LIIKEVOITTOA, MUTTA NEGATIIVISTA LISÄARVOA.

IHMISKUNTA KULKEE KOHTI TUHOAAN KUIN TITANIC. 

ANALYYTTINEN LOGIIKKA JA POSITIVISTINEN TIEDE EIVÄT JOHDA YHTEISKUNNALLISTEN ONGELMIEN RATKAISEMISEEN. RATKAISUJEN AVAIMET OVAT DIALEKTIIKASSA.

Vallankumous. Tiede ja tiedostaminen. Poikkitieteellinen näkökulma. 

_____________________________________________________________

 

IHMISOIKEUDET

 

HUMAN RIGHTS WATCH.

AMNESTY INTERNATIONAL.

HUMAN RIGHTS FIRST

_____________________________________________________________

 

MEDIA VÄÄRISTÄÄ MAAILMANKUVAAMME

 

PORVARILLINEN TIEDOTUSKULTTUURI ON LEIKKIKOULUTASOLLA.

MAAILMA JA SEN MUUTTUVA TODELLISUUS ON AVARA JA DYNAAMINEN. LÄNSIMAINEN VALTAVIRTAMEDIA TARJOAA VAIN SUPPEAN JA STAATTISEN NÄKÖKULMAN.

KETKÄ OVAT RIKOLLISIA, KETKÄ SANKAREITA?

Valtavirtamedia vääristää käsitteiden sisältöä. "Globalisaatio" on kätevä peitenimi yleismaailmalliselle ryöstökapitalismille. "Terrorismia" on monenlaista. Tosiasiassa joukkotuhoaseita käyttävä imperialistinen valtioterrorismi on niistä pahin. Nimike on kuitenkin valtamedian taholla otettu käyttöön sillä tavoin vääristyneessä merkityksessä, että se kattaa mm. kaiken kapitalisminvastaisen taistelun. Tällä silmänkääntötempulla kommunistit ja muut edistykselliset ihmiset pyritään leimaaman terroristeiksi.

Valtamedian valheet ovat usein niin suuria, että niitä ei osata epäillä.

Tarkoitushalkuisten valheiden ja väärintulkintojen avulla oikeutetaan sotia ja poliittisia sekä taloudellisia agressiota.

Tuomas Tonteri:

NATO ja EU. Helsingin Sanomien propagandaa.

____________________________________________________________________

 

SUOMALAISEN VALTAMEDIAN KOOTTUJA VALHEITA JA VÄÄRISTELYITÄ 1999 - 2005

Mm. Milosevic -farssi suomalaisen valtamedian ja ulkoministeriön valheiden valossa.

Globalisaatio, Jugoslavia, Pohjois-Korean ydinvoima ja "ydinaseet", Kiinan valtiovierailut, Turkki, Afrikan Unioni, Irlanti, Venäjä, Valko-Venäjä, Irak, Iran, Afganistan, Ukraina, Chile, Venezuela, Zimbabwe, Kolumbia, Palestiina, Libya, "NATO-kumppanuus", EU, Nokia, Stasi-jupakka, Jäätteenmäki-kohu, NATO:n kokoukset, Espanja, työväen vappu Suomessa vuonna 2003 ja 2004, New York Timesin toimittajan irtisanominen, Haiti, Madridin isku ym.

Suomalainen valtamedia puolustaa USA-johteista maailmankapitalismia ja globalisaatiota. Valittuja paloja suomalaiselle lukijalle.

"Globalisaatio lisää demokratiaa".

"Globalisaatio auttaa torjumaan ilmastonmuutosta".

"Globalisaatio estää sotia".

"Kosovon sota oli laiton, mutta hyväksyttävä". Jne.

Aina ei tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa...

Suomen puolustusvoimat on käytännössä jo integroitu NATOon. Strategisesti tärkeä Lapin lennosto on tosiasiallisesti NATO:n osa. Horneteissa on jo pitkään ollut NATO:n omakonetunnistimet.

Suomi osallistui keväällä 2002 NATO:n suursotaharjoituksiin Puolassa. Kansalaisten selän takana tehdyt massiiviset asehankinnat ja joukko-osastojen NATO-kytkennät ovat periaatteessa samanlainen petos kuin aikanaan EU-liityntää edeltäneet sisäpiiripäätökset ja yksiselitteisiä valheita sisältänyt mielipiteiden manipulointi.

"Rauhanturvaamisesta" ei EU:n sisäisistä ja EU:n ja NATO:n välisistä sotilaallisista järjestelyistä varmuudella ole kyse. Mihin niin sanotussa rauhanturvaamisessa tai "kiriisinhallinnassa" tarvitaan esimerkiksi hävittäjälaivueita ja ilmavoimien kouluttamista taistelemaan venäläisvalmisteisia sotilaskoneita vastaan? Poliitikoiden on vihdoin ollut pakko tuoda osa NATO-integraatiosta esille, koska asiaa ei enää voi peitellä. Ratkaisevat päätökset on kuitenkin jo tehty ja salattu aikaisemmin.

Tiedot joukko-osastojen hälyttävistä ulkomaisista toiminnallisista kytkennöistä saadaan suoraan varuskunnista, sekä asioita hämmästelevältä kantahenkilökunnalta että varusmiehiltä. Media ja valtiovalta haluaisivat salata kaiken.

Sana "rauhankumppanuus" ei peitä suursodan valmistelun aikomuksia. Suomi on tässä rikollisessa toiminnassa mukana.

Suomen tiukasti valvotulle tiedotusmonopolille saa hakea vertaa maailmasta. Lukija on ehkä ihmetellyt, miksi kaikkien suurimpien päivälehtien, TV-kanavien ja radioasemien uutisanti on päivittäin lähes sanasta sanaan sama. Se johtuu siitä, että kaikki "tieto" tulee samasta lähteestä tai saman suodattimen kautta. Muualla maailmassa totuus on monimuotoisempi.

Monopolimedioiden omistama monopoliyhtiö Suomen Tietotoimisto Oy vastaa Suomen tiedotussensuurista ja porvarillisesta ideologisesta propagandahuollosta.

Miksi STT salasi esimerkiksi Kiinan presidentin vierailun Eurooppaan kesäkuussa 2002?

Irakista häädettiin maaliskuussa 2003 tappamisen uhalla riippumatonta mediaa edustavat toimittajat. Suomen TV ja muu valtamedia esittivät Irakin sotatapahtumista pääosin CNN:n ja sen valikoimien muiden uutistoimitusten ja toimittajien versioita. CNN on CIA:n propagandakoneiston osa, joka levitti USA:n tarkoitusperiä ajavia tarinoita myös Jugoslavian sodan aikana.

Suomalaisen valtamedian valheet koskien erityisesti koko maailmaa uhkaavia prosesseja Korean niemimaalla ovat niin absurdeja, että niitä on vaikea uskoa "arvovaltaisen" tiedotuskoneiston tuotteiksi.

_____________________________________________________________

 

WORLD TRADE CENTER 11.9.2001.

EPÄILYKSIÄ.

11.9. ON MAAILMANHISTORIAN SUURIMPIA PETOKSIA.

USA:N RAPORTTI HEINÄKUUSSA 2003 SALASI ENEMMÄN KUIN SELITTI.

RIIPPUMATTOMALTA TERRORISMIKOMITELATA SALATTIIN RATKAISEVAN TÄRKEÄÄ MATERIAALIA MARRASKUUSSA 2003.

HEINÄKUU 2004. TUTKIMUSKOMISSIO JÄTTI HUOMIOTTA CIA-AL-QAIDA -YHTEYDET.

SYYSKUU 2004. UUSIA TUTKINNALLISIA EPÄSELVYYKSIÄ.

MICHAEL MOOREN FILMI FAHRENHEIT 9-11 PALJASTAA TAUSTAT.

____________________________________________________________________

 

HISTORIAN POLTTOPISTEESSÄ. LATINALAINEN AMERIKKA, FTAA.

 

LATINALAINEN AMERIKKA. VAPAAKAUPPASUUNNITELMA. YHDYSVALTAIN UUSLIBERALISTINEN JÄTTIPROJEKTI.

VALLANKUMOUS ETENEE ETELÄ-AMERIKASSA.

ALBA - VASTAPAINO FTAA:LLE.

 

____________________________________________________________________

 

HISTORIAN POLTTOPISTEESSÄ. EUROOPAN UNIONI

 

EUROOPAN UNIONI MUOTOUTUU DIKTATUURIKSI.

EUROOPAN UNIONIN MILITARISOINTI ON UHKA ITÄ-EUROOPALLE JA LÄNSI-EUROOPAN VALTIOIDEN KANSALAISILLE.

SOTILASASIAT OLIVAT VUONNA 2000 NIZZAN KOKOUKSEN PÄÄAIHE.

EU:N JA EMU:N VASTUSTUS ON VUOSINA 2001 - 2005 KASVANUT EUROOPASSA.

VIHA MAAILMANKAPITALISMIA KOHTAAN PURKAUTUI GÖTEBORGISSA, GENOVASSA, BARCELONASSA, SEVILLASSA, ATEENASSA JA THESSALONIKISSA.

SUURSOTAA IDÄN SUUNTAAN VALMISTELLAAN.

SUOMI ON JO KÄYTÄNNÖSSÄ NATO-INTERGOITU. EU:N "PUOLUSTUSTAKUUT" MERKITSEVÄT ITSENÄISYYDEN RIPPEIDENKIN MENETTÄMISTÄ.

OPPOSITIOVOIMIA TUKAHDUTETAAN EU:SSA "TERRORISMIN VASTAISEN TAISTELUN" NIMISSÄ.

EU:N PALESTIINA-KANNANOTOT TEKOPYHIÄ.

EU:N RAKENTEELLINEN FASISMI TULEE ESILLE.

KESÄKUU 2004. EU:N SOPI PERUSTUSLAISTA "VAALIEN" JÄLKEEN, KANSALAISTEN SELÄN TAKANA.

EU:N SOSIAALITURVAN PURKAMINEN ALKOI SAKSASTA VUONNA 2005.

 

______________________________________________________________________

 

HISTORIAN POLTTOPISTEESSÄ. IRAK

 

 

PERSIANLAHDEN SOTA. UUSI SOTA. MISTÄ ON OLLUT KYSYMYS? MITÄ NYT ON TEKEILLÄ?

IRAKIN BAATH-HALLINTO, YK, USA JA MUUT LÄNSIVALLAT TAPPOIVAT YHTEISTOIMIN IRAKILAISIA.

IRAK MYÖNTYI UUSIIN ASETARKASTUKSIIN SYKSYLLÄ 2002. MAALISKUUSSA 2003 USA-JOHTEINEN KOALITIO KUITENKIN ALOITTI SODAN. ASETARKASTUSKYSYMYS OLI VAIN TEKOSYY.

HANS BLIX: USA VÄÄRISTELI TYÖRYHMÄN RAPORTTIA.

YK:N PÄÄTÖSLAUSELMA 1441 EI OIKEUTTANUT SOTAAN.

EI JOUKKOTUHOASEITA IRAKISSA. SOTA PERUSTUI TÄYDELLISESTI VALHEELLE.

IRAK - UUSI VIETNAM.

LÄNSIMAIDEN SUORITTAMA IRAKIN VALTAUS JATKUU "VALLANVAIHDOKSEN" 28.6.2004 JÄLKEEN. NIIN JATKUU MYÖS VASTARINTA.

 

______________________________________________________________________

 

HISTORIAN POLTTOPISTEESSÄ. IRAN

 

IRAN - USA:N SEURAAVAN HYÖKKÄYKSEN KOHDE?

SOTAA EDELTÄVÄ TAVANOMAINEN VALEHTELU ON JO ALKANUT.

 

____________________________________________________________

 

HISTORIAN POLTTOPISTEESSÄ. LIBYA

 

LIBYA RAKENTAA JÄREÄÄ VESIHUOLTOJÄRJESTELMÄÄ. USA EPÄILI PROJEKTIA SOTILAALLISEKSI.

AFRIKASSA ON VAIN YKSI HYVINVOINTIVALTIO. SE ON SOSIALISTINEN LIBYA.  

EL FATEH -VALLANKUMOUS ON PYSYVÄ. 

LOCKERBIE-FARSSI VEI POHJAN LÄNSIMAISEN OIKEUSLAITOKSEN USKOTTAVUUDELTA.

"OIKEUDENKÄYNNIN" JÄLKEEN ANTI-IMPERIALISTINEN AFRIKAN YHTENÄISYYSJÄRJESTÖ OAU AKTIVOITUI LIBYAN JOHDOLLA.

LIBYA TUKEE PALESTIINAN ITSENÄISYYTTÄ.

AFRIKAN UNIONIN KOKOUS PIDETTIIN HEINÄKUUSSA 2002 ETELÄ-AFRIKASSA. KIINA JA VENÄJÄ TUKEVAT AFRIKAN UNIONIA.

MUAMMAR GADDAFI HELMIKUUSSA 2003: SIIRTOMAAVALTAA YRITETÄÄN PALAUTTAA.

ANTI-IMPERIALISTISIA TAPAAMISIA LIBYASSA JOULUKUUSSA 2003.

2004 -2005. LIBYA KÄYTTÄÄ PALESTIINALAISTEN KANSANMURHASTA OIKEAA ILMAISUA: YHDYSVALTALAISJOHTEINEN SIONISMI TAPPAA.

 

_____________________________________________________________________

 

HISTORIAN POLTTOPISTEESSÄ. PALESTIINA.

 

ISRAEL - PALESTIINA.

LAITON PALESTIINAN MIEHITYS ON RAAKA VALTIOTERRORISMIN MUOTO.

TODELLINEN PAHUUDEN AKSELI MAAILMASSA ON USA:N JA ISRAELIN EPÄPYHÄ LIITTO.

"TIEKARTTA" -SUUNNITELMA PERUSTUI VALHEELLE.

HELMI - MAALISKUU 2005. ASELEPO RAKOILEE.

 

 .

_________________________________________________________________________________ 

 

HISTORIAN POLTTOPISTEESSÄ. JUGOSLAVIA - BALKAN

 

USA-JOHTEINEN IMPERIALISMI HYÖKKÄSI TEKAISTUIN PERUSTEIN JUGOSLAVIAAN KEVÄÄLLÄ 1999. EU-VALTIOT MYÖTÄILIVÄT.

JUGOSLAVIAN VAALIT SYYSKUUSSA 2000 SUORITETTIIN USA:N JA EU:N SOTILAALLISEN JA TALOUDELLISEN PAINOSTUKSEN ALLA.

MILOSEVIC VIETIIN HAAGIIN LAITTOMIN MENETTELYTAVOIN.

NATON VALHEIDEN PEITTELY JATKUU VUONNA 2004.

JUGOSLAVIAN PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN LOPULLINEN PÄÄTÖS MARRASKUUSSA 2001: HAAGIN "TUOMIOISTUIN" LAITON.

VUONNA 2002 - 2005 "HISTORIALLINEN OIKEUDENKÄYNTI" ON KÄÄNTYNYT NATO-VASTAISEKSI PROSESSIKSI.

IMPERIALISMI ONNISTUI TUHOAMAAN JUGOSLAVIAN LIITTOVALTION. ITÄ-EUROOPPA MUODOSTAA KUITENKIN PALJON SUUREMMAN KOKONAISUUDEN.

VAKAVIA SOTILAALLISEN KONFLIKTIN UHKIA KAUKASUKSELLA VUOSINA 2004 - 2005.

USA RAKENTAA PYSYVIÄ SOTILASTUKIKOHTIA BALKANILLE.

LEVOTTOMUUDET KOSOVOSSA ALKOIVAT UUDELLEEN KEVÄÄLLÄ 2004. NATOA EI ASIA KIINNOSTA.

________________________________________________________________________________

 

HISTORIAN POLTTOPISTEESSÄ. AFGANISTAN.

 

AFGANISTAN - IMPERIALISMIN URHI.

AFGANISTAN ON REITILLÄ KOHTI KASPIAN ÖLJYALUEITA.

AFGANISTANIN SISÄINEN KURJUUS JA SISÄLLISSOTA JATKUVAT.

LÄNSILIITTOUMAN NUKKEHALLITUS AFGANISTANISSA.

AFGANISTANIN KOMMUNISTINEN PUOLUE: TALEBANIT, AL-QAEDA JA POHJOINEN LIITTO OVAT YHDYSVALTAIN LUOMUKSIA.

OSAMA BIN LADENIN METSÄSTYS OLI SILMÄNLUMETTA. TODELLINEN TARKOITUS OLI AFGANISTANIN MAAN JA KANSAN ALISTAMINEN.

SODAN TODELLINEN LUONNE PALJASTUU. YHDYSVALLAT PYRKII EDELLEEN VAHVISTAMAAN SOTILAALLISTA LÄSNÄOLOAAN AASIASSA.

NATO OTTI AFGANISTANIN VALVONTAANSA. RAJUT YHTEENOTOT OVAT KIIHTYNEET VUOSINA 2003 - 2005.

 

_____________________________________________________________________

 

HISTORIAN POLTTOPISTESSÄ. KUUBA

 

KUUBA MURTAA KAUPPASAARTOA JA JATKAA MENESTYVÄN SOSIALISMIN TIELLÄ.

KUUBASTA ON MUODOSTUMASSA LATINAISEN AMERIKAN POLIITTINEN JA KAUPALLINEN KESKUS. KUUBAN KAIKKI KANSAINVÄLISET YHTEYDET LAAJENEVAT EDELLEEN VUONNA 2003/2004.

FIDEL CASTRO G77 HUIPPUKOKOUKSESSA KUUBASSA HUHTIKUUSSA 2000: MAAILMASSA ON NELJÄ MILJARDIA IHMISTÄ VAILLA PERUSOIKEUKSIA.

KUUBA VAATI SYYSKUUSSA 2000 YK:N HUIPPUKOKOUKSESSA JÄRJESTÖN PERUSTEELLISTA UUDISTAMISTA.

IPU:N KONFERENSSI HAVANNASSA HUHTIKUUSSA 2001: OSALLISTUVA DEMOKRATIA TULEVAISUUDEN AVAIN.

FIDEL CASTRO HELMIKUUSSA 2002: UUSLIBERALISMIN JA IMPERIALISMIN VASTAINEN TAISTELU ON KOKO IHMISKUNNAN ASIA.

FIDEL CASTRO MAALISKUUSSA 2002: MAAILMAN NYKYINEN TALOUSJÄRJESTELMÄ PERUSTUU JOHDONMUKAISEEN RIISTOON. 

KUUBAN TERVEYDENHUOLTO MAAILMAN HUIPPUTASOA.

USA:N UHKAILUT JA PROVOKAATIOT KUUBAA KOHTAAN OVAT KÄRJISTYNEET VUOSINA 2004 - 2005.

UUSI PERUSTUSLAKI VARMISTAA SOSIALISMIN SÄILYMISEN.

 

_________________________________________________________

 

HISTORIAN POLTTOPISTEESSÄ. KOLUMBIA

 

KOLUMBIASSA ON MENEILLÄÄN VALLANKUMOUKSELLINEN PROSESSI.

YHDYSVALLAT TUKEE MAAN FASISTIHALLITUSTA.

YHDYSVALLAT ON VALMISTAUTUNUT MASSIIVISEEN SOTILASOPERAATION KOLUMBIASSA.

FARC-EP: TÄRKEIMMÄT TUOTANNONALAT VALTION OMISTUKSEEN.

KOLUMBIAN PRESIDENTIN HARJOITTAMA KOVAN LINJAN POLITIIKKA EI SAA EDES VIRKAMIESTEN KANNATUSTA.

 

______________________________________________________________________

 

HISTORIAN POLTTOPISTEESSÄ. ARGENTIINA

 

VALLANKUMOUSAALTO KAATAA HALLITUKSIA ARGENTIINASSA.

KORTTELINEUVOSTOJA SYNTYY KUIN SIENIÄ SATEELLA. MAA ON JO SUURELTA OSIN NEUVOSTOJEN HALLUSSA.

KAPITALISTINEN JÄRJESTELMÄ ON PELANNUT JO KAIKKI KORTTINSA.

VALLANKUMOUSPROSESSI JATKUU VUONNA 2003/2005.

______________________________________________________________________

 

HISTORIAN POLTTOPISTEESSÄ. VENEZUELA

 

KEVÄÄLLÄ 2002 VENEZUELAN SUOSITTU PRESIDENTTI HUGO CHAVEZ YRITETTIIN SYRJÄYTTÄÄ LAITTOMASSA VALLANKAAPPAUKSESSA.

KAAPPAUKSEN TAUSTALLA OLIVAT KANSALLISET ÄÄRIOIKEISTOLAISET VOIMAT, CIA SEKÄ KUUBALAISET PAKOLAISET.

CIA SAATTAA YRITTÄÄ UUTTA VALLANKAAPPAUSTA.

ELOKUU 2004. HUGO CHAVEZ VOITTI KANSANÄÄNESTYKSEN.

2004/2005. VENEZUELAN JA KUUBAN YHTEISTYÖ TIIVISTYY.

2004/2005. VENEZUELAN JA KIINAN YHTEISTYÖ TIIVISTYY.

BOLIVAARINEN VALLANKUMOUS ETENEE.

 

____________________________________________________________________

 

HISTORIAN POLTTOPISTEESSÄ. USA

 

AMERIKKALAINEN PAINAJAINEN.

YHDYSVALTAIN ÖLJYVARANNOT VÄHENEVÄT. ÖLJYN TAVOITTELU UHKAA SYTYTTÄÄ KOKO MAAILMAN TULEEN.

HEGEMONIAPOLITIIKAN SEURAUKSENA MAAILMAN VASTARINTA TIIVISTYY JA KAUPPASAARROT MURTUVAT.

YHDYSVALLAT YRITTÄÄ KORVATA YK:N OMALLA "MAAILMANJÄRJESTELMÄLLÄÄN".

MAAILMAN PAHIN TERRORISTI KAIKKINE JOUKKOTUHOASEINEEN ON YHDYSVALLAT ITSE.

POIKKEUSLAIT TEKEVÄT YHDYSVALLOISTA POLIISIVALTION.

AMERIKKALAISTEN JÄTTIKONKURSSIEN JA SKANDAALIEN SELVITTELYT JOHTAVAT MAAILMANKAPITALISMIN HUIPULLE.

JOULUKUU 2004. USA TUHOSI IHMISKUNNAN TOIVON PAREMMASTA ILMAN LAADUSTA.

HELMIKUU 2005. GEORGE W. BUSHIN PUHE OLI OSOITUS MIELENVIKAISUUDESTA.

______________________________________________________________________

 

HISTORIAN POLTTOPISTEESSÄ. KOREAN DEMOKRAATTINEN KANSANTASAVALTA

 

MAAILMAN IDEOLOGISET JA GEOPOLIITTISET RISTIRIIDAT KULMINOITUVAT KOREAN NIEMIMAALLA.

KOREAN DEMOKRAATTINEN KANSANTASAVALTA ON EHDOTTANUT LIITTOVALTION MUODOSTAMISTA KOREAN NIEMIMAALLE. YHDISTYMISEN ESTEENÄ ON YHDYSVALTAIN SOTILAALLINEN LÄSNÄOLO ETELÄ-KOREASSA.

KOREAN DEMOKRAATTISEN KANSANTASAVALLAN VALTIOVIERAILU VENÄJÄLLE JA KIINAN KANSANTASAVALLAN VALTIOVIERAILU POHJOIS-KOREAAN OVAT MUUTTANEET MAAILMAN VOIMATASAPAINOA.  

JÄLLEENYHDISTYMISPROSESSI EDISTYY VUONNA 2003/2005. 

YHDYSVALLAT ON VALMISTELLUT TEKOSYITÄ TULEVALLE HYÖKKÄYKSELLE POHJOIS-KOREAAN. 

YHDYSVALTAIN RIKOTTUA VUODEN 1994 PUITESOPIMUKSEN DPRK KÄYNNISTI OMAT YDINVOIMALANSA.

POHJOIS-KOREA SANOUTUI IRTI YDINSULKUSOPIMUKSESTA JA ON VALMIS PUOLUSTAUTUMAAN TARPEEN VAATIESSA.

VENÄJÄ JA KIINA VAATIVAT RAUHANOMAISTA RATKAISUA KOREAN NIEMIMAAN ONGELMIIN.

SUOMENKIELISIÄ LEHDISTÖTIEDOTTEITA.

 

_______________________________________________________________________

 

HISTORIAN POLTTOPISTEESSÄ. KIINAN KANSANTASAVALTA

 

KIINAN KANSANTASAVALTA JATKAA SUUNNITELMATALOUDEN TIELLÄ.

SEKÄ VALTIONTALOUTTA ETTÄ YKSITYISTÄ SEKTORIA SÄÄNNELLÄÄN VALTION JA PUOLUEEN EHDOILLA.

KIINAN WTO-KYTKENTÄ LIITTYY KIINAN VAATIMUKSIIN VAPAAKAUPPAJÄRJESTÖN SÄÄNNÖSTÖN MUUTTAMISEKSI. KIINA ALOITTI HETI LIITTYMISPÄÄTÖKSEN JÄLKEEN LAAJAN OHJELMAN KAUPALLIS-POLIITTISEN YHTEYKSIEN RAKENTAMISEKSI ERITYISESTI KEHITYSMAIDEN KANSSA.

KIINAN KÖYHYYDENPOISTO-OHJELMA, TALOUDELLISET TAVOITTEET SEKÄ YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJELMIEN TULOKSET OVAT YLITTÄNEET ODOTUKSET.

SHANGHAIN KUUTOSET, KIINAN JA POHJOIS-KOREAN SEKÄ KIINAN JA VENÄJÄN JA KIINAN JA INTIAN VÄLISET KESKINÄISET SOPIMUKSET MUUTTAVAT MAAILMAN VOIMASUHTEITA.

KIINA TUKEE MAAILMAN MUITA IMPERIALISMINVASTAISIA VOIMIA.

KIINA HALUAA USA:N ASEVOIMAT POIS KESKI-AASIASTA.

KIINA KEHITTÄÄ RAKENTAVIA SUHTEITA AFRIKAN VALTIOIHIN.

_______________________________________________________________________

 

HISTORIAN POLTTOPISTEESSÄ. ITÄ-EUROOPPA.

 

VENÄJÄSTÄ ON MUODOSTUNUT DIKTATUURI. MAA ON AJAUTUNUT SEKÄ POLIITTISEEN ETTÄ TALOUDELLISEEN UMPIKUJAAN. SISÄINEN KAPINALIIKE VAHVISTUU.

KÄÄNNE VUONNA 2005? PAIKALLISTEN TARKKAILIJOIDEN MUKAAN VENÄJÄN PRESIDENTTI EI KYKENE HALLITSEMAAN ILMAN KANSAN JA KOMMUNISTIEN TUKEA.

YHDYSVALLAT TAVOITTELEE KASPIAN ALUEEN ÖLJYÄ. USA ASEISTAA GEORGIAA JA ALUEEN MUITA VALTIOITA.

VENÄJÄ NEUVOTTELEE TURVALLISUUSYHTEISTYÖSTÄ KIINAN, INTIAN JA MUIDEN AASIAN, AFRIKAN JA EUROOPAN VALTIOIDEN KANSSA.

NATON ITÄLAAJENTUMISELLE KASAUTUU ESTEITÄ. MILOSEVICIN SIEPPAUS OLI VIIMEINEN PISARA ITÄ-EUROOPAN KANSOILLE JA HALLITUKSILLE.

MAALISKUUSSA 2003 VENÄJÄ, VALKO-VENÄJÄ JA KAZAKSTAN KÄYNNISTIVÄT NEUVOSTOLIITON UUDELLEENPERUSTAMISPROJEKTIN. SUUNNITELMAN ON MÄÄRÄ TOTEUTUA VUOTEEN 2007 MENNESSÄ.

VENÄJÄ KÄÄNTÄMÄSSÄ SELKÄNSÄ IMF:LLE? 

VENÄJÄN PAINOARVO MAAILMANPOLITIIKASSA ON NOUSSUT.

VENÄJÄ JA YHDYSVALLAT VAKAVALLA TÖRMÄYSKURSSILLA.

 

_________________________________________________________

 

KAPITALISMIN ROMAHDUS ON JO ALKANUT AASIASTA?

 

HONGKONGIN PÖRSSIROMAHDUKSESTA VUONNA 1997 ALKANUT TALOUSKRIISI UHKAA MAAILMANKAPITALISMIA.

IMPERIALISMIN ETUJÄRJESTÖT WTO, IMF JA MAAILMANPANKKI VAKAVISSA VAIKEUKSISSA.

MAAILMANKAPITALISMIN PÖRSSITALOUDEN TILA MUISTUTTAA YHDYSVALTAIN TILANNETTA ENNEN KOLMIKYMMENLUVUN LAMAA. MILLOIN KUPLA PUHKEAA?

KAPITALISMIN VASTAISET PROTESTIT TEHOAVAT. KAPITALISTIT ON PAKOTETTU SIIRTYMÄÄN HYÖKKÄYKSESTÄ PUOLUSTUKSEEN.

MURENEVA MAAILMANKAPITALISMI YRITTÄÄ JÄLLEEN PELASTAUTUA SOTIEN AVULLA.

WTO TURVAUTUU YKSITYISTÄMISTAVOITTEISSAAN SALAISIIN ASIAKIRJOIHIN.

KAPITALISMI PUHUU KAUPAN VAPAUDESTA. SAMAAN AIKAAN SE ITSE ASETTAA SUOJATULLEJA JA YRITTÄÄ YLLÄPITÄÄ KAUPPASAARTOJA.

SKANDAALIT YHDYSVALLOISSA JA EUROOPASSA VUONNA 2002/2005 PUHUVAT SELVÄÄ KIELTÄÄN. JÄRJESTELMÄ ON MÄTÄ.

NUMEROLLINEN "KASVU" ILMAN TODELLISTA LISÄARVOA EI HYÖDYTÄ MAAILMAN KEHITYSALUEITA.

ÖLJYN HINNAN NOPEA NOUSU SAATTAA TEHDÄ MAHDOTTOMAKSI KAPITALISTISEN JÄRJESTELMÄN OLEMASSAOLON KANNALTA VÄLTTÄMÄTTÖMÄN "JATKUVAN KASVUN".

 

 _____________________________________________________________________

 

TERRORISMI - SATA VUOTTA USA:N SOTILAALLISIA INTERVENTIOITA

_____________________________________________________________________

IMPERIALISMI -TIE TUHOON

TULEVAISUUTTA EI OLE ILMAN SOSIALISMIA.

AJANKOHTAINEN KATSAUS. ESITELMÄ TUKHOLMASSA HEINÄKUUSSA 2001.

AL-QAEDA, "TERRORISMI", NATO. KATSAUS 1.12.2002.

 

_____________________________________________________________________

 

KOMMUNISTISET PUOLUEET JA MUUT KANSANRINTAMARYHMITTYMÄT SUOMESSA.

 

Valitse oma tiesi! Kysy tarvittaessa lisää KOMINFORMilta.

_____________________________________________________

KANSAINVÄLISIÄ YHTEYKSIÄ

 

Alueellisten katsausten dokumentointeja.

___________________________________________________________________

 

KOMINFORM lähettää päivittäin uutisia, artikkeleita ja raportteja eri puolilta maailmaa. Aineisto on pääasiassa englanninkielistä. Saat postin liittymällä Kominformin postituslistalle lähettämällä blanko-liittymisviesti osoitteeseen:

com-news-subscribe@yahoogroups.com

Com-news-lista katselee maailmaa lähinnä luokkataistelun kannalta, horistontaalisesta näkökulmasta. Listalle tulee myös tavanomaista, mutta valtamedian käsittelytavasta poikkevaa uutismateriaalia. Jäsenet voivat lähettää listalle asiallista aineistoa, mutta keskustelua tulee välttää. Kaikki viestit menevät sellaisenaan lukuisten valtamedioiden toimittajien työpöydille.

Keskeisimmät uutisaineistot mm. Kiinan kansantasavallasta, Korean demokraattisesta kansantasavallasta, Kuuban sosialistisesta tasavallasta, Libyan sosialistisesta arabikansantasavallasta,Vietnamin sosialistisesta tasavallasta ja Laosin demokraattisesta tasavallasta saat lähettämällä blanko-viestin osoitteseen:

Contra-imperial-subscribe@yahoogroups.com

Contra-imperial -listalla huomio on enimmäkseen vertikaalisissa vastakkainasetteluissa, valtioiden välisissä suhteissa ja geopolitiikassa. Lista on suunniteltu erityisesti mediakäyttöön eikä sille voi lähettää viestejä.

Voit liittyä suomenkieliselle valtamediaan kytketylle uutislistalle lähettämällä blanko-viestin osoitteeseen:

Kom-uutiset-subscribe@yahoogroups.com

Lista on suunniteltu erityisesti mediakäyttöön eikä sille voi lähettää viestejä.

Voit liittyä myös suomenkieliselle avoimelle keskustelulistalle:

kominform-jarjestot-subscribe@yahoogroups.com

 

Uutisia kotimaasta ja ulkomailta:

 

Vaihtoehtouutiset

_________________________________________________________________

 

KOMINFORMilla on kirjeenvaihtajia eri puolilla maailmaa.

Vastaava toimittaja:

Heikki Sipilä

Valt. maist.

Helsinki

Kaikki palaute on tervetullutta: mailto:heikki.sipila@saunalahti,fi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maailma vuonna 2005. Erityispiirteitä

Väitetään, että sosialismi, kommunismi ja anti-imperialismi olisivat jotenkin "vanhentuneita" käsitteitä. Samaan aikaan on kuitenkin mitä ilmeisintä, että maailman valtaeliitillä ei ole mitään sen enempää teoreettista kuin käytännöllistäkään mallia kärjistyvän epätasa-arvon ja epäoikeudenmukaisuuden ja niistä johtuvan väkivaltakierteen lopettamiseksi maailmassa. Sosialismin teorian klassikoilla ja olemassa olevien sosialististen yhteiskuntien käytännöillä sen sijaan on paljonkin annettavaa ihmiskunnalle tältä kannalta.

Yhdysvaltain presidentti George W. Bush on antanut CIA:lle valtuudet tappaa Yhdysvaltain viholliset ulkomailla. Tällainen rikollinen käsky kuvastaa hyvin hänen ajattelutapaansa. Ei Yhdysvaltoja sinänsä vihata, mutta maailma ei voi sietää nykyisen presidentin ylimielistä ja agressiivista ulkopolitiikkaa.

Yhdysvaltain ulkoministerin mukaan Jumala on antanut USA:lle erityisen tehtävän ja vastuun ihmiskunnan historiassa. Saman henkilön mukaan mm. kissat edustavat pahuutta, joka muodostaa sisäisen uhan Yhdysvalloille.

Pitääkö meidän todella sietää tällaisia pellejä? Heillä on meneillään jopa uusi ydinaseohjelma...

Ihmiskunnan tulevaisuus on lapsissa ja nuorissa. Kunkin yhteiskunnan todellista tilaa kuvastaa lastenhoidon taso ja luku- ja kirjoitustaidon yleisyys. YK antaa tältä osin korkean arvosanan mm. Kuuballe, Pohjois-Korealle, Libyalle ja Vietnamille. Esimerkiksi Yhdysvallat sen sijaan on kaukana listan kärjestä.

=============================================================