Vapenstilleståndet i Frostkåge

2 september anno 1809

 

I byn Frostkåge finns en bagarstuga bevarad som i tidigare utförande var sal i Frostkåge´s gästgiveri beläget efter gamla kustvägen som då gick genom byn.   Under slutet av kriget mot Ryssland 1808-1809 undertecknades ett vapenstillestånd i detta gästgiveri som sedan ledde till freden i Fredrikshamn.   Vid denna fred förlorades Finland men Sverige lyckades  få den nya gränsdragningen att följa Tornio älv istället för ryssarnas krav på Kalix älv, ryssarna ansåg att man bara gick miste om några "några lappkojor och värdelösa järngruvor" (sedemera LKAB).

 

Här nedan finns några länkar till sidor som behandlar detta Sveriges sista krig:

 

Berömda svenska slag - Hans Högberg

Finska kriget 1808-1809 - SMB

Romelsön - Erik Holmlund
(se Romelsön´s historia)


(Jag vore tacksam om du som känner till ytterligare material om detta krigs händelser inom Skellefteå socken, 
ville vara vänlig och delge mig denna information.   /Webmaster)

Tillbaka...