Nordiska ministerrådet

Store Strandstræde 18
DK-1255 Köpenhamn K
Telefon: +45 33 96 02 00
Fax: +45 33 96 02 02
nmr@norden.org

Nordiska rådet

Store Strandstræde 18
DK-1255 Köpenhamn K
Telefon: +45 33 96 04 00
Fax: +45 33 11 18 70
nordisk-rad@norden.org

print
Josef Motzfeldt
Födelsedata: 1941
Land: Grönland
Verksamhetsland: Grönland
Titel: Landsstyremedlem for finans- og økonomianliggender
Yrke: Lærer
Postadress: Grønlands Hjemmestyre Landsstyrets Sekretariatet Udenrigskontoret Postboks 600
DK-3900 Nuuk
Telefon: +299 345 000
Fax: +299 324606
E-post: tuusi@gh.gl
Webbplats: http://dk.nanoq.gl
Parti: Inuit Atarqatigiit (IA)

Minister Samarbetsministrarna (MR-SAM)
Minister Grønlands Hjemmestyre
Medlem Nordiska Rådet, Grönlands delegation januari 2003 - september 2003
Medlem Vänstersocialistiska gröna gruppen VSG januari 2003 - september 2003
Medlem Miljö- och naturresursutskottet januari 2003 - september 2003
Medlem Nordiska Rådet, Grönlands delegation januari 2002 - december 2002
Medlem Vänstersocialistiska gröna gruppen VSG januari 2002 - december 2002
Medlem Miljö- och naturresursutskottet januari 2002 - december 2002

Skicka dina ändringar till oss!


Back
:: webredaktionen@norden.org ::