Tre italienskor

Konstnär: Åke Jönsson


Skulptur utförd i brons, 1964.

Placering: Junegården, Jönköping

Ytterligare verk av konstnären i denna presentation:
TörstJönsson, Åke

Skulptör och tecknare.
Född: 1921 i Osby, Skåne.
Utbildning: Han har studerat vid konstindustriella skolan och Konstakademin. Har modellerat porträtt samt utfört reliefer.
Representerad: På ett flertal museer i Sverige.