Manifest

Fra tv-tv

tv-tv-fest:


tv-tv er alles tv. I dag er det blevet let at producere tv, den teknologiske udvikling har betydet at mange selv kan producere tv med deres hjemmeudstyr. Vi vil bruge og misbruge alle forhåndenværende apparater til at lave tv. tv-tv er kvalitet på vores måde. Alle kan lave tv.


tv-tv er selvorganiseret tv, ikke statens tv eller markedets tv. tv-tv er et netværk af uafhængige redaktioner og producenter, der brænder for at lave tv. tv-tv vil bryde med den traditionelle monopolisering af produktionsmidlerne og retten til æteren.


tv-tv er offentlighed. Vi betragter tv som en aktiv del af det offentlige og fælles rum som samfundet udfolder sig inden for. tv-tv er et bud på hvad offentlighed også kan være.


tv-tv er undersøgende tv. Vi vil eksperimentere med tv, give os tid til at undersøge mediets muligheder og bryde rytmerne som tilbydes på de fleste andre kanaler. Vi vil gøre op med den seertalsbaserede generalisering over hvad det kan forventes at folk vil have. Vi vil undersøge tv som en kommunikativ situation og droppe den monotoni som præger medielandskabet i dag.


tv-tv er hverdagens tv. Vi vil med tv-tv skabe offentlighed med udspring i dagliglivet i København og rundt omkring på kloden. tv-tv skal være en station, hvor der er kort afstand mellem gade og æter. Vi søger et direkte og mangfoldigt udtryk med udgangspunkt i de passioner vi møder og de evner vi besidder.


tv-tv er kritisk tv. Vi ønsker ikke at skabe tv som afspejler samfundet. Vi vil afskaffe 'seeren' som passiv forbruger. Vi vil ikke bare lave tv, vi vil lave tv-tv.ENGLISH VERSION:

tv-tv manifesto:


tv-tv is everyone’s television. Today it has become easy to produce tv. Technical innovation has it made possible to produce television with your own equipment. We will use and misuse all possible tools to make tv. tv-tv is broadcast quality on our terms: everyone can make tv.


tv-tv is self-organized tv, neither the state's apparatus nor the market's tv. tv-tv is a network of independent producers who all are longing to make tv. tv-tv wants to break the traditional monopoly of the means of production and the right to broadcast.


tv-tv is publicness. We see tv as an active part of the public sphere in which society is mediated. tv-tv is an effort to produce another public sphere.


tv-tv is investigating tv. we want to experiment with tv, make time for an investigation of tv’s possibilities and break with the rhythms offered by most tv channels. We will refuse ratings based generalizations of what people want, and rather investigate tv as a setting for communication. We want to break the monotony that characterizes tv today.


tv-tv is tv of the everyday. With tv-tv we will create a public based on everyday experience in Copenhagen and around the world. tv-tv will be a station with a short distance between being on the street and being on the air. We shall attempt a direct and diverse mode of address, taking its point of view in the passions we encounter and the abilities we establish.


tv-tv is critical tv. We do not aim to reflect society, and we will try to abolish the ‘viewer’ as a passive consumer. We will not just produce tv: we will produce tv-tv.

Personal tools