Akershus lens jordebok 1.5 1607 - 1.5 1608: Gudbrandsdalens fogderi, Ringebu sogn
Kilder til Gudbrandsdalens gårds- og slektshistorie 1500-1700, en del av Jord. Norsk eiendomshistorie, publisert på © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002-2003. Utgave 01.03 2003 (kontrollert). Gjengitt etter original i Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper, Akershus len, nr. 24.3.


Aggershuus Jordbog fra Philippi Jacobi dag Anno 1607 till aarsdagenn Anno 1608Gulbranndtzdalls Jordebog.

Rinngeböe Sogenn

Lunnde Kronnegodtzs, 1 huud, 2 punnd 6 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Strannde Kronnegodtzs, 1 huud, 2 punnd 6 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Mellum Kronnegodtzs, 3 schinnd, 9 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Wpsall erchebisp godzs, huud, 18 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Lösßnnes erchebisp godtzs, 9 schinnd, 1 punnd 3 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Strannde erkebisp godtzs, huud, 18 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Gunndestad erkebispgodtzs, 1 huud, 2 punnd 6 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Nordböe erkebisp godtzs, 15 allne Vadmell, dr forinng, 4 alb ledinng

Thorsgaard Hammer Stichtens:, 1 huud, 2 pund 6 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Röruiig Hammer Stigtens g:, 1 huud, 1 punnd bergfisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Backe Hammer St:, 1 huud, 2 punnd 3 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Nordrinn Hammer St:, 1 huud 3 schinnd, 2 punnd 3 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Segelstad Hammer St:, 1 huud, 2 punnd 6 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Skinnigsruud, 3 Kalfschinnd, 9 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Raattnnes Hammer Stigtens g:, 1 huud, 18 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Ellffuestad Hammer St:, 3 schinnd, 9 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Nordrim Hammer St:, 1 huud 3 schinnd, 1 punnd 9 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Berge Hammer St:, huud, 18 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Hiellde Hammer St:, 9 schinnd, 1 punnd 3 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Ellffuestad Hammer:, huud, 18 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Raae Kleff Hammer St:, 3 schinnd, 9 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Ruudj Kronnegodtzs, 9 schinnd, 1 punnd 3 m fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Böe Kronnegodtzs, 9 schinnd, 1 punnd 3 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinngØdegaarder och smaa Partter

Mußeuolld erkebisp godzs, 3 schinnd, 9 mk fisch

Mörk Hammer St:, huud, 18 mk fisch

Lunnde Kronnegodzs, huud, 18 mk fisch

Onnßhuus, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Offre Gunndstad, 6 ß [forinng], 1 alb ledinng

Offre Gudstad, 2 ß forinng, alb ledinng

Schourp, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Throstagger, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Skrukeruud, 2 ß forinng, alb ledinng

Prestruug, 1ort forinng, 2 alb ledinng

Smideßeg, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Hembrenn, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Ruudj, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Thegge, 1 ß forinng, alb ledinng

Hougstad, 6 ß forinng, 1 alb ledinng

Forrestad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Brinngeruud, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Böe, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Huitteruud, 2 ß forinng, alb ledinng

Lilleßetter, 1 ß forinng, alb ledinng

Broeßetter Kronnegodzs, 2 Kalfschinnd, 2 ß forinng, alb ledinng

Hougstad, 2 schilling forinng, alb leding

Wannaas Kronnegodzs, huud, 2 ß forinng, alb ledinng

Wannaas 2e. Kronnegodzs, huus, 2 ß forinng, alb ledinng

Ganneruud, 2 ß forinng, alb ledinngForrinng Wiisöer och Vdfare Ledinng, som oppeberris aff Cannike thiennere, Preste thiennere, Hermenndzs thiennere och sielfeigenndis Bönnders godzs, till Kong: Mayttzs:

Börge, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Börge 2e., dr forinng, 4 alb ledinng

Börgenn, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Sylltte, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Hielltte, dr forinng, 4 alb ledinng

Syllte 2e., dr forinng, 4alb ledinng

Bradstad, dr forinng, 4 alb ledinng

Thuogaard, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Wpsall, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Lösnnes, dr forinng, 4 alb ledinng

Haage, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Ornnes, dr forinng, 4 alb ledinng

Thoffte, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Linnduiig, dr forinng, 4 alb ledinng

Segellstad, dr forinng, 4 alb ledinng

Myrre, dr forinng, 4 alb ledinng

Berge, dr forinng, 4 alb ledinng

Mellum, dr forinng, 4 alb ledinng

Raattnnes, dr forinng, 4 alb ledinng

Ragkleff, dr forinng, 4 alb ledinng

Thromsnnes, dr forinng, 4 alb ledinng

Flyenn, dr forinng, 4 alb ledinng

Mykinng, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Mykinng 2e., 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Romßaas, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Romßaas 2e., dr forinng, 4 alb ledinng

Romßaas 3e., dr forinng, 4 alb ledinng

Od[l]ow, dr forring, 4 alb ledinng

Branndstad, dr forinng, 4 alb ledinng

Wettestad, dr forinng, 4 alb ledinng

Vettestad 2e., dr forinng, 4 alb ledinng

Guttu, dr forinng, 4 alb ledinng

Höye, dr forinng, 4 alb ledinng

Böe, dr forinng, 4 alb ledinng

Bretteig, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Börge, dr forinng, 4 alb ledinng

Börge 2e., dr forinng, 4 alb ledinng

Qualle, dr forinng, 4 alb ledinng

Kolldstad, dr forinng, 4 alb ledinng

Kolldstad 2e., dr forinng, 4 alb ledinng

Berge, dr forinng, 4 alb ledinng

Höygstad, dr forinng, 4 alb ledinng

Gunndstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Nordrim, dr forinng, 4 alb ledinng

Nordrim 2e., 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Kollstad 3e., dr forinng, 4 alb ledinng

Ruudj 2e., dr forinng, 4 alb ledinng

Lunnde, dr forinng, 4 alb ledinng

Lunnde 2e., 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Sunndstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Setter, dr forinng, 4 alb ledinng

Wdlow, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Romßaas, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Hougstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinngDette effter.ne godzs godzs* haffuer Konng: Maytts bekommitt aff Frw Giöruell, Menns forinngen och Ledinngenn er thilfornne inndförd

Berge 1 huud

Onnßhuus hud

Myrre huud

Linnduiig 2 huuder

Börgenn 2 huuder

Orenn öde huud

Aarnnes 3 schinnd

Øffre Gunndestad 9 schinndSumma Rinngeboe Sogenn

Lanndskylldtt

Huuder 30 - 2 schinnd

Wadmell 15 allnne

Bergennfisch 31 punnd

Forinng 35 dr 6 ß

Ledinng 2 dr 15 ß 1 album.

.