AZIN
hg  
 

Dešavanja...

 • Žene i Evropska ustavna povelja
  U nastavku nudimo našim čitateljkama tri tematski povezana teksta preuzeta iz Informativnog biltena Attac. Attac je jedna od najvećih alterglobalističkih organizacija, inicijator i organizator Svetskog socijalnog foruma koja tesno saradjuje sa svim naprednim pokretima i organizacijama u svetu. Sva tri teksta se bave analizom Evropske ustavne povelje iz perspektive položaja žena. Predlog povelje je sačinila grupa u kojoj nije bilo nijedne žene. Taj predlog su šefovi evropskih država usvojili juna 2004. a do kraja 2005. će biti predložen na ratifikaciju u 25 zemalja članica Unije. U nekim zemljama gradjani će se o Povelji izjašnjavati na referendumima...
 • Beograd, 10. maj 2005.
  Predstavljanje knjige "All Over" Dubravke Đurić

  U Kulturnom centru Beograda, (galerija Artget), predstavljena je nova knjiga Dubravke Đurić ALL OVER u izdanju "Feministička 94". O knjizi su govorili/e: Slavica Stojanović, urednica "Feministička 94", Dejan Ilić, pesnik, kritičar i prevodilac sa italijanskog i Predrag Krstić, profesor filozofije, pisac i kritičar.
  "Zbirka 'All-Over' sadrži poeziju i esejističke tekstove Dubravke Đurić nastale u periodu između 1996. i 2004. Autorka se u pesmama na vrlo suptilan i kompleksan način bavi političkom stvarnošću Srbije 90ih godina, zasnivajući svoj postupak na modelima visokog modernizma i visokog postmodernizma. Jezik politike, svakodnevice i medija u njima kola uz reference na teorijske i umetničke opuse. Ova autorka se u novoj knjizi bavi i politikom identiteta, istražujući u pesničkoj formi seksualne i rodne identitete i kako su oni dati kroz teoriju, film i umetnički performans.
  Po mišljenju same autorke, ovaj njen ciklus se može podvesti pod pojam Dajane Chizom 'pornopeja'."
 • Beograd, 26.04.2005.
  Okrugli sto o nasilju u porodici

  Autonomni ženski centar, YUCOM i Glas Razlike, Beograd, su organizovale okrugli sto o nasilju u porodici čija su glavne teme bile: Međunarodni pravni standardi za nasilje u porodici, Kriminalno pravni aspekti nasilja u porodici, Porodično pravni aspekti nasilja u porodici i 15 godina posle: iskustva nevladinih organizacija u saradnji sa institucijama.
 • Prijepolje-Sjenica, 13-14.04. 2005
  Panel u organizaciji OEBS-a

  Glavna tema panela koji je bio organizovan u ovim mestima je predstavljanje predloga zakona za rodnu ravnopravnost. Medju šest učesnica, S. Drljević, članica Saveta za rodnu ravnopravnost i koordinatorka AŽIN-a je iznela temu: Ravnopravnost polova među lokalnim institucijama i mreže lokanih inicijativa, ženske grupe i projekti. Učesnici/e panela su bili lokalni zvaničnici/e, zaposleni/e u osnovnim i srednjim školama, predstavnici/e nevladinih organizacija, ekperti/kinje i lokalni mediji.
 • Čajetina, 31.03.2005.
  Učešće na lokalnoj televiziji TV Čajetina

  Č lanice Ženskog pokreta-ženske mreže su učestvovale u TV emisiji na lokalnoj tleviziji TV Čajetina. Tema emisije su bile aktivnosti Ženske mreže, gde je predstavljen njen rad kao i rad ženskih grupa u Srbiji uopšteno, i gde se govorilo i o temama kao što su: iniciranje formiranja ženskih grupa u Zlatiborskoj oblasti, akcije, zvanična tela za rodnu ravnopravnost, problemi nastali kao posledica nasilja, žensko zdravlje i lična precepcija feminizma itd.
 • Beograd, 29. mart 2005.
  Konferencija: Ravnopravnost polova u školama

  Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu održana je konferencija - Ravnopravnost polova u školama, kojoj su prisustvovale i članice AŽIN-a. Konferenciji je prisustvovalo oko 20 učesnica/ka iz različitih vladinih i nevladinih organizacija, a neke od glavnih tema su bile: Savet za rodnu ravnopravnost i planovi obrazovanja, Analize efekata projekta iz perspektive lidera seminara za profesore, Ravnopravnost polova i školski sistem: kreiranje politike itd.
 • Intervju sa Jasminom Tešanović - Danas 19-20.03. 2005.
  Jasmina Tešanović, književnica i izdavač o prvoj dekadi "Devedesetčetvrte"

  Smrt patrijarhata u trećem milenijumu (Dušan Vidaković)
 • Beograd, 4-6. mart 2005.
  Obeležavanje 8. marta, Dana žena
  Povodom obeležavanja 8.marta, Dana žena, u prostorijama AŽIN-a su održane radionice: 'Predstavljanje strategija smanjenja siromaštva, sa akcentom na ekonomski položaj žena' i 'Strategije ženskih grupa u 2005. godini' kojoj su prisustvovale učesnice iz grupa: Ženski centar Užice (Užice), Peščanik (Kruševac), Alternativni krug (Kragujevac), Centar za devojke (Prijepolje), SOS za žene i decu žrtve nasilja (Vlasotince),
  Žene u akciji (Velika Plana), Zemljoradnička zadruga Tisa (Bačko Petrovo Selo), PAŽ (Požega), Ženski centar (Bajina Bašta) i Sekcija žena Nezavisnost (Beograd).
  Radionice su držale članice AŽIN-a - Milica Minić, Aleksandra Vladisavljević i Sonja Drljević.
 • Strategija za smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (download)
 • Beograd, 22. februar 2005.
  Panel: Zakon o ravnopravnosti polova

  U organizaciji OEBS-a organizovana je panel diskusija - Zakon o ravnopravnosti polova, na kojoj su prisitvovale i članice AŽIN-a. Glavne teme su bile: Zašto nam je potreban Zakon o ravnopravnosti polova, primeri iz regiona (Hrvatska, BiH, Kosovo, Slovenija, Crna Gora), Direktna i indirektna diskriminacija, dozvoljene mere pozitivne diskriminacije, Glavne oblasti koje su regulisane zakonom: zaposlenost, obrazovanje, mediji. Ostale oblasti su bile: Učešće u javni institucijama, Institucije za ravnopravnost polova, Ustavni okvir, procedure za implementaciju zakona itd.
 • Beograd, 16. februar 2005.
  Day of Global Media Monitoring Project 2005

  Indok Centar Beograd se ove godine uključio u program GMM-a koji obuhvata preko 90 zemalja sveta. Ovog dana je radjena kvantitativna i kvalitativna analiza predstavljanja žena i muškaraca u medijima: dnevna štampa, radio i televizija. Rezultati istraživanja će biti dostupni krajem godine.
 • Zagreb, Hrvatska 11-14. februar 2005.
  Proslava desetogodišnjice Ženskih studija Zagreb

  Predstavnice AŽINa su prisitvovale međunarodnom simpozijumu posvećenom proslavi desetogodišnjici proslave Ženskih studija Zagreb. Pored predstavljanja organizacija program je takođe uključivao diskusije, film i dramske performanse.
 • Bremen-Berlin, Nemačka 9-16. januar 2005.
  Festival Global 2005

  Na ovogodišnjem festivalu Global 2005 čija je glavna tema bila antiglobalizacija, predstavljena su tri filma koja govore o položaju žena u Hrvatskoj, Bosni i Srbiji. Na festivalu je naša predstavnica, pored predstavljanja AŽIN-a, učestvovala i na panelu na kome se govorilo o položaju žena na Balkanu u konceptu globalizacije.
 
x