Allmänt om Arjeplog

Se även Länsstyrelsens fakta om Arjeplog

Yta

Kommunen är till ytan landets fjärde största kommun med sina 12.945 km², vilket motsvarar den sammanlagda ytan av Skåne och Blekinge. Endast Kiruna, Gällivare och Jokkmokk är större.

Folkmängd

Folkmängden uppgår till 3224 (31/12 2004, källa: Länsstyrelsen) personer, varav ca 2000 bor i samhället. Detta innebär 0,3 invånare per km², jämförelsevis kan man säga att om Stockholm hade samma befolkningstäthet som Arjeplog skulle det bo ett 50-tal personer där.

Natur

Floran i Arjeplogs Kommun består till största delen av fjällflora. Det finns ett antal fridlysta växter inom kommunen. I kommunen finns speciellt skyddade områden i form av: en nationalpark och 13 naturreservat samt ett djurskyddsområde. Totalt utgör dessa 15 områden en yta av 150 210 hektar. Fjällhed är den i särklass mest skyddade naturtypen i Norrbotten.

Vatten

Det finns 8 727 sjöar samt vattendrag, detta gör Arjeplog till Sveriges vattenrikaste kommun och innebär att vi har 2,5 sjöar och ca 3 km strand per invånare. Inom denna siffra gömmer sig tre älvar - Piteälven, Skellefteälven och Laisälven. Av dessa är det bara Skellefteälven som är reglerad.

Sveriges djupaste insjö, Hornavan, finns med i Skellefteälvens sjösystem. Hornavan är 226 m djup och sträcker sig 70 km från Arjeplogs samhälle till Jäckvik samt har ca 400 öar. Dessutom finns Uddjaur som egentligen är översvämmat landområde. Där finns lika många öar som dagar på året. Allt vatten i Arjeplogs sjösystem är drickbart.

Omgivningar

Arjeplogs samhälle omges av vatten och berg. I centrala delarna finns Öberget med fantastisk utsikt över samhället, Renberget och Akkelis som har toppstugor med storlagen utsikt dit man kan vandra eller köra skoter. Galtispuoda, med sina 800,2 m över havet, är förutom ett naturreservat också en populär skidanläggning. Från toppen ser man både sjöar och älvar som omger Arjeplog. Vid klart väder kan man se våra fyra grannkommuner, Sorsele, Jokkmokk, Arvidsjaur och Saltdal kommun i Norge.

Silver

Benämningen "silver" används mycket i Arjeplog, t ex Silvervägen, Silvermuséet osv. Detta härrör sig från silverfyndigheterna som upptäcktes vid Nasafjäll vid norska gränsen och kom att benämnas "Nasafjällsepoken".

Man bröt silver i Nasafjäll mellan 1635-1659 och brytningen återupptogs 1779-1810 för att slutligen upphöra helt.

Boende

I Arjeplogs kan Du välja precis den boendemiljö Du önskar: Lägenhet eller villa, nytt eller gammalt. I bostadsområde eller alldeles för dig själv - valfriheten är stor och bostadskö är ett okänt begrepp. Som turist eller besökande finns ett antal olika boendeformer i såväl Arjeplogs tätort som Arjeplogs fjällen att välja på.

Service

Arjeplog har en väl fungerande barnomsorg, utan köer, med både kommunala och privata alternativ. Det finns grundskola vid tätorten, Laisvall och Slagnäs.

Sedan 1993 även gymnasieskolan Hornavan i Arjeplog med ett rikt utbud av program och inriktningar, bland ett världsunikt bilsystemteknikprogram. Tidigare har gymnasieelever från Arjeplog hänvisats till Arvidsjaur eller Piteå.

Det finns ett alternativa boendeformer i lugn och vacker miljö för de äldre.

Vårdcentral med läkarkompetens inom både allmän- och barnmedicin och folktandvård i centralorten. Distriktssköterskemottagningar i tätorterna.

Arjeplogs Kommun har väl utbyggd kommersiell service, framför allt vad gäller hotell, restauranger, med många alternativ att välja på.

Sidan uppdaterad 2005-04-19