Akershus lens jordebok 1.5 1607 - 1.5 1608: Hedemarkens fogderi, Løten sogn (utdrag)
Jord. Norsk eiendomshistorie, publisert på © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002-2003. Utgave 25.02 2003. Gjengitt etter original i Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper, Akershus len, nr. 24.3. Utdragene gjelder vesentlig Erkebispegods, Hammersgods og Stavanger stigtsgods i Valdres.


Aggershuus Jordbog fra Philippi Jacobi dag Anno 1607 till aarsdagenn Anno 1608Hiedtmarchenns Fogderie och Østerdallenn

Leüttenn Sogenn

Berstenng Stichtenns godtzs

2 huuder, 1 ort forinng, 1 ß ledinng

Thorp Stichtenns g:

2 huuder, 1 ort forinng, 1 ß ledinng

Kleppenn Stichtens g:

4 huuder, dr forinng, 2 ß ledinng

Risßenng Stichttenns g:

3 huuder, dr forinng, 2 ß ledinng

Lille Thorp ödegaard Sticht:

1 huud

Stefßenes Stichtenns

2 huuder, 1 ort forinng, 1 ß Wiisöer

Koen böen, Stichttens

3 huuder, dr forinng, 2 ß Wiisöer

Grinndreng Stichttens

2 huuder 5 schinnd, 1 ort forinng, 1 ß wiisöer

Nestenn ödegaard Stichtt:

2 huuder

Gröttholltt öde Stichtt:

2 huuder

Stettre Stichttenns godtzs

1 huud, 1 ort foring, 1 ß wiisöer

Jgullstad Stichttenns

4 huuder, dr forinng, 2 ß wiisöer

Karuud Stichttennns godtzs

2 huuder, dr forinng, 2 ß wiisöer

Rönne Stichtt:

1 huud, dr foring, 2 ß wiisöer

Questad

9 Kalfschinnd

Skrambstad Stichtt:

1 huud, dr forinng, 2 ß wiisöer

Hommennstad Stichtt:

2 huuder, 1 ort forinng, 1 ß wiisöer

Besßebye ödegaard St:

4 Kalfschinnd

Siestad Stichtenns godtzs

3 huuder, dr foring, 2 ß Viisöer

Holldennstad ödegaard Ham:

punnd malltt

Aadall Quernstöd Stichtt:

2 fiering Rugmeell

Grimßett Stichttens g:

1 huud, dr foring, 2 ß Wiisöer

Beßebye ödegaard St.

1 huud

Gierlöff

dr forinng, 2 ß wiisöer, 1 alb landschylld

Giöllinng

2 alb Lanndschylld, dr forinng, 2 ß wiisöer

Staberuud

1 alb Landschylld, 1 ort foring, 1 ß wiisöer

-

.