Akershus lens jordebok 1.5 1607 - 1.5 1608: Hedemarkens fogderi, Nes sogn (utdrag)
Jord. Norsk eiendomshistorie, publisert på © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002-2003. Utgave 25.02 2003. Gjengitt etter original i Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper, Akershus len, nr. 24.3. Utdragene gjelder vesentlig Erkebispegods, Hammersgods og Stavanger stigtsgods i Valdres.


Aggershuus Jordbog fra Philippi Jacobi dag Anno 1607 till aarsdagenn Anno 1608Hiedtmarchenns Fogderie och Østerdallenn

Ness Sogenn

Fosßum Erckb:

1 punnd Rugmeell, dr forinng, 2 ß Viisöer

Nordre Kiesße öde erckb:

1 huud

Hellebye Erckb:

1 punnd malltt, dr forinng, 2 ß Viisöer

Schierffuenn ödegaard H:

1 huud

Husße Hammer St:

3 huuder, dr forinng, 2 ß Viisöer

Dißue öde Hammer St:

huud

Giestuanng Hammer:

1 huud, dr forinng, 2 ß viisöer

Semmestad Hammer:

1 punnd biugmeell, 1 ort forinng, 1 ß viisöer

Mellum Hammer St:

1 punnd malltt, dr forinng, 2 ß viisöer

Sönndre Kiiße Hammer:

1 huud, dr forinng, 2 ß viisöer

Nedre Kiiße ödegaard

punnd Rugmeell

Stenneruud Hammer:

1 punnd malltt, dr forinng, 2 ß viisöer

Biörnnestad Hammer:

1 punnd Rugmeell, 1 punnd malltt, dr forinng, 2 ß viisöer

Myrre ödegaard Hammer:

1 huud

Vester Kaflunnd Ham:

4 huuder, dr forinng, 2 ß viisöer

Øster Kaflunnd Ham:

4 huuder, dr forinng, 2 ß viisöer

Kogshuus Hammer St:

1 punnd malltt, 1 ortt forinng, 1 ß viisöer

Lille Schinndstad Ham:

1 huud, 1 ort forinng, 1 ß viisöer

Hoell Hammer Stichtt g:

1 punnd Rugmeell, 1 punnd biugmell, 1 punnd malltt, dr forinng, 2 ß viisöer

Sönndre Mollstad Ham:

1punnd Rugmeell, dr forinng, 2 ß viisöer

Vester Schierffue Ham:

3 huuder, 3 b: punnd smör, dr forinng, 2 ß viisöer

Øster Bye Hammer:

1 punnd Rugmeell, 1 punnd malltt, dr forinng, 2 ß viisöer

Ballestad Hammer:

2 huuder, dr forinng, 2 ß viisöer

Galaas

1 punnd 1 frg. Rugmeell, dr forinng, 2 ß viisöer

Thueder ödegaard

huud

Bagschiordenng

8 alb.

Middel Ousßdall Ham:

1 punnd malltt, 1 ortt forinng, 1 ß viisöer

Brödfue ödegaard Ham:

9 Kalfschinnd

Gorrum Hammer S:

1 punnd malltt, 3 b: punnd smör, 1 huud, dr forinng, 2 ß viisöer

Berg Hammer S:

2 huuder, dr forinng, 2 ß viisöer

Eckrenn ved Solßberg

huud Hammer S:, 2 lißpd Rugmeell

Konngsrud öde Hammer:

1 huud

Bischeruud öde Ham:

huud

Brennduolld ödegaard Ham:

huud

Kiönneruud ödegaard

1 fierinng b: meell

Sannder öde

3 Kalfschinnd

Myrre öde

3 Kalfschinnd

Hellestad öde

3 Kalfschinnd

-

.