Akershus lens jordebok 1.5 1607 - 1.5 1608: Hadelands fogderi, Valdres (Aurdal, Slidre og Vang sogn) (utdrag)
Jord. Norsk eiendomshistorie, publisert på © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002-2003. Utgave 25.02 2003. Gjengitt etter original i Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper, Akershus len, nr. 24.3. Utdragene gjelder vesentlig Erkebispegods, Hammersgods og Stavanger stigtsgods i Valdres.


Aggershuus Jordbog fra Philippi Jacobi dag Anno 1607 till aarsdagenn Anno 1608Hadelanndtz Fogderie

Ordalls Sogenn

Wester Rugaas Erck:

1 koe som huer 3e Aar Wdgiffuis och thett Aar 605 er oppeborrenn, 5 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

-

Bratteuolld Hoff:

3 Kalfschinnd, 1 ß wiisöer, 2 ß ledinng

-

Nordre Böe öde erkb:

1 huud, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Hough Erckeb: godzs

1 huud, 8 alb Wisöer, 2 ß ledinng

-

Suennes Erckb:

en Koe som huer 3e Aar vdgiffuis och neste foreganngen Aar er oppeborrenn. Noch enn Koe som huer 3e Aar vdgiffuis och thet Aar 605 er oppeborrenn. 4 ß Wiisöer, 2 ß ledinng

Øderuud Erckb:

1 faar, 1 gied, 4 alb Viisöer, 2 ß ledinng

-

Øffre Lunnd Erckb:

1 faar, 4 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Sörre Fielld öde

1 huud, 4 alb Wiisöer

Nördre Aggeruolld Vdistrand

2 huuder Hammer:, 4 ß Viisöer, 2 ß ledinng

Sönndre Strannd Hammer:

2 ß, 1 huud, 4 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Hoff Osloe St: godzs

2 huuder, 8 alb Viisöer, 2 ß leding

-Slire Sogenn

Fosßenn Erckeb:

1 koe Aarlig, 5 ß Viisöer, 2 ß leding

Wiist Erckeb:

Enn Koe som huer 2e Aar vdgiffuis och thette Aar er oppeborrenn, huud, 2 ß Viisöer, 2 ß ledinng

Wiist 2e Erckeb:

Enn Koe som huer 3e Aar vdgiffuis och dette Aar er oppeborrenn, huud, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Middell Lomenn erckb:

1 Koe Aarlig, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Øde Augenn Erckeb:

2 faar, 4 alb Viisöer

-

Wiigker öde Erckb:

4 Kalfschinnd, 4 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Melbye Hoff:

1 g: daller, 1 Koe Aarlig

Oxe Hoffuidöegodtzs

2 ß, 7 ß 2 alb Viisöer, 2 ß ledinng

-

Øde Kiette Erckb:

2 ßWanngs Sogenn

Stelle Stauanger St:

1 huud 4 schinnd, 4 ß wiisöer, 2 ß ledinng

Leruell Stauanger St:

6 ß, 1 Koe Aarligenn, 4 ß Wiisöer, 2 ß ledinng

Rönnenn Stauanger St:

1 Koe Aarligenn, 1 faar, 6 ß Wiisöer, 2 ß ledinng

Veffte Stauanger St:

1 huud, 6 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Offre Holle Stauanger St:

3 schinnd, 7 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Gogstad Stauanger St:

huud, 4 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Halli öde

4 alb wiisöer

-Summarum Hadelanndtzs Fogderie

.