Akershus lens jordebok 1.5 1607 - 1.5 1608: Hadelands fogderi, Ringerike (utdrag)
Jord. Norsk eiendomshistorie, publisert på © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002-2003. Utgave 25.02 2003. Gjengitt etter original i Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper, Akershus len, nr. 24.3. Utdragene gjelder vesentlig Erkebispegods, Hammersgods og Stavanger stigtsgods i Valdres.


Aggershuus Jordbog fra Philippi Jacobi dag Anno 1607 till aarsdagenn Anno 1608Hadelanndtz Fogderie

Rinngerige

Giermundböe Erckebisp g:

1 punnd biugmeell, dr forinng, 8 alb Vißöer, 2 ß ledinng

Wiigellöd Hammer St:

1 huud

-

Skulleruud Hammers Sticht:

3 huuder, dr forinng, 8 alb Vißöer, 2 ß ledinng

-

Weigrenn Hammerst:

1 punnd malltt, dr foring, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Breenn Hammer St:

8 Lißpunnd malt, dr forinng, 8 alb Wiißöer, 2 ß ledinng

Biörnnestad Hammer:

1 punnd malt, dr forinng, 8 alb Viißöer, 2 ß ledinng

Oustebye öde Hammer:

punnd malltt

Hougerud öde

2 Kalfschinnd

Wlltued Hammers St:

1 huud 3 schinnd, 1 ort forinng, 4 alb Viisöer, 1 ß leding

Gulleruud Hammers St:

1 punnd mallt, 1 ort forinng, 4 alb Vißöer, 1 ß ledinng

Sunndbye Hammers St:

punnd malltt, 1 ort forinng, 4 alb Viißöer, 1 ß ledinng

Lorre Hammers St:

1 punnd malltt, dr forinng, 8 alb Viißöer, 2 ß ledinng

Naß Hammers St:

3 huuder, dr forinng, 8 alb Visöer, 2 ß ledinng

Skofftnnes öde Hammers St:

1 huud

-

Wegstenn Hammers st:

huud, dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Raa Hammers St:

1 sold kornn, dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Hesßelberrig

3 punnd malltt, dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Jlle öde Hammers St:

13 lißpunnd malltt, 1 ort forinng, 4 alb Viisöer, 1 ß ledinng

Bierke offre Hammers St:

punnd malltt, dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

Øenn Hammers Sticht:

2 punnd mallt, dr forinng, 8 alb Wiisöer, 2 ß ledinng

RytterAgger öde Hammers:

punnd malltt

Fycker öde Hammers St:

punnd malltt

-

Wæ (?) Hammers St:

punnd mallt, dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Nesßett Hammers St:

15 lißpunnd malltt, 1 ort forinng, 4 alb Wiisöer, 1 ß ledinng

Löckenn Hammers Stichtgodtzs

punnd malltt, 1 ort forinng, 4 alb Viisöer, 1 ß ledinng

-

Sörkill Hammers St:

punnd mallt, dr forinng, 8 alb wiisöer, 2 ß ledinng

Hunndestad

1 punnd malltt, 1 ort forinng, 4 alb Wiisöer, 1 ß ledinng

Hoffue öde Hammers St:

punnd malltt

Wester Hoffuell Ham:

1 punnd mallt, dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Hoffuenn Hammers St:

12 lißpunnd mallt, dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

Wester Stadim Hammers:

1 punnd mallt, dr forinng, 8 alb Viisöer, 2 ß ledinng

-

Skierdalls Querner Hammers:

1 punnd malltt

Solberrig öde Hammers:

punnd malt

Kolberßruud Hammers St:

1 Kalfschinnd

Limmenn Hammers St:

1 schinnd

.